Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Ffiilter | Filter

Sel Llyfrau 2022

Sel Llyfrau Cyngor Llyfrau Cymru 

 • Tedi Amser Gwely - Siop Y Pentan
  Pris gwreiddiol | Original price £5.99
  Pris | Current price £2.99

  Tedi Amser Gwely

  Dydy amser gwely byth yr un peth heb dy arth wrth dy ochr - ac mae arth Tom ar y ffordd! Dilyn Arth ar antur wrth iddo geisio teithio'n ôl at Tom, ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £5.99
  Pris | Current price £2.99
 • Gweld, Cyffwrdd, Teimlo / See, Touch, Feel - Siop Y Pentan
  £7.99

  Gweld, Cyffwrdd, Teimlo / See, Touch, Feel

  Bydd babanod yn archwilio a darganfod yn 'Gweld, Cyffwrdd, Teimlo. Crewyd y llyfr bwrdd cadarn hwn, gyda ffotograffau llachar o fabanod hapus, er m...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £7.99
 • Pip y Pengwin Bach / Pip the Little Penguin - Siop Y Pentan
  Pris gwreiddiol | Original price £5.99
  Pris | Current price £2.99

  Pip y Pengwin Bach / Pip the Little Penguin

  Pengwin bach yw Pip, ac mae ganddo ddychymyg byw! Mae Pip yn anfodlon ar fod yn ddu a gwyn, ac mae'n gofyn i'w ffrindiau, pam na all e fod yn lliwg...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £5.99
  Pris | Current price £2.99
 • Ben a Betsan Hwyl a Sbri - Siop Y Pentan
  Pris gwreiddiol | Original price £6.99
  Pris | Current price £3.49

  Ben a Betsan Hwyl a Sbri

  Dewch i gael hwyl a sbri gyda Ben a Betsan! Gyda'r tudalennau'n llawn dop o bethau diddorol i'w gweld a'u trafod, dyma'r llyfr perffaith i'w rannu ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £6.99
  Pris | Current price £3.49
 • Straeon Nos Da Sali Mali - Siop Y Pentan
  Pris gwreiddiol | Original price £12.99
  Pris | Current price £6.49

  Straeon Nos Da Sali Mali

  Cyfrol hardd fydd yn anrheg arbennig i unrhyw blentyn bach neu deulu.  Mae 12 o awduron enwog a phoblogaidd Cymru yn creu straeon i'w darllen i bla...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £12.99
  Pris | Current price £6.49
 • Rhu, y Deinosor sy'n Rhuo - Siop Y Pentan
  Gwerthu allan | Sold out
  Pris gwreiddiol | Original price £3.99
  Pris | Current price £1.99

  Rhu, y Deinosor sy'n Rhuo

  Pan fydd mammoth bach yn cyrraedd yn annisgwyl, mae Rhu yn gwneud ffrind newydd. Ond hefyd, mae'n rhaid i Rhu wneud penderfyniad anodd iawn. Dere a...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £3.99
  Pris | Current price £1.99
  Gwerthu allan | Sold out
 • Straeon y Fferm - Siop Y Pentan
  Pris gwreiddiol | Original price £6.95
  Pris | Current price £3.47

  Straeon y Fferm

  Casgliad o ddeg stori hwyliog gyda lluniau lliwgar, llachar sy'n addas iawn i ddarllenwyr cynnar. Dewch am dro i'r fferm i fwynhau straeon hyfryd...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £6.95
  Pris | Current price £3.47
 • Stori'r Gofod - Siop Y Pentan
  Pris gwreiddiol | Original price £6.99
  Pris | Current price £3.50

  Stori'r Gofod

  Cyn y Glec Fawr doedd DIM BYD O GWBL. Dim galaethau, dim sêr, dim planedau a dim bywyd. Dim amser, dim gofod, dim golau a dim sŵn. Yna'n sydyn, 13....

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £6.99
  Pris | Current price £3.50
 • Llyfr Teimlo a Sgleinio: Anifeiliaid - Siop Y Pentan
  Pris gwreiddiol | Original price £5.99
  Pris | Current price £2.99

  Llyfr Teimlo a Sgleinio: Anifeiliaid

  Llyfr cyffwrdd disglair a sgleiniog i'w rannu gyda'ch babi. Medrwch gyffwrdd y siapiau sgleiniog er mwyn datblygu'r synhwyrau, creu synau anifeilia...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £5.99
  Pris | Current price £2.99
 • Plant Gwaetha'r Byd - Siop Y Pentan
  Pris gwreiddiol | Original price £9.99
  Pris | Current price £4.99

  Plant Gwaetha'r Byd

  Cyfrol clawr caled o straeon byrion digri am bum merch a phum bachgen ofnadwy: Sara Soffa, merch sydd mor gaeth i'w soffa nes ei bod yn dechrau tro...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £9.99
  Pris | Current price £4.99
 • Mali a'r Mor Stormus - Siop Y Pentan
  Pris gwreiddiol | Original price £7.99
  Pris | Current price £2.50

  Mali a'r Mor Stormus

  Gwybodaeth: Mae Mali'n dihuno un bore i ganfod bod y tŷ yn wag. Aeth ei thad ar daith bysgota ond nid yw wedi dychwelyd. Mae Mali'n casglu ei thry...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £7.99
  Pris | Current price £2.50
 • Straeon Pum Munud - Siop Y Pentan
  Pris gwreiddiol | Original price £6.95
  Pris | Current price £3.50

  Straeon Pum Munud

  Casgliad hyfryd o straeon byrion fydd yn ffefrynnau gan deuluoedd ifanc. Cyfrol ddarluniadol mewn lliw llawn. Addasiad Cymraeg o destun Gill Davi...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £6.95
  Pris | Current price £3.50
 • Helfa Fawr y Deinosoriaid - Siop Y Pentan
  Pris gwreiddiol | Original price £5.99
  Pris | Current price £3.00

  Helfa Fawr y Deinosoriaid

  Gwybodaeth: Mae dau blentyn yn ymweld ag arddangosfa deinosoriaid gyda mamgu a tadcu, gan esgor ar helfa go iawn am ddeinosoriaid yn eu gardd, wed...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £5.99
  Pris | Current price £3.00
 • Mali a'r Morfil - Siop Y Pentan
  Pris gwreiddiol | Original price £7.99
  Pris | Current price £2.50

  Mali a'r Morfil

  Gwybodaeth: Dilyniant i'r stori ganmoladwy Mali a'r Môr Stormus, sef stori emosiynol gan y meistri storïol a darluniadol Malachy Doyle ac Andrew W...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £7.99
  Pris | Current price £2.50
 • Bili a'r Minpinnau - Siop Y Pentan
  £5.99

  Bili a'r Minpinnau

  Un diwrnod, mae Bili a'r Minpinniau yn mentro drwy glwyd yr ardd, er bod ei fam wedi'i rybuddio rhag gwneud hynny. Yn y goedwig yr ochr draw, mae'...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £5.99
 • Jambori'r Jyngl - Siop Y Pentan
  Pris gwreiddiol | Original price £5.99
  Pris | Current price £2.99

  Jambori'r Jyngl

  Y llyfr perffaith i'w ddarllen yn uchel, gyda darluniau llawen, mae'r stori hon yn dathlu amrywiaeth a chynhwysedd, tra'n tanlinellu pa mor bwysig ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £5.99
  Pris | Current price £2.99
 • Anwen yr Asyn - Siop Y Pentan
  £6.99

  Anwen yr Asyn

  Gwybodaeth: Does dim gwahaniaeth pa mor hen ac araf wyt ti, fedri di ddal i fod yn arwr. Anwen sy'n tynnu'r gert i fynd â'r plant i'r ysgol bob dy...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £6.99
 • Beth Ydw I? Tractor - Siop Y Pentan
  £4.99

  Beth Ydw I? Tractor

  Gwybodaeth: Llyfr bwrdd bach twt gyda thudalennau a siapiau wedi eu torri allan ohonyn nhw er mwyn denu darllenwyr ifanc wrth iddynt gynnig ateb y ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £4.99
 • Arch Noa / Noah's Ark - Siop Y Pentan
  £5.99

  Arch Noa / Noah's Ark

  Darganfyddwch beth sy'n digwydd i Noa a'r anifeiliaid yn yr arch. Mae anturiaethau Noa wedi'u darlunio'n hyfryd, ac yn cael eu hadrodd mewn arddull...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £5.99
 • Mali a'r Goleudy - Siop Y Pentan
  Pris gwreiddiol | Original price £7.99
  Pris | Current price £2.50

  Mali a'r Goleudy

  Mae Mali'n deffro yn y nos gan wybod bod rhywbeth o'i le – rhywbeth mawr. Mae'r goleudy y tu allan i'w ffenest yn dywyll fel y fagddu. Heb ei bel...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £7.99
  Pris | Current price £2.50
 • Cyfres Miss Prydderch : 4. Dosbarth Miss Prydderch a'r Eisteddfod Genedlaethol - Siop Y Pentan
  Pris gwreiddiol | Original price £5.99
  Pris | Current price £3.00

  Cyfres Miss Prydderch : 4. Dosbarth Miss Prydderch a'r Eisteddfod Genedlaethol

  Nofel amserol am anturiaethau dosbarth Miss Prydderch wrth iddynt fynychu'r Eisteddfod yng Nghaerdydd i gystadlu... ond yn ôl yr arfer mae straeo...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £5.99
  Pris | Current price £3.00
 • Cyfres Miss Prydderch : 5. Dosbarth Miss Prydderch a'r Dreigiau - Siop Y Pentan
  Pris gwreiddiol | Original price £5.99
  Pris | Current price £3.00

  Cyfres Miss Prydderch : 5. Dosbarth Miss Prydderch a'r Dreigiau

  Mae criw Dosbarth Miss Prydderch yn parhau gyda'u hanturiaethau yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd - ac mae'n RHAID datrys y problemau,...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £5.99
  Pris | Current price £3.00
 • Hanes y Twrch Bach oedd am Wybod Pwy oedd Wedi Gwneud ar ei Ben - Siop Y Pentan
  Pris gwreiddiol | Original price £6.99
  Pris | Current price £3.50

  Hanes y Twrch Bach oedd am Wybod Pwy oedd Wedi Gwneud ar ei Ben

  Gwybodaeth: Llyfr lluniau am thema nad ydy oedolion yn hoff iawn o siarad amdani, ond sydd yn boblogaidd iawn efo plant... Pŵ! Mae'n glasur i blan...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £6.99
  Pris | Current price £3.50
 • Fflur a Fflach a'r Hwla Hud - Siop Y Pentan
  Pris gwreiddiol | Original price £4.99
  Pris | Current price £2.50

  Fflur a Fflach a'r Hwla Hud

  Gwybodaeth: Stori hyfryd am Fflur a'i chi bach direidus, Fflach. Maen nhw wrthi'n chwarae gyda chylch hwla ond heb yn wybod iddyn nhw, mae'r cylch...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £4.99
  Pris | Current price £2.50