Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Ffiilter | Filter

Sêl Lyfrau Plant 2021

Casgliad eang o lyfrau Cymraeg i blant sydd hanner pris!

Dewch o hyd i nifer o deitlau sydd â 50% i ffwrdd o'r pris gwerthu. Mae hyn yn cynnwys:

 • deunydd dysgu
 • jig-sos
 • straeon byrion

Os hoffech gael rhywfaint o gyngor ar lyfrau Cymraeg i blant, mae croeso mawr i chi gysylltu â ni.

 • Tedi Amser Gwely - Siop Y Pentan

  Tedi Amser Gwely

  Pris gwreiddiol | Original price £5.99
  Pris | Current price £2.99

  Dydy amser gwely byth yr un peth heb dy arth wrth dy ochr - ac mae arth Tom ar y ffordd! Dilyn Arth ar antur wrth iddo geisio teithio'n ôl at Tom, ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £5.99
  Pris | Current price £2.99
 • Ben a Betsan Hwyl a Sbri - Siop Y Pentan

  Ben a Betsan Hwyl a Sbri

  Pris gwreiddiol | Original price £6.99
  Pris | Current price £3.50

  Dewch i gael hwyl a sbri gyda Ben a Betsan! Gyda'r tudalennau'n llawn dop o bethau diddorol i'w gweld a'u trafod, dyma'r llyfr perffaith i'w rannu ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £6.99
  Pris | Current price £3.50
 • Pip y Pengwin Bach / Pip the Little Penguin - Siop Y Pentan

  Pip y Pengwin Bach / Pip the Little Penguin

  Pris gwreiddiol | Original price £5.99
  Pris | Current price £2.99

  Pengwin bach yw Pip, ac mae ganddo ddychymyg byw! Mae Pip yn anfodlon ar fod yn ddu a gwyn, ac mae'n gofyn i'w ffrindiau, pam na all e fod yn lliwg...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £5.99
  Pris | Current price £2.99
 • Gweld, Cyffwrdd, Teimlo / See, Touch, Feel - Siop Y Pentan

  Gweld, Cyffwrdd, Teimlo / See, Touch, Feel

  Pris gwreiddiol | Original price £7.99
  Pris | Current price £3.99

  Bydd babanod yn archwilio a darganfod yn 'Gweld, Cyffwrdd, Teimlo. Crewyd y llyfr bwrdd cadarn hwn, gyda ffotograffau llachar o fabanod hapus, er m...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £7.99
  Pris | Current price £3.99
 • Rhu, y Deinosor sy'n Rhuo - Siop Y Pentan

  Rhu, y Deinosor sy'n Rhuo

  Pris gwreiddiol | Original price £3.99
  Pris | Current price £1.99

  Pan fydd mammoth bach yn cyrraedd yn annisgwyl, mae Rhu yn gwneud ffrind newydd. Ond hefyd, mae'n rhaid i Rhu wneud penderfyniad anodd iawn. Dere a...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £3.99
  Pris | Current price £1.99
 • Bili a'r Minpinnau - Siop Y Pentan

  Bili a'r Minpinnau

  Pris gwreiddiol | Original price £5.99
  Pris | Current price £2.99

  Un diwrnod, mae Bili a'r Minpinniau yn mentro drwy glwyd yr ardd, er bod ei fam wedi'i rybuddio rhag gwneud hynny. Yn y goedwig yr ochr draw, mae'...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £5.99
  Pris | Current price £2.99
 • Plant Gwaetha'r Byd - Siop Y Pentan

  Plant Gwaetha'r Byd

  Pris gwreiddiol | Original price £9.99
  Pris | Current price £4.99

  Cyfrol clawr caled o straeon byrion digri am bum merch a phum bachgen ofnadwy: Sara Soffa, merch sydd mor gaeth i'w soffa nes ei bod yn dechrau tro...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £9.99
  Pris | Current price £4.99
 • Rwy'n Swil - Siop Y Pentan

  Rwy'n Swil

  Pris gwreiddiol | Original price £7.99
  Pris | Current price £2.00

  Sut brofiad yw teimlo'n swil? Dyma lyfr hyfryd sy'n dangos y math o sefyllfaoedd sy'n peri swildod. Addasiad o'r llyfr I'm Shy (Wayland Publishers)...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £7.99
  Pris | Current price £2.00
 • Stori Bywyd - Siop Y Pentan

  Stori Bywyd

  Pris gwreiddiol | Original price £6.99
  Pris | Current price £3.50

  Ar y dechrau, doedd DIM BYD yn byw ar y Ddaear. Roedd yn lle poeth a swnllyd. Roedd nwy myglyd yn ffrwydro o losgfynyddoedd, a moroedd o lafa'n byr...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £6.99
  Pris | Current price £3.50
 • Cyfres Pitw Bach: Fferm / Farm (Llyfr Bygi) - Siop Y Pentan

  Cyfres Pitw Bach: Fferm / Farm (Llyfr Bygi)

  Pris gwreiddiol | Original price £4.99
  Pris | Current price £2.50

  Dewch i gwrdd â deg o anifeiliaid y fferm, yn y llyfr bygi lliwgar hwn. Mae'n cynnwys llinyn felcro i'w glymu i'r bygi, a chlip plastig. Awdur: Ca...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £4.99
  Pris | Current price £2.50
 • Straeon y Fferm - Siop Y Pentan

  Straeon y Fferm

  Pris gwreiddiol | Original price £6.95
  Pris | Current price £3.50

  Casgliad o ddeg stori hwyliog gyda lluniau lliwgar, llachar sy'n addas iawn i ddarllenwyr cynnar. Dewch am dro i'r fferm i fwynhau straeon hyfryd...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £6.95
  Pris | Current price £3.50
 • Chwarae a Dysgu: Dewch i Fodelu gyda Clai - Siop Y Pentan

  Chwarae a Dysgu: Dewch i Fodelu gyda Clai

  Pris gwreiddiol | Original price £6.95
  Pris | Current price £3.50

  Llyfr sy'n cynnig oriau o waith creadigol ac addysgol. Ceir yn y llyfr lu o syniadau ar gyfer gwneud modelau clai gyda chyfarwyddiadau cam-wrth-gam...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £6.95
  Pris | Current price £3.50
 • Help gyda Gwaith Cartref: Ysgrifennu - Siop Y Pentan

  Help gyda Gwaith Cartref: Ysgrifennu

  £3.99

  Llyfr i gefnogi plant gyda'u gwaith ysgol, i fagu hyder ynddynt ac i atgyfnerthu eu dealltwriaeth o sgiliau sylfaenol Llythrennedd, yn arbennig elf...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £3.99
 • Help gyda Gwaith Cartref: Mwy o Sillafu - Siop Y Pentan

  Help gyda Gwaith Cartref: Mwy o Sillafu

  £3.99

  Llyfr i gefnogi plant gyda'u gwaith ysgol, i fagu hyder ynddynt ac i atgyfnerthu eu dealltwriaeth o sgiliau sylfaenol Llythrennedd, yn arbennig elf...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £3.99
 • Help gyda Gwaith Cartref: Sillafu - Siop Y Pentan

  Help gyda Gwaith Cartref: Sillafu

  £3.99

  Llyfr i gefnogi plant gyda'u gwaith ysgol, i fagu hyder ynddynt ac i atgyfnerthu eu dealltwriaeth o sgiliau sylfaenol Llythrennedd, yn arbennig elf...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £3.99
 • Cyfres Hwyl Stribyn: Fferm / Pull Out and Play Books: Farm - Siop Y Pentan

  Cyfres Hwyl Stribyn: Fferm / Pull Out and Play Books: Farm

  Pris gwreiddiol | Original price £4.99
  Pris | Current price £2.50

   Llyfr dwyieithog, ar ffurf consertina, gyda tabiau i'w tynnu, sy'n gyflwyniad perffaith i fyd y fferm. Bydd plant bach yn caru'r lluniau lliwgar a...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £4.99
  Pris | Current price £2.50
 • Storiau Amser GWely

  Storiau Amser Gwely

  Pris gwreiddiol | Original price £4.99
  Pris | Current price £2.49

  Amser Gwely:Bydd plant bach wrth eu bodd â'r llyfr hyfryd hwn pan fydd hi'n amser stori a gwely. Mae llwybrau i'w dilyn â'u bysedd a fflapiau i'w...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £4.99
  Pris | Current price £2.49
 • Chwilio am fy Ngeiriau Cyntaf - Siop Y Pentan

  Chwilio am fy Ngeiriau Cyntaf

  Pris gwreiddiol | Original price £8.00
  Pris | Current price £4.00

  Geiriau Cyntaf Edrych drwy'r tudalennau i ddod o hyd i anifeiliaid, cerbydau, pethau sydd gartref a mwy! Mae posau i'w datrys a digon o bethau hwy...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £8.00
  Pris | Current price £4.00
 • Help gyda Gwaith Cartref: Adio a Thynnu - Siop Y Pentan

  Help gyda Gwaith Cartref: Adio a Thynnu

  £3.99

  Help Gyda Gwaith Cartref Llyfr i gefnogi plant gyda'u gwaith ysgol, i fagu hyder ynddynt ac i atgyfnerthu eu dealltwriaeth o sgiliau sylfaenol Rhif...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £3.99
 • Help gyda Gwaith Cartref: Mathemateg Pen - Siop Y Pentan

  Help gyda Gwaith Cartref: Mathemateg Pen

  £3.99

  Llyfr i gefnogi plant gyda'u gwaith ysgol, i fagu hyder ynddynt ac i atgyfnerthu eu dealltwriaeth o sgiliau sylfaenol Rhifedd, yn arbennig elfennau...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £3.99
 • Help gyda Gwaith Cartref Gwyddoniaeth y Llyfr Adolygu 9+ / Help with Homework - Science the Revision Book 9+ - Siop Y Pentan

  Help gyda Gwaith Cartref Gwyddoniaeth y Llyfr Adolygu 9+ / Help with Homework - Science the Revision Book 9+

  £3.99

  Help Gyda Gwaith Cartref Llyfr gwaith Gwyddoniaeth a baratowyd ar gyfer disgyblion oedran 9+, er mwyn cefnogi'r gwaith dysgu drwy godi hyder ac atg...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £3.99
 • Straeon Pum Munud - Siop Y Pentan

  Straeon Pum Munud

  Pris gwreiddiol | Original price £6.95
  Pris | Current price £3.50

  Casgliad hyfryd o straeon byrion fydd yn ffefrynnau gan deuluoedd ifanc. Cyfrol ddarluniadol mewn lliw llawn. Addasiad Cymraeg o destun Gill Davi...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £6.95
  Pris | Current price £3.50
 • Help gyda Gwaith Cartref - Mathemateg, Y Pethau Pwysig - Siop Y Pentan

  Help gyda Gwaith Cartref - Mathemateg, Y Pethau Pwysig

  £3.99

  Help Gyda Gwaith Cartref Llawlyfr adolygu sy'n addas ar gyfer dysgwyr 9+. Mae'r gyfres hon wedi'i chreu ar gyfer cefnogi dysgwyr gyda'u gwaith ysgo...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £3.99
 • Byd Crwn a Straeon Eraill - Siop Y Pentan

  Byd Crwn a Straeon Eraill

  Pris gwreiddiol | Original price £5.99
  Pris | Current price £3.00

  Cyfrol o straeon byrion ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 (12-15 oed). Mae yma awduron fel Dylan Iorwerth, Caryl Lewis, Sian Northey, Cynan Llwyd a Llio ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £5.99
  Pris | Current price £3.00