Skip to content

Filters

Nofel

 • Iaith y Nefoedd
  £6.99

  Iaith y Nefoedd

  Gweledigaeth o Gymru 'ar ol y bleidlais'. Yng Nghymru y dyfodol mae awdur tlawd o'r enw T yn cael ei ddyrchafu'n 'Dad' y genedl gyda chanlyni...

  View full details
  £6.99
 • Y Bwrdd
  £8.99

  Y Bwrdd

  Os daeth un peth da o Brexit, y nofel yma ydi hwnnw!' Dyna eiriau Rhys Iorwerth am Y Bwrdd. Dilynir Carwyn o'r Tymbl sy'n gweithio i'r 'Bwrdd' yng ...

  View full details
  £8.99
 • Byw Iaith - Taith i Fyd y Llydaweg
  £8.50

  Byw Iaith - Taith i Fyd y Llydaweg

  Dyma hanes blwyddyn y Prifardd Aneirin Karadog a'i deulu yn anturio i fyw bywyd fel Llydawyr go iawn, yn taflu eu hunain mewn i fywyd y gymuned, ...

  View full details
  £8.50
 • Cwsg - Am Dro ac yn ôl
  £9.99

  Cwsg - Am Dro ac yn ôl

  Bu cwsg yn destun oesol ei apêl. Hyd heddiw, bydd trafod ei effaith ar ein bywydau. Nid llyfr clinigol mo hwn ond un sydd yn taflu llygad effro a...

  View full details
  £9.99
 • Chwyn - Blodeugerdd Barddas o Gerddi Doniol, Deifiol a Di-Chwaeth
  £9.95

  Chwyn - Blodeugerdd Barddas o Gerddi Doniol, Deifiol a Di-Chwaeth

  Casgliad o'r cerddi mwyaf digri gan amrywiaeth eang o feirdd cyfoes wedi eu casglu gan y stompfeistr ei hun, Gruffudd Owen. Awdur: Gruffudd Owen...

  View full details
  £9.95
 • Pentre Du, Pentre Gwyn
  £9.50

  Pentre Du, Pentre Gwyn

  Casgliad o gerddi diweddaraf Myrddin ap Dafydd wedi'i ddylunio'n gain gan Olwen Folwer.   Awdur: Myrddin ap Dafydd Iaith: Cymraeg Nifer y Tudadl...

  View full details
  £9.50
 • Y Pumed Drws
  £7.99

  Y Pumed Drws

  Hunanladdiad yw'r rheithfarn swyddogol yn dilyn darganfyddiad corff mewn ardal anghysbell ar arfordir Ynys Môn. Mae DI John yn amheus ac yn credu...

  View full details
  £7.99
 • Dan Law'r Diafol
  £8.50

  Dan Law'r Diafol

  Pan gaiff corff un o fecanics y Cyngor Sir ei ddarganfod yn ei weithle, mae'n amlwg i bawb ei fod wedi lladd ei hun. Pawb, hynny yw, heblaw'r Dit...

  View full details
  £8.50
 • Dal y Mellt
  £9.99

  Dal y Mellt

  'Sugno yr ola o'i smôc tu allan i ddrws y Canton oedd Carbo pan dynnodd Fford Capri o'i flaen. Fel y gwyrodd at ffenast y car, daeth braich allan...

  View full details
  £9.99
 • Babel
  £9.99

  Babel

  Nofel ddirgelwch ddarllenadwy a chyffrous, wedi ei lleoli mewn tref ddiwydiannol yn ail hanner y 19eg ganrif. Mae'r prif gymeriad Sara yn dianc o...

  View full details
  £9.99
 • Golau Trwy Gwmwl
  £9.00

  Golau Trwy Gwmwl

  Dwsin o storïau sy'n dangos gafael gadarn yr awdur ar ei grefft. Mewn Cymraeg naturiol a chyhyrog, rhoddir cip ar brofiadau'r cymeriadau yng nghy...

  View full details
  £9.00
 • Chwant
  £8.99

  Chwant

  Cyfrol o ddeg stori fer ar gyfer oedolion yn unig. Chwant ydi'r thema ac mae'r straeon yn cynnig amrywiaeth hynod o ddifyr sydd hefyd yn agoriad ...

  View full details
  £8.99
 • Nadolig Pwy a Ŵyr? 2
  £8.00

  Nadolig Pwy a Ŵyr? 2

  Ail gyfrol o straeon byrion i gyd yn ymwneud â'r Nadolig. Anrheg berffaith ar gyfer teulu a ffrindiau! Awduron: Lleucu Roberts, Marlyn Samuel, Jo...

  View full details
  £8.00
 • Pwyth
  £8.99

  Pwyth

  Nofel newydd gan Haf Llewelyn. Mae'r stori'n troi o gwmpas cymeriadau tref fach lle mae rhai teuluoedd wedi ymgartrefu ers cenedlaethau ac eraill...

  View full details
  £8.99
 • Fflur
  £8.99

  Fflur

  Dyma raghanes i Y Dŵr. Nofel wedi ei lleoli yn y Gymru wledig am gariad a rhamant gydag elfennau goruwchnaturiol wedi plethu i'r cwbl. Dilynir Ei...

  View full details
  £8.99
 • Cicio'r Bwced
  £8.99

  Cicio'r Bwced

  Nofel gyfoes, lawn hwyl ag iddi linyn storïol gref, gan yr awdur poblogaidd Marlyn Samuel. Nofel am hynt a helynt dwy wraig, Menna a'i ffrind Jan. ...

  View full details
  £8.99
 • Gwirionedd
  £8.95

  Gwirionedd

  Nofel Nofel ysgubol sy'n cynnig golwg newydd ar un o ddigwyddiadau mawr bywyd - marwolaeth. Mae'n llawn dagrau, direidi a dathlu, ond yn bennaf oll...

  View full details
  £8.95
 • Perthyn | Nofel
  £8.99

  Perthyn | Nofel

  Nofel Nofel sy'n dilyn Helen a John, mam a mab. Mae gan Helen gyfrinach. Daw'r amser pan mae'n rhaid iddi rannu'r gyfrinach hon â'i mab. Canlyniad ...

  View full details
  £8.99
 • Elena | Nofel
  £9.99

  Elena | Nofel

  Nofel Nofel ddifyr arall gan yr awdur adnabyddus Geraint Vaughan Jones sy'n olrhain hanes Elen a Dewi yn chwilio am eu teulu, yn sgîl chwilio am fe...

  View full details
  £9.99
 • Apostol
  £9.95

  Apostol

  Nofel Nofel rymus am un o gymeriadau mawr Cristnogaeth, yr Apostol Paul. Mae Dyfed Edwards yn cynnig dehongliad heriol o fywyd a gwaith Paul ac yn ...

  View full details
  £9.95
 • Treheli | Nofel
  £8.99

  Treheli | Nofel

  Nofel Nofel hir-ddisgwyliedig i oedolion gan Mared Lewis yn portreadu hynt a helynt cymeriadau cymuned glan y môr. Mae rhywun yn aflonyddu ar drigo...

  View full details
  £8.99
 • Pwy Ti'n Feddwl Wyt Ti? | Nofel
  £6.50

  Pwy Ti'n Feddwl Wyt Ti? | Nofel

  Nofel Pwy ydw i? Delyth Ty Capel; Delyth, chwaer Enfys; Delyth gwraig Lloyd Penbryniau; Delyth, mam Huw a Llinos. Mae Delyth wedi cyrraedd ei chano...

  View full details
  £6.50
 • Mudferwi | Nofel
  £7.99

  Mudferwi | Nofel

  Nofel Merch dawel a swil yw Alys, sy'n ddigon hapus yn gweithio yng nghegin ysgol y pentref... hynny yw, nes i'r gegin honno gau. Penderfyna wneud ...

  View full details
  £7.99
 • Llyfr Glas Nebo - Enillydd y Fedal Ryddiaith 2018
  £8.99

  Llyfr Glas Nebo - Enillydd y Fedal Ryddiaith 2018

  A welwyd y fath ymateb erioed i nofel Gymraeg? Ychydig dros wythnos ar ôl i Llyfr Glas Nebo ennill Medal Ryddiaith Eisteddfod Caerdydd 2018, roedd ...

  View full details
  £8.99