Skip to content
 • Mae Ein Tŷ Ni ar Dân - Cri Greta Thunberg i Achub y Blaned

  Mae Ein Tŷ Ni ar Dân - Cri Greta Thunberg i Achub y Blaned

  £6.99

  Dyma alwad Greta Thunberg i achub y blaned. Dydych chi byth yn rhy ifanc i wneud gwahaniaeth. Gyda darluniau gan Jeanette Winter, dyma stori bwerus...

  View full details
  £6.99
 • Llyfr Adar Mawr y Plant

  Llyfr Adar Mawr y Plant

  £7.99

  Llyfr ffeithiol am 50 o adar sydd i'w gweld yng Nghymru, wedi ei ddylunio'n ddeniadol, gyda tudalen ddwbl i bob aderyn, yn cynnwys ffeithiau, ffoto...

  View full details
  £7.99
 • Helpwch Eich Plentyn : Learn Welsh / Dysgu Cymraeg

  Helpwch Eich Plentyn : Learn Welsh / Dysgu Cymraeg

  £4.99

  Degfed teitl y gyfres boblogaidd, Helpwch eich Plentyn. Dyma gyfrol fywiog a fydd yn hybu'r iaith Gymraeg ymysg yr ifanc. Mae'n cynnwys nifer o ym...

  View full details
  £4.99
 • Straeon Nos Da Sali Mali

  Straeon Nos Da Sali Mali

  £12.99

  Cyfrol hardd fydd yn anrheg arbennig i unrhyw blentyn bach neu deulu.  Mae 12 o awduron enwog a phoblogaidd Cymru yn creu straeon i'w darllen i bla...

  View full details
  £12.99
 • Douglas yn Chwarae Cuddio

  Douglas yn Chwarae Cuddio

  £5.99

  Mae'r parti cysgu yn nhŷ Cwningen yn un wasgfa FAWR. A fydd Douglas, druan yn medru cysgu o gwbl? Awdur: Dafydd Saunder Jones Clawr: Meddal Nifer y...

  View full details
  £5.99
 • Helpwch Eich Plentyn : Hwyl Gyda Rhifau

  Helpwch Eich Plentyn : Hwyl Gyda Rhifau

  £4.99

  Seithfed teitl y gyfres 'Helpwch eich Plentyn' sy'n cynnig amrywiaeth o weithgareddau i blant. Rhifedd yw maes y teitl hwn gyda'r rhifau 1-20 dan ...

  View full details
  £4.99
 • Cyfres Darllen Stori: 2. Y Pry Bach Tew

  Cyfres Darllen Stori: 2. Y Pry Bach Tew

  £3.99

  Argraffiad newydd o glasur o stori i blant bach. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1969 gan Gymdeithas Lyfrau Ceredigion. Mae gan y pry bach tew gar, ond does ...

  View full details
  £3.99
 • Poster Yr Wyddor Sali Mali
  Sold out

  Poster Yr Wyddor Sali Mali

  £2.99

  Poster yr wyddor Gymraeg, gyda'r cymeriadau adnabyddus a phoblogaidd, Sali Mali a Jac y Jwc. Delfrydol ar gyfer plant bach a'u hathrawon ar ddechra...

  View full details
  £2.99
  Sold out
 • Cyfres Darllen Stori: 4. Jaci Soch

  Cyfres Darllen Stori: 4. Jaci Soch

  £3.99

  Argraffiad newydd o lyfr darllen gan awdures boblogaidd, yn adrodd hanes Jaci Soch y mochyn a'i ffrind yr hen darw yn llwyddo i adeiladu tŷ newydd...

  View full details
  £3.99
 • Cyfres Darllen Stori: Pastai Tomos Caradog

  Cyfres Darllen Stori: Pastai Tomos Caradog

  £3.99

  Un o deitlau'r gyfres ddarllen boblogaidd Cyfres Darllen Stori, sydd bellach yn glasur yn sôn am y cymeriad hoffus, Tomos Caradog. Cyhoeddwyd yn w...

  View full details
  £3.99
 • Cyfres Darllen Stori: 5. Tomos Caradog

  Cyfres Darllen Stori: 5. Tomos Caradog

  £3.99

  Cyfrol yn y gyfres ddarllen boblogaidd, sydd bellach yn glasur, yn sôn am gymeriad hoffus, Tomos Caradog. Cyhoeddwyd gyntaf ym 1969.A volume in th...

  View full details
  £3.99
 • Help gyda Gwaith Cartref: Llyfr Adolygu Mathamateg 9+

  Help gyda Gwaith Cartref: Llyfr Adolygu Mathamateg 9+

  £4.99

  Llawlyfr adolygu sy'n addas ar gyfer dysgwyr 9+. Mae'r gyfres hon wedi'i chreu ar gyfer cefnogi dysgwyr gyda'u gwaith ysgol. Pwrpas Help gyda Gwai...

  View full details
  £4.99
 • Help gyda Gwaith Cartref: Gwyddoniaeth Gynnar

  Help gyda Gwaith Cartref: Gwyddoniaeth Gynnar

  £4.99

  Llyfr gwaith Gwyddoniaeth a baratowyd ar gyfer disgyblion oedran 7+, er mwyn cefnogi'r gwaith dysgu drwy godi hyder ac atgyfnerthu dealltwriaeth d...

  View full details
  £4.99
 • Helpwch Eich Plentyn : Arddodiaid

  Helpwch Eich Plentyn : Arddodiaid

  £4.99

  Gweithgareddau amrywiol yn ymwneud ag arddodiaid yn y gyfres Helpwch eich Plentyn. Ceir cyfieithiad o'r tasgau yn gymorth i rieni di-Gymraeg.Anoth...

  View full details
  £4.99
 • Helpwch Eich Plentyn : Magu Hyder

  Helpwch Eich Plentyn : Magu Hyder

  £4.99

  Llyfr yn y gyfres 'Helpwch eich Plentyn' sy'n helpu'r plentyn i ddeall mwy am y Gymraeg gan gynnwys Cymharu Ansoddeiriau, Treigladau, Priod-ddulli...

  View full details
  £4.99
 • Help gyda Gwaith Cartref: Lluosi a Rhannu

  £4.99

  Llawlyfr adolygu sy'n addas ar gyfer dysgwyr 9+. Mae'r gyfres hon wedi'i chreu ar gyfer cefnogi dysgwyr gyda'u gwaith ysgol. Pwrpas Help gyda Gwai...

  View full details
  £4.99
 • Helpwch Eich Plentyn : Creu Brawddegau

  Helpwch Eich Plentyn : Creu Brawddegau

  £4.99

  Cyfrol fywiog, ddarluniadol llawn i hybu a datblygu llythrennedd plant yn cynnwys ymarferion gwerthfawr a diddorol i'w cynorthwyo i ffurfio brawdd...

  View full details
  £4.99
 • Tudur y Tractor

  Tudur y Tractor

  £12.99

  Dyma Tudur y Tractor! Mae Tudur yn degan ac yn llyfr yn un, gyda thegan sy'n gwichian, a llyfr defnydd meddal gyda darluniau lliwgar. Bydd babanod ...

  View full details
  £12.99
 • Beth Nesaf?

  Beth Nesaf?

  £5.99

  I'r lleuad ac yn ôl cyn amser bath? Beth nesaf! Addasiad Cymraeg gan Roger Boore o Whatever Next!. Argraffiad newydd. Cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 19...

  View full details
  £5.99
 • Cyfres Storïau Hud: Uncorn y Môr

  Cyfres Storïau Hud: Uncorn y Môr

  £5.99

  Ewch ar antur hudolus o dan y tonnau, a dilyn llwybrau disglair Uncorn y Môr bach hyfryd. Trwy wthio, tynnu a llithro'r tabiau, daw bywyd dan y môr...

  View full details
  £5.99
 • 100 Gair Nadolig | Llyfr Bwrdd
  Sold out

  100 Gair Nadolig | Llyfr Bwrdd

  £4.99

  Bydd y llyfr cadarn hwn yn dysgu 100 o eiriau Nadoligaidd i'ch plentyn. Gyda ffotograffau lliwgar i gyd-fynd gyda'r geiriau, byddech chi a'ch plent...

  View full details
  £4.99
  Sold out
 • Cyfres Darllen Stori: 1. Sali Mali

  Cyfres Darllen Stori: 1. Sali Mali

  £3.99

  Argraffiad newydd o gyfrol boblogaidd mewn cyfres ddarllen lwyddiannus iawn yn adrodd hanes Sali Mali, y cymeriad hoffus sy'n croesawu Jac Do i'w c...

  View full details
  £3.99
 • Mr Cadno Campus

  Mr Cadno Campus

  £5.99

  Roald Dahl |  Bob tro y mae Mr Cadno'n dwyn cyw iâr o'r fferm, mae Boggis, Bunce a Bean y ffermwyr yn mynd yn gynddeiriog! Nhw yw'r lladron mwyaf c...

  View full details
  £5.99
 • Cyfres Byd y Goeden Ffwrdd â Ni: Gwlad y Dymuniadau

  Cyfres Byd y Goeden Ffwrdd â Ni: Gwlad y Dymuniadau

  £5.99

  Cyfres Bwyd y Goeden Ffwrdd â Ni |  Addasiad Cymraeg Manon Steffan Ros o The Land of Do as you Please o gyfres The Faraway Tree gan Enid Blyton. St...

  View full details
  £5.99