Mynd i'r cynnwys | Skip to content
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.

Ffiilter | Filter

Nofelau Cymraeg

Nofelau Cymraeg

Casgliad eang o nofelau Cymraeg. A great selection of Welsh novels.
 • Tu Ol I'r Awyr

  Tu Ol I'r Awyr

  £9.99

  A pioneering début novel by a talented young writer. It follows the journey of two teenage characters, Deian and Anest, and their amazing relations...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £9.99
 • O Ran – Enillydd y Fedal Ryddiaith 2008

  O Ran – Enillydd y Fedal Ryddiaith 2008

  £8.99

  Ar y trên rhwng Paddington a Chaerdydd, mae Angharad Gwyn yn darllen trwy broflenni cyfrol deyrnged i'w thad, Ifan, cerddor llwyddiannus. Wrth i ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.99
 • Rhedeg i Parys

  Rhedeg i Parys

  £8.99

  Nofel gan Llwyd Owen. Ar ôl darganfod eu bod yn disgwyl babi, mae cwpwl ifanc yn dianc o ogledd Cymru ac yn dechrau bywyd newydd yng Nghaerdydd....

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.99
 • Ar Lwybr Dial

  Ar Lwybr Dial

  £8.99

  Llygad am lygad, a dant am ddant? Ydy pobol sydd wedi tramgwyddo yn haeddu cael eu cosbi? Mae un llofrudd yn credu hynny, a dyna pam mae cyrff yn...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.99
 • Twll Bach yn y Niwl

  Twll Bach yn y Niwl

  £8.99

  Lowri has had enough of her village, unemployment, young men, the local pub, and even her friends sometimes. Together with family problems, Lowri's...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.99
 • Adar o'r Unlliw | Catrin Lliar Jones

  Adar o'r Unlliw | Catrin Lliar Jones

  £9.00

  Nofel ysgafn gan awdur newydd sy'n llawn hiwmor a chariad ond sy'n trafod bywyd teuluol heddiw gyda sensitifrwydd.A roller coaster of a novel by a ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £9.00
 • Mefus yn y Glaw

  Mefus yn y Glaw

  £8.99

  Nofel hwyliog a sensitif am gyfeillgarwch a sefyllfa merched hŷn. Rydym yn dilyn diwrnod ym mywyd Lili Daniels, awdures 50 oed, sy'n cael traffe...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.99
 • Cicio'r Bwced - Marlyn Samuel - Siop Y Pentan

  Cicio'r Bwced - Marlyn Samuel

  £8.99

  Nofel gyfoes, lawn hwyl ag iddi linyn storïol gref, gan yr awdur poblogaidd Marlyn Samuel. Nofel am hynt a helynt dwy wraig, Menna a'i ffrind Jan. ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.99
 • Llyfr Glas Nebo - Enillydd y Fedal Ryddiaith 2018 - Siop Y Pentan

  Llyfr Glas Nebo - Enillydd y Fedal Ryddiaith 2018

  £8.99

  A welwyd y fath ymateb erioed i nofel Gymraeg? Ychydig dros wythnos ar ôl i Llyfr Glas Nebo ennill Medal Ryddiaith Eisteddfod Caerdydd 2018, roedd ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.99
 • Rhwng Y Silffoedd

  Rhwng Y Silffoedd

  £8.99

  Nofel 'gampws' ysgafn gan gyn-lyfrgellydd y Llyfrgell Genedlaethol Andrew Green. Mae'n dilyn hynt darlithwyr ym Mhrifysgol Aberchaeron sy'n ymdebyg...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.99
 • O'r Cysgodion - Heiddwen Tomos

  O'r Cysgodion - Heiddwen Tomos

  £8.99

    Casgliad o straeon byrion cignoeth, llawn emosiwn, tensiwn a hiwmor yn steil unigryw Heiddwen. Mae gan awdur y nofelau Esgyrn a Dwr yn yr Afon, y...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.99
 • Dan Law'r Diafol - Siop Y Pentan

  Dan Law'r Diafol

  £8.50

  Pan gaiff corff un o fecanics y Cyngor Sir ei ddarganfod yn ei weithle, mae'n amlwg i bawb ei fod wedi lladd ei hun. Pawb, hynny yw, heblaw'r Dit...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.50
 • Iaith y Nefoedd - Siop Y Pentan

  Iaith y Nefoedd

  £6.99

  Gweledigaeth o Gymru 'ar ol y bleidlais'. Yng Nghymru y dyfodol mae awdur tlawd o'r enw T yn cael ei ddyrchafu'n 'Dad' y genedl gyda chanlyni...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £6.99
 • Y Bwrdd - Siop Y Pentan

  Y Bwrdd

  £8.99

  Os daeth un peth da o Brexit, y nofel yma ydi hwnnw!' Dyna eiriau Rhys Iorwerth am Y Bwrdd. Dilynir Carwyn o'r Tymbl sy'n gweithio i'r 'Bwrdd' yng ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.99
 • Treheli | Nofel - Siop Y Pentan

  Treheli | Nofel

  £8.99

  Nofel Nofel hir-ddisgwyliedig i oedolion gan Mared Lewis yn portreadu hynt a helynt cymeriadau cymuned glan y môr. Mae rhywun yn aflonyddu ar drigo...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.99
 • Pwy Ti'n Feddwl Wyt Ti? | Nofel - Siop Y Pentan

  Pwy Ti'n Feddwl Wyt Ti? | Nofel

  £6.50

  Nofel Pwy ydw i? Delyth Ty Capel; Delyth, chwaer Enfys; Delyth gwraig Lloyd Penbryniau; Delyth, mam Huw a Llinos. Mae Delyth wedi cyrraedd ei chano...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £6.50
 • Heb Law Mam - Heiddwen Tomos

  Heb Law Mam - Heiddwen Tomos

  £5.99

   Nofel am Efa sy'n cael trafferthion gyda chriw o 'ffrindiau' yn yr ysgol, ac mae ei mam yn yr ysbyty. A does neb yn deall Efa'n iawn, heblaw Mam. ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £5.99
 • Awst Yn Anogia - Gareth F Williams

  Awst Yn Anogia - Gareth F Williams

  £14.99

  Nofel gref wedi'i lleoli ar ynys Creta adeg yr Ail Ryfel Byd, a'r digwyddiadau eithafol a newidiodd bentref Anogia am byth. Cyhoeddwyd yn gyntaf yn...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £14.99
 • Merch Y Gwyllt - Bethan Gwanas

  Merch Y Gwyllt - Bethan Gwanas

  £8.99

  Dilyniant Gwrach y Gwyllt. Pwy yw'r tair Cymraes ecsotig yr olwg sydd wedi ymgartrefu mewn hen gastell yn Iwerddon? Pwy yw Meg, y plentyn bach byw...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.99
 • Mynd Fel Bom | Myfanwy Alexander

  Mynd Fel Bom | Myfanwy Alexander

  £9.00

  Mae'r Ditectif Daf Dafis yn cael ei alw i achos o ffrwydrad mewn gorsaf drenau leol... a'r dybiaeth amlycaf yw bod ISIS wedi cyrraedd Maldwyn fwy...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £9.00
 • Y Gwreiddyn

  Y Gwreiddyn

  £7.99

  yfrol o straeon byrion yn ymwneud â natur, perthynas dyn â'i gyd-ddyn, cariad a cholled. Mae pob stori, fel y stori deitl, yn ceisio mynd i'r afael...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £7.99
 • Y Pumed Drws - Siop Y Pentan

  Y Pumed Drws

  £7.99

  Hunanladdiad yw'r rheithfarn swyddogol yn dilyn darganfyddiad corff mewn ardal anghysbell ar arfordir Ynys Môn. Mae DI John yn amheus ac yn credu...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £7.99
 • Babel - Siop Y Pentan

  Babel

  £9.99

  Nofel ddirgelwch ddarllenadwy a chyffrous, wedi ei lleoli mewn tref ddiwydiannol yn ail hanner y 19eg ganrif. Mae'r prif gymeriad Sara yn dianc o...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £9.99
 • Pwyth - Siop Y Pentan

  Pwyth

  £8.99

  Nofel newydd gan Haf Llewelyn. Mae'r stori'n troi o gwmpas cymeriadau tref fach lle mae rhai teuluoedd wedi ymgartrefu ers cenedlaethau ac eraill...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.99