Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Ffiilter | Filter

Nofelau Cymraeg

Nofelau Cymraeg

Casgliad o nofelau Cymraeg gan awduron amrywiol.

Os na allwch ddod o hyd i'r nofel rydych chi'n chwilio amdani, gallwch chwilio ar gwales.com, a dewis eich siop lyfrau leol wrth edrych allan.

Drwy wneud hyn, byddwch chi'n cefnogi siopau annibynnol lleol sydd wir angen eich help.

 • Tu Ol I'r Awyr - Siop Y Pentan
  £9.99

  Tu Ôl i'r Awyr

  A pioneering début novel by a talented young writer. It follows the journey of two teenage characters, Deian and Anest, and their amazing relations...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £9.99
 • Mefus yn y Glaw - Siop Y Pentan
  £8.99

  Mefus yn y Glaw

  Nofel hwyliog a sensitif am gyfeillgarwch a sefyllfa merched hŷn. Rydym yn dilyn diwrnod ym mywyd Lili Daniels, awdures 50 oed, sy'n cael traffe...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.99
 • O Ran – Enillydd y Fedal Ryddiaith 2008 - Siop Y Pentan
  £8.99

  O Ran – Enillydd y Fedal Ryddiaith 2008

  Ar y trên rhwng Paddington a Chaerdydd, mae Angharad Gwyn yn darllen trwy broflenni cyfrol deyrnged i'w thad, Ifan, cerddor llwyddiannus. Wrth i ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.99
 • Llyfr Glas Nebo - Enillydd y Fedal Ryddiaith 2018 - Siop Y Pentan
  £8.99

  Llyfr Glas Nebo - Enillydd y Fedal Ryddiaith 2018

  A welwyd y fath ymateb erioed i nofel Gymraeg? Ychydig dros wythnos ar ôl i Llyfr Glas Nebo ennill Medal Ryddiaith Eisteddfod Caerdydd 2018, roedd ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.99
 • Twll Bach yn y Niwl - Siop Y Pentan
  £8.99

  Twll Bach yn y Niwl

  Lowri has had enough of her village, unemployment, young men, the local pub, and even her friends sometimes. Together with family problems, Lowri's...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.99
 • Treheli | Nofel - Siop Y Pentan
  £8.99

  Treheli | Nofel

  Nofel Nofel hir-ddisgwyliedig i oedolion gan Mared Lewis yn portreadu hynt a helynt cymeriadau cymuned glan y môr. Mae rhywun yn aflonyddu ar drigo...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.99
 • Rhedeg i Parys - Siop Y Pentan
  £8.99

  Rhedeg i Parys

  Nofel gan Llwyd Owen. Ar ôl darganfod eu bod yn disgwyl babi, mae cwpwl ifanc yn dianc o ogledd Cymru ac yn dechrau bywyd newydd yng Nghaerdydd....

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.99
 • Ar Lwybr Dial - Siop Y Pentan
  £8.99

  Ar Lwybr Dial

  Llygad am lygad, a dant am ddant? Ydy pobol sydd wedi tramgwyddo yn haeddu cael eu cosbi? Mae un llofrudd yn credu hynny, a dyna pam mae cyrff yn...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.99
 • Cicio'r Bwced - Marlyn Samuel - Siop Y Pentan
  £8.99

  Cicio'r Bwced - Marlyn Samuel

  Nofel gyfoes, lawn hwyl ag iddi linyn storïol gref, gan yr awdur poblogaidd Marlyn Samuel. Nofel am hynt a helynt dwy wraig, Menna a'i ffrind Jan. ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.99
 • Adar o'r Unlliw | Catrin Lliar Jones - Siop Y Pentan
  £9.00

  Adar o'r Unlliw | Catrin Lliar Jones

  Nofel ysgafn gan awdur newydd sy'n llawn hiwmor a chariad ond sy'n trafod bywyd teuluol heddiw gyda sensitifrwydd. Awdur : Sonia Edwards Dyddiad C...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £9.00
 • Rhwng Y Silffoedd - Siop Y Pentan
  £8.99

  Rhwng Y Silffoedd

  Nofel 'gampws' ysgafn gan gyn-lyfrgellydd y Llyfrgell Genedlaethol Andrew Green. Mae'n dilyn hynt darlithwyr ym Mhrifysgol Aberchaeron sy'n ymdebyg...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.99
 • O'r Cysgodion - Heiddwen Tomos - Siop Y Pentan
  £8.99

  O'r Cysgodion - Heiddwen Tomos

    Casgliad o straeon byrion cignoeth, llawn emosiwn, tensiwn a hiwmor yn steil unigryw Heiddwen. Mae gan awdur y nofelau Esgyrn a Dwr yn yr Afon, y...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.99
 • Pam? - Siop Y Pentan
  £8.99

  Pam?

  Mae Pam? yn dilyn tri ffrind wrth iddynt adael coleg a dechrau gwneud eu ffordd yn y byd yn y degawd cythryblus a chyffrous sy'n arwain at sefydl...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.99
 • Johnny Alpen a Fi | Dafydd Llewelyn - Siop Y Pentan
  £8.00

  Johnny Alpen a Fi | Dafydd Llewelyn

  Mae bywyd Owen yn braf: fel cynhyrchydd teledu i gwmni annibynnol yn y brifddinas, bu'n godro'r system ers blynyddoedd, yn ennill llawer iawn o br...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.00
 • Dan Law'r Diafol - Siop Y Pentan
  £8.50

  Dan Law'r Diafol

  Pan gaiff corff un o fecanics y Cyngor Sir ei ddarganfod yn ei weithle, mae'n amlwg i bawb ei fod wedi lladd ei hun. Pawb, hynny yw, heblaw'r Dit...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.50
 • Iaith y Nefoedd - Siop Y Pentan
  £6.99

  Iaith y Nefoedd

  Gweledigaeth o Gymru 'ar ol y bleidlais'. Yng Nghymru y dyfodol mae awdur tlawd o'r enw T yn cael ei ddyrchafu'n 'Dad' y genedl gyda chanlyni...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £6.99
 • Y Bwrdd - Siop Y Pentan
  £8.99

  Y Bwrdd

  Os daeth un peth da o Brexit, y nofel yma ydi hwnnw!' Dyna eiriau Rhys Iorwerth am Y Bwrdd. Dilynir Carwyn o'r Tymbl sy'n gweithio i'r 'Bwrdd' yng ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.99
 • Pwy Ti'n Feddwl Wyt Ti? | Nofel - Siop Y Pentan
  £6.50

  Pwy Ti'n Feddwl Wyt Ti? | Nofel

  Nofel Pwy ydw i? Delyth Ty Capel; Delyth, chwaer Enfys; Delyth gwraig Lloyd Penbryniau; Delyth, mam Huw a Llinos. Mae Delyth wedi cyrraedd ei chano...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £6.50
 • Mudferwi | Nofel - Siop Y Pentan
  £7.99

  Mudferwi | Nofel

  Nofel Merch dawel a swil yw Alys, sy'n ddigon hapus yn gweithio yng nghegin ysgol y pentref... hynny yw, nes i'r gegin honno gau. Penderfyna wneud ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £7.99
 • Y Daith Ydi Adra, Stori Gŵr ar y Ffin - Siop Y Pentan
  £15.00

  Y Daith Ydi Adra, Stori Gŵr ar y Ffin

  Cyfieithiad Sian Northey o hunangofiant John Sam Jones am fyw bywyd ar y ffin, rhwng gwirionedd a chelwydd, rhwng gwrthodiad a derbyniad. O'i blen...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £15.00
 • Meddwl am Man U - Siop Y Pentan
  £9.99

  Meddwl am Man U

  Dechreuodd Rhodri ei yrfa fel pêl-droediwr proffesiynol ifanc yn Man U rhwng 1996 a 2000. Chwaraeodd i Rotherham ac yn Uwch Gynghrair Cymru i Gwmb...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £9.99
 • Eigra: Hogan Fach o'r Blaena - Siop Y Pentan
  £9.95

  Eigra: Hogan Fach o'r Blaena

  Hunangofiant un o'n prif awduron sy'n bendant wedi gwneud ei marc ar ein diwylliant. Dyma ferch a fagwyd yng nghysgod y llechi ac sydd heb anghof...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £9.95
 • Can Curiad - Siop Y Pentan
  £9.00

  Can Curiad

  Cant o straeon bychain bach. Ugain awdur. A'r canlyniad? Cyfrol hynod o amrywiol sy'n trafod bywyd a chariad mewn ffordd wreiddiol. Gwybodaeth: ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £9.00
 • Gwales | Catrin Dafydd - Siop Y Pentan
  £9.99

  Gwales | Catrin Dafydd

  ♥ Llyfr y Mis: Medi 2017 Mae Brynach Yang am orffen popeth. Ac mae'n mynd i'w wneud e. Heno. Ond beth fydd yn digwydd i Gymru wedyn? Mae ymgyrch ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £9.99