Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Ffiilter | Filter

Llyfrau Saesneg i Blant

 • Fletcher and the Rockpool - Siop Y Pentan
  £12.99

  Fletcher and the Rockpool

  Wth fynd am dro ar hyd y traeth, mae Fletcher yn rhyfeddu at yr haul, y môr a'r ehangder. Cyn bo hir mae'n darganfod pwll d?r yn llawn o ffrindiau ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £12.99
 • Disney Baby: First Words - Siop Y Pentan
  £5.99

  Disney Baby: First Words

  Dere i ddysgu 100 gair cyntaf gyda dy ffrindiau bach Disney. Gyda thudalennau cadarn ar gyfer bysedd bach a llawer o bethau difyr i'w gweld, bydd y...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £5.99
 • Disney Baby: My First Colours - Siop Y Pentan
  £5.99

  Disney Baby: My First Colours

  Mae eich hoff gymeriadau Disney a Pixar yma i ddangos holl liwiau'r enfys - a mwy!

  £5.99
 • Lord of the Forest - Siop Y Pentan
  £20.00

  Lord of the Forest

  Mae popeth y mae Teigr Bach yn ei glywed yn y goedwig yn newydd ac yn gyffrous. Ond bob tro mae'n adrodd am y rhyfeddodau hyn wrth ei fam, ei hateb...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £20.00
 • Invention, The - Siop Y Pentan
  £7.99

  Invention, The

  Mae Fili, merch y gofalwr, yn teimlo'n drist nad oes gan ei chymdogion yn y ddinas amser i siarad â hi ynghanol eu bywydau prysur. Ond yn lle teiml...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £7.99
 • Santa is Coming to Cardiff - Siop Y Pentan
  £4.99

  Santa is Coming to Cardiff

  Stori wedi ei darlunio'n lliwgar am anturiaethau Siôn Corn wrth iddo ymweld â chartrefi Caerdydd yn dosbarthu anrhegion ar noswyl Nadolig.

  £4.99
 • Winifred Goes to America - Siop Y Pentan
  £4.99

  Winifred Goes to America

  Stori am Winifred, injan stêm Gymreig a fu'n cario llechi i borthladd Penrhyndeudraeth, hyd nes iddi gael ei disodli gan injans dîsel a hwylio ar d...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £4.99
 • How to Catch a Dragon - Siop Y Pentan
  £6.99

  How to Catch a Dragon

  Mae ymweliad Albie â'r llyfrgell yn troi yn antur cyffrous wrth iddo ef a'i ffrind newydd y marchog chwilio am ddreigiau, gan gyfarfod ag arth fawr...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £6.99
 • Usborne Touchy-Feely Books: That's Not My Princess - Siop Y Pentan
  £6.99

  Usborne Touchy-Feely Books: That's Not My Princess

  Llyfr cyffwrdd-a-theimlo swynol yn cynnwys llinell storïol syml yn cynnwys llawer o ailadrodd, gyda darluniau lliwgar a deunyddiau amrywiol i'w cyf...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £6.99
 • Usborne First Stories: The Little Dragon - Siop Y Pentan
  £4.99

  Usborne First Stories: The Little Dragon

  Stori swynol am y Tywysog Max a'r Dwysoges Alice yn chwilio am ddraig go iawn, gyda chyfle i blant chwilio am yr hwyaden fach ar bob tudalen, ar gy...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £4.99
 • Horrible Histories: Rotten Romans - Siop Y Pentan
  £6.99

  Horrible Histories: Rotten Romans

  Darganfyddwch yr holl ffeithiau budr am y Rhufeiniaid llwgr wrth ddarllen y penawdau hanes mwyaf erchyll.

  £6.99
 • Shine, Star, Shine! - Siop Y Pentan
  £7.99

  Shine, Star, Shine!

  Teithiwch gyda Goleuni wrth iddi wibio rhwng y gwahanol sêr sydd driliynau o filltiroedd oddi wrth ei gilydd, o gawod o wynt solar, drwy wagle'r go...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £7.99
 • Wild Wanderers: Blow, Wind, Blow! - Siop Y Pentan
  £7.99

  Wild Wanderers: Blow, Wind, Blow!

  Dilynwch y gwynt ar draws cefnforoedd, meysydd a mynyddoedd wrth iddo, o awel ysgafn i gorwynt, gario hadau a chyffroi moroedd, gan ymgyfoethogi'r ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £7.99
 • Swim, Shark, Swim! (Wild Wanderers Series) - Siop Y Pentan
  £7.99

  Swim, Shark, Swim! (Wild Wanderers Series)

  Nofia ar draws y byd gyda Siarc wrth iddo fforio mewn coedwigoedd môr a chreigresi cwrel arfordirol, gan gyfarfod â Siarcod pen morthwyl, Siarcod M...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £7.99
 • Something Hiding Beneath My Bed - Siop Y Pentan
  £6.99

  Something Hiding Beneath My Bed

  Casgliad o gerddi yn portreadu cyfnod plentyndod yn 1950au a'r 1960au. Roedd y byd yn wahanol iawn bryd hynny, y teledu yn llai, athrawon yn fwy sw...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £6.99
 • Leap, Hare, Leap! - Siop Y Pentan
  £7.99

  Leap, Hare, Leap!

  Cyfrol delynegol, ddarluniadol hardd, yn cyflwyno gwahanol fathau o ysgyfarnogod ar draws y byd, o ddolydd Prydain hyd goedwigoedd Siapan.

  £7.99
 • Little Bunny's Book of Thoughts - Siop Y Pentan
  £6.99

  Little Bunny's Book of Thoughts

  Gyda darluniau swynol o Cwningen Fach, mae'r testun sy'n odli yn mynd i godi calon plant ac oedolion fel ei gilydd, wrth eu hannog i fentro i feysy...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £6.99
 • Daydreams and Jellybeans - Siop Y Pentan
  £6.99

  Daydreams and Jellybeans

  O jelibîns angof i freuddwydion gwreichionllyd, mae cerddi Alex Wharton, a luniwyd ar gyfer disgyblion cynradd, yn ddoniol ac yn feddylgar, gan ane...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £6.99
 • Cuddle and a Cwtch, A - Siop Y Pentan
  £6.99

  Cuddle and a Cwtch, A

  Cwtch: gair Cymraeg i ddisgrifio coflaid fawr a chariad dibendraw. Dyma gerdd ddarluniadol yn cyflwyno'r gair drwy gyfrwng yr iaith Saesneg er mwyn...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £6.99
 • Every Boy's Alphabet - Siop Y Pentan
  £12.99

  Every Boy's Alphabet

  Caiff pob bachgen fod yn arwr wrth ddilyn cymeriad unigryw sy'n darlunio plentyndod bywiog a chwilfrydig, direidus a dychmygus. Mae'r briodas rhwng...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £12.99
 • Every Girl's Alphabet - Siop Y Pentan
  £12.99

  Every Girl's Alphabet

  Cyfrol hyfryd am gymeriad anturus, mentrus, chwilfrydig a gofalus, sy'n cwmpasu natur pob merch ifanc. Dyma gymeriad swynol sy'n medru neidio mewn ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £12.99
 • Animal Wall and Other Poems, The - Siop Y Pentan
  £6.95

  Animal Wall and Other Poems, The

  Casgliad o gerddi gan fardd poblogaidd, yn cynnwys y gerdd hir deimladwy The Animal Wall ynghyd â 38 cerdd amrywiol arall am fyd natur, chwedlau, y...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £6.95
 • Poet's House, The - An Anthology of Poems - Siop Y Pentan
  £5.50

  Poet's House, The - An Anthology of Poems

  Blodeugerdd gyfoethog o 77 o gerddi amrywiol, ynghyd â darluniau pin-ac-inc, gan dros 50 bardd yn cwmpasu 15 canrif o ysgrifennu, gan gynnig golwg ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £5.50
 • Thoughts like an Ocean - Poems for Children - Siop Y Pentan
  £5.95

  Thoughts like an Ocean - Poems for Children

  Detholiad hyfryd o gerddi i blant 9-13 oed gan dros ddeg ar hugain o feirdd o Gymru. Darluniau du-a-gwyn gan Jenny Fell. Argraffnod Pont. Cyhoeddwy...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £5.95