Skip to content

Filters

Nofelau a Straeon Arall

 • Cyfres Amdani: Stryd y Bont

  Cyfres Amdani: Stryd y Bont

  £4.99

  Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Mynediad. Mae Stryd y Bont yn dilyn hanes pobl sy'n byw ar yr un stryd mewn tref yng Nghymru. Pa gyfrinach...

  View full details
  £4.99
 • Cyfres Amdani: Y Stryd

  Cyfres Amdani: Y Stryd

  £6.99

  Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Sylfaen. Un noson. Un stryd. Ac mae gan bob person ym mhob tŷ broblem. Sut mae Nina yn mynd i ddweud ei new...

  View full details
  £6.99
 • Welsh learners book

  Cyfres Amdani: Am Ddiwrnod! Llyfr Dysgwyr

  £4.99

  A book for Welsh leaners, Entry Level. This is a humorous romance about one memorable day in the life of Sophie Reynolds, film extra. A Welsh adapt...

  View full details
  £4.99
 • Cyfres Amdani: Cofio Anghofio

  Cyfres Amdani: Cofio Anghofio

  £8.99

  Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Uwch. Stori deimladwy am ymdrech dwy chwaer i ddod i delerau â dementia eu mam, a'i effaith ar eu bywydau....

  View full details
  £8.99
 • Cyfres Amdani: Blodwen Jones a'r Aderyn Prin

  Cyfres Amdani: Blodwen Jones a'r Aderyn Prin

  £6.99

  Addasiad lefel Sylfaen o ddilyniant i ddyddiadur doniol Blodwen Jones, llyfrgellydd a pherchennog gafr sy'n parhau i chwilio am gariad. Mae'r fersi...

  View full details
  £6.99
 • Cyfres Amdani: Bywyd Blodwen Jones

  Cyfres Amdani: Bywyd Blodwen Jones

  £6.99

  Addasiad newydd o ddyddiadur doniol Blodwen Jones, llyfrgellydd sy'n cadw gafr ac yn breuddwydio am briodi ei thiwtor Cymraeg. Cyhoeddir i ddathlu ...

  View full details
  £6.99
 • Cyfres Amdani: Y Fawr a'r Fach : Straeon o'r Rhondda

  Cyfres Amdani: Y Fawr a'r Fach : Straeon o'r Rhondda

  £4.99

  Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Sylfaen yn cynnwys straeon byrion yn ymwneud â rhyw hanesyn o bentre penodol yng nghymoedd Rhondda Fach a R...

  View full details
  £4.99
 • Cyfres Amdani: Wynne Evans - O Gaerfyrddin i Go Compare

  Cyfres Amdani: Wynne Evans - O Gaerfyrddin i Go Compare

  £4.99

  Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Mynediad. Bywgraffiad Wynne Evans. Darlun personol a gonest iawn o hanes Wynne a'i deulu, ei brofiadau fel ...

  View full details
  £4.99
 • Cyfres Amdani: Yn ei Gwsg

  Cyfres Amdani: Yn ei Gwsg

  £4.99

  Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Sylaen. Nofel wreiddiol gan Bethan Gwanas. Mae Dafydd yn cerdded yn ei gwsg, ac un bore, mae'n deffro yn wa...

  View full details
  £4.99
 • Cyfres Amdani: Teithio drwy Hanes

  Cyfres Amdani: Teithio drwy Hanes

  £6.99

  Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Sylfaen. Yn y llyfr hwn mae Jon Gower yn mynd â'r darllenydd i 30 o leoliadau sy'n gysylltiedig â hanes Cym...

  View full details
  £6.99
 • Cyfres Amdani: Pass y Sugnydd Llwch Darling

  Cyfres Amdani: Pass y Sugnydd Llwch Darling

  £4.99

  Llyfr o gyfres Amdani i ddysgwyr Lefel Mynediad. Mae Rhodri yn gweithio fel cyflwynydd ar raglen 'Heno' i S4C ac mae Lucy yn darllen y Newyddion ar...

  View full details
  £4.99
 • Cyfres Amdani: Cyffesion Saesnes yng Nghymru

  Cyfres Amdani: Cyffesion Saesnes yng Nghymru

  £4.99

  Llyfr o gyfres Amdani, ar gyfer Dysgwyr Lefel Uwch. Mae Katie newydd symud i Gymru gyda'i gŵr newydd, Dylan. Yn ôl Dylan roedden nhw am fyw mewn tŷ...

  View full details
  £4.99
 • Cyfres Amdani: Llythyr, Y

  Cyfres Amdani: Llythyr, Y

  £6.99

  Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Canolradd. Ym mhentref bach Treddafydd yng Nghymoedd de Cymru, mae Megan a Huw yn dod yn gariadon. Ond a fy...

  View full details
  £6.99
 • Cyfres Amdani: Croesi'r Bont

  Cyfres Amdani: Croesi'r Bont

  £6.99

  Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr lefel Canolradd. Cyfrol o straeon byrion amrywiol sy'n llawn hiwmor, gan awdures sydd wedi dysgu Cymraeg ei hun. ...

  View full details
  £6.99
 • Cyfres Amdani: Cawl a Straeon Eraill

  Cyfres Amdani: Cawl a Straeon Eraill

  £5.99

  Llyfr o gyfres Amdani, ar gyfer Dysgwyr Lefel Uwch. Casgliad o straeon byrion gan awduron adnabyddus. Mae'n 25,000 o eiriau o hyd gyda geirfa yn y ...

  View full details
  £5.99
 • Cyfres Amdani: Gwers Mewn Cariad

  Cyfres Amdani: Gwers Mewn Cariad

  £6.99

  Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Canolradd. Nofel ysgafn am ddyn sy'n syrthio mewn cariad â'i diwtor. Mae Liam yn newydd i ddosbarth Liz ym ...

  View full details
  £6.99
 • Cyfres Amdani: C'mon Reff!

  Cyfres Amdani: C'mon Reff!

  £6.99

  Llyfr o gyfres Amdani i ddysgwyr Lefel Canolradd. Addasiad o hunangofiant poblogaidd Nigel Owens, Hanner Amser. Mae'r testun wedi ei rannu'n benoda...

  View full details
  £6.99