Skip to content

Ar Daith - Dafydd Roberts

£9.99

Hunangofiant y cerddor Dafydd Roberts. Ceir hanes ei blentyndod a'i fagwraeth yn Llwyngwril, Sir Feirionnydd a hanes bywyd coleg yn cynnwys cael ei arestio dair gwaith a chael ei ddiarddel o'r coleg. Olrheinir dechrau ei yrfa gerddorol - o ddylanwad Nansi Richards i ddrymio gyda Brân gan ennill Cân i Gymru a'r Pan Geltaidd.

The autobiography of musician Dafydd Roberts. We learn of his childhood and upbringing in Llwyngwril, Meirionethshire, and of college life where he was arrested three times and expelled. The beginnings of his musical career are also traced - from the influence of Nansi Richards to drumming with Brân, winning Cân i Gymru and the Pan Celtic Festival.

Awdur: Dafydd Roberts

Iaith: Cymraeg

Nifer y Tudadlennau: 192

Dyddiad Cyhoeddi : Tachwedd 2019

ISBN: 9781784617752 (178461775X)

Publication Date November 2019
Publisher: Y Lolfa, Tal-y-bont

Format: Paperback, 214x140 mm, 156 pages

Language: Welsh