Mynd i'r cynnwys | Skip to content
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.

Anrheg Nadolig Taid

£9.99

Bob Nadolig, mae Mia a'i theulu yn darllen llythyr oddi wrth Taid. Ynddo, mae Taid yn dymuno cael byd gwell i Mia. Mae'n cofio'r hwyl gawson nhw yn yr ardd gyda'r llyffantod a'r pryfed genwair ac yn plannu hadau. Ond mae Taid yn poeni am y pethau hyn. Mae'n poeni eu bod nhw mewn perygl, ac mae eisiau help Mia i ofalu amdanyn nhw.

Every Christmas, Mia and her family read a letter from her grandfather. In it, Taid wishes Mia will live in a better world. He remembers the fun they had in the garden with frogs, earthworms and planting seeds. But Taid is worried that these things are in danger, and he seeks Mia's help to protect them.

Awdur: Mari Lisa 

Iaith: Cymraeg

Clawr: Caled

Tudalennau: 42

Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2019

 

ISBN: 9781912261796 (1912261790)

Publication Date September 2019
Publisher: Atebol,
Aberystwyth

Illustrated by Jim Field

Adapted/Translated by Mari Lisa.

Format: Hardback, 238x238 mm, 42 pages

Language: Bilingual (Welsh and English)