Skip to content

Filters

Llyfrau Plant

 • Academi'r Campau 2: Son am Sgarmes

  Academi'r Campau 2: Son am Sgarmes

  £6.50

  Mae Kim, Jo, Ajit, Jess a Craig yn ysu i fod yn sêr y byd chwaraeon. Mae Kim wastad wedi dwlu ar rygbi, ond doedd hi erioed wedi credu ei bod hi'n ...

  View full details
  £6.50
 • Chwedlau'r Ddraig: Cwm Y Wrach

  Chwedlau'r Ddraig: Cwm Y Wrach

  £6.99

  Daw hen chwedl yn fyw yn y stori antur fodern hon. Lleolir y nofel ger Aberaeron, a dilynwn Daisy, merch 11 oed, a'i theulu ar ôl iddynt symud i'r ...

  View full details
  £6.99
 • Y Dywysoges a'r Bysen

  Y Dywysoges a'r Bysen

  £6.99

  Pwy ar y ddaear fyddai’n gallu cysgu’n ddiddig gyda physen o dan fatresi’r gwely? Newidiwch y lluniau drwy wthio, tynnu a llithro’r tabiau i ddod â...

  View full details
  £6.99
 • Ff am Fferm

  Ff am Fferm

  £6.99

  Dewch i gwrdd a chyffwrdd ag anifeiliaid fferm annwyl, a darllen amdanynt mewn mydr ac odl. Llyfr hyfryd i’r teulu cyfan.With adorable farm animal...

  View full details
  £6.99
 • Y Crwt Yn Y Cefn

  Y Crwt Yn Y Cefn

  £6.99

    Stori am gyfeillgarwch, gobaith a phwysigrwydd caredigrwydd, dyma lyfr llawn cariad a hiwmor, wedi'i adrodd o berspectif unigryw. Pan ddaw bachge...

  View full details
  £6.99
 • Peppa'n Mynd i Ddawnsio

  Peppa'n Mynd i Ddawnsio

  £4.99

  Mae Peppa a George yn edrych ymlaen yn arw at berfformio yng Nghystadleuaeth Ddawns Ffantastig Mr Taten! A wnaiff Mami Mochyn a Dadi Mochyn ymuno h...

  View full details
  £4.99
 • Cyfres Teimladau Mawr Bach: Weithiau Dwi'n Teimlo'n Grac

  Cyfres Teimladau Mawr Bach: Weithiau Dwi'n Teimlo'n Grac

  £5.99

  Rhannwch y llyfr rhyngweithiol hwn gyda'ch rhai bach i'w helpu pan maen nhw'n teimlo'n flin. Mae ambell beth newydd, awgrymiadau ymarferol a gweith...

  View full details
  £5.99
 • Cyfres Teimladau Mawr Bach: Weithiau Dwi'n Poeni

  Cyfres Teimladau Mawr Bach: Weithiau Dwi'n Poeni

  £5.99

  Rhannwch y llyfr rhyngweithiol hwn gyda’ch rhai bach i drafod unrhyw beth sy’n eu poeni. Mae ambell beth newydd, awgrymiadau ymarferol a gweithgare...

  View full details
  £5.99
 • Cyfres Teimladau Mawr Bach: Pan Dwi'n Hapus

  Cyfres Teimladau Mawr Bach: Pan Dwi'n Hapus

  £5.99

  Rhannwch y llyfr rhyngweithiol hwn gyda’ch rhai bach i’w helpu i fwynhau bywyd hapus. Mae ambell beth newydd, awgrymiadau ymarferol a gweithgaredda...

  View full details
  £5.99
 • Cyfres Teimladau Mawr Bach: Dwi'n Hoffi Bod Yn Garedig

  Cyfres Teimladau Mawr Bach: Dwi'n Hoffi Bod Yn Garedig

  £5.99

  Rhannwch y llyfr rhyngweithiol hwn gyda’ch rhai bach i’w helpu i fwynhau bywyd hapus trwy ddangos caredigrwydd at eraill. Mae ambell beth newydd, a...

  View full details
  £5.99
 • Cyfres Storiau Hud: Dyn Eira

  Cyfres Storiau Hud: Dyn Eira

  £6.99

  Ewch ar antur Nadoligaidd gyda’r Dyn Eira arbennig hwn. Trwy wthio, tynnu a llithro’r tabiau, daw ei fyd hudolus yn fyw. Addasiad Cymraeg gan Llino...

  View full details
  £6.99
 • Peppa yn Cwrdd a Sion Corn

  Peppa yn Cwrdd a Sion Corn

  £6.99

  Mae hi’n amser Nadolig, ac mae Peppa’n edrych ymlaen yn fawr at ddrama Nadolig yr ysgol feithrin! Mae’r plant i gyd wedi gwisgo yn eu gwisgoedd gwy...

  View full details
  £6.99
 • Cyfres Storiau Cyntaf: Un Noswyl Nadolig

  Cyfres Storiau Cyntaf: Un Noswyl Nadolig

  £4.99

  Mae’n Noswyl Nadolig, mae ust yn y ty – ’run ust â phob Noswyl Nadolig a fu. Newidiwch y lluniau drwy wthio, tynnu a llithro’r tabiau i ddod â’r st...

  View full details
  £4.99
 • Fy Llyfr Englynion - Mererid Hopwood

  Fy Llyfr Englynion - Mererid Hopwood

  £6.95

  Dyma gyfrol sy'n gasgliad gwerthfawr ac unigryw o englynion i blant gan wahanol feirdd. Mae pob un o'r 22 englyn yn dweud stori neu'n disgrifio, rh...

  View full details
  £6.95
 • Amser Canu, Blant!

  Amser Canu, Blant!

  £6.99

  Amser Canu, Blant! includes 16 popular rhymes which are often sung at Cylch Meithrin / Ti a Fi sessions as well as playgroups run by Cymraeg i Blan...

  View full details
  £6.99
 • Fy Hoff Uncorn / My Favourite Unicorn

  Fy Hoff Uncorn / My Favourite Unicorn

  £4.99

  Which is your favourite unicorn? Pull down the big flaps and turn the wheel to choose. Perfect for little ones that love unicorns! A Welsh adaptati...

  View full details
  £4.99
 • Shwshaswyn - Nia Jewell, SIan Angharad

  Shwshaswyn - Nia Jewell, SIan Angharad

  £4.99

  Meet Fflwff, Seren and Capten as they relax in the garden. A colourful story that teaches young children about the garden, about breathing and rela...

  View full details
  £4.99
 • Wwsh Ar Y Brwsh

  Wwsh Ar Y Brwsh

  £5.99

    There's room on the broom for a cat, but what about a dog, frog, and bird – and a hungry dragon? Push, pull and slide the scenes to find out! A ...

  View full details
  £5.99
 • Beibl.net i Bobl Ifanc

  Beibl.net i Bobl Ifanc

  £19.99

  Y Beibl Cymraeg newydd i bobl ifanc, wedi'i greu mewn partneriaeth rhwng Cymdeithas y Beibl a Youth for Christ. Cyfieithiad Arfon Jones. A new bibl...

  View full details
  £19.99
 • Y Gryffalo - Julia Donaldson

  Y Gryffalo - Julia Donaldson

  £5.99

  Dewch am dro i'r goedwig dywyll i weld beth sy'n digwydd pan ddaw llygoden gyfrwys wyneb yn wyneb â thylluan, neidr a gryffalo barus... Addasiad Cy...

  View full details
  £5.99
 • Cyfres Dechrau Da: Glan y Mor

  Cyfres Dechrau Da: Glan y Mor

  £4.99

  Pa bysgod sy'n gallu anadlu ar y tir? Pam mae rhai crancod yn gorfod byw yng nghregyn anifeiliaid eraill? Mae'r atebion a llawer mwy o wybodaeth yn...

  View full details
  £4.99
 • Cyfres Dechrau Da: Cŵn

  Cyfres Dechrau Da: Cŵn

  £4.99

  Sut mae dau gi'n dweud helo? Pa fath o gi sy'n methu cyfarth? Pam mae rhai cŵn yn claddu eu teganau? Mae'r atebion a llawer mwy o wybodaeth yn y ll...

  View full details
  £4.99
 • Cyfres Dechrau Da Ceffylau a Merlod

  Cyfres Dechrau Da Ceffylau a Merlod

  £4.99

  Sut mae ceffylau'n byw'n wyllt? Pa fath o ferlyn sy'n byw ger Pegwn y Gogledd? Pam mae ceffylau'n gwisgo pedolau? Mae'r atebion a llawer mwy o wybo...

  View full details
  £4.99
 • Cyfres Dechrau Da: Anifeiliaid Peryglus

  Cyfres Dechrau Da: Anifeiliaid Peryglus

  £4.99

  Sut mae crocodeil yn ymosod? Pam mae hipos yn ymladd? A sut mae pryfed cop yn lladd eu hysglyfaeth? Mae'r atebion a llawer mwy yn y llyfr hwn sy'n ...

  View full details
  £4.99