Skip to content

Ar Lwybr Dial

£8.99

Llygad am lygad, a dant am ddant? Ydy pobol sydd wedi tramgwyddo yn haeddu cael eu cosbi? Mae un llofrudd yn credu hynny, a dyna pam mae cyrff yn cael eu canfod mewn amgylchiadau rhyfedd a gwaedlyd. A all Taliesin MacLeavy ddal y llofrudd cyn i fwy o bobl farw?

An eye for an eye, a tooth for a tooth? Do people who have sinned deserve to be punished? One killer thinks so and that's why there are bodies being found in strange situations. Can Taliesin MacLeavy find the killer before more people die

Adolygiad o www.gwales.com 

Awdur/Author: Alun Davies
Iaith/Language: Cymraeg/Welsh
Nifer y Tudadlennau/No. of pages: 256
Dyddiad Cyhoedd/Publication Date : Gorffennaf 2020
ISBN: 9781784617127 (1784617121)