Skip to content

Filters

Llyfrau newydd i blant

Llyfrau newydd i blant

Casgliad o lyfrau newydd i blant
 • 100 Gair Cyntaf | Llyfr Bwrdd

  100 Gair Cyntaf | Llyfr Bwrdd

  £4.99

  Dyma lyfr cyntaf delfrydol ar gyfer babanod a phlant bach, sy'n llawn geiriau pwysig a lluniau lliwgar, gyda chlawr trwchus a meddal. A soft-to-tou...

  View full details
  £4.99
 • 100 Gair Nadolig | Llyfr Bwrdd
  Sold out

  100 Gair Nadolig | Llyfr Bwrdd

  £4.99

  Bydd y llyfr cadarn hwn yn dysgu 100 o eiriau Nadoligaidd i'ch plentyn. Gyda ffotograffau lliwgar i gyd-fynd gyda'r geiriau, byddech chi a'ch plent...

  View full details
  £4.99
  Sold out
 • 100 Geiriau Cyntaf/ First 100 Words in Welsh

  100 Geiriau Cyntaf/ First 100 Words in Welsh

  £7.99

  Llyfr bwrdd lliwgar a deniadol yn cynnwys y 100 gair cyntaf yn y Gymraeg. Ceir 14 tudalen, gyda 9 llun ar bob tudalen, yn ymdrin â geiriau'n gysyll...

  View full details
  £7.99
 • 1000 Gair Cyntaf Sali Mali

  1000 Gair Cyntaf Sali Mali

  £9.99

  Llyfr defnyddiol yn cyflwyno geirfa sylfaenol mewn sefyllfaoedd amrywiol gyda Sali Mali yn serennu drwy'r cyfan. Ceir prif lun dros ddwy dudalen a ...

  View full details
  £9.99
 • Academi'r Campau: Brwydr y Bêl

  Academi'r Campau: Brwydr y Bêl

  £5.99

  Mae Jo wrth ei fodd â phêl-droed, ond mae'n gwybod nad oes gobaith caneri ganddo i gael ei ddewis gan y sgowt pêl-droed. Nid Gareth Bale mohono, o ...

  View full details
  £5.99
 • Amser Chwarae | Ar Y Fferm

  Amser Chwarae | Ar Y Fferm

  £11.99

  Amser Chwarae |  Mae'r set yn cynnig cyfle i blant chwarae yn greadigol a mynd i fyd sy'n llawn dychymyg. Tu mewn mae llyfr bwrdd gyda golygfeydd p...

  View full details
  £11.99
 • Amser Chwarae | Ceir Rasio
  Sold out

  Amser Chwarae | Ceir Rasio

  £11.99

  Amser Chwarae |  Mae'r set yn cynnig cyfle i blant chwarae yn greadigol a mynd i fyd sy'n llawn dychymyg. Tu mewn mae llyfr bwrdd gyda golygfeydd p...

  View full details
  £11.99
  Sold out
 • Amser Chwarae: Mynd i Siopa

  Amser Chwarae: Mynd i Siopa

  £11.99

  Mae'r set yn cynnig cyfle i blant chwarae yn greadigol a mynd i fyd sy'n llawn dychymyg. Tu mewn mae llyfr bwrdd gyda golygfeydd prysur o fyd siopa...

  View full details
  £11.99
 • Anhygoel | Amazing
  Sold out

  Anhygoel | Amazing

  £5.99

  Does dim mwy o ffrindiau yn y byd i gyd na bachgen bach a'i ddraig anwes. Maen nhw'n chwerthin, yn dawnsio, yn cysgu. Mae'r ddau'n anhygoel - fel p...

  View full details
  £5.99
  Sold out
 • Anrheg Nadolig Taid
  Sold out

  Anrheg Nadolig Taid

  £9.99

  Bob Nadolig, mae Mia a'i theulu yn darllen llythyr oddi wrth Taid. Ynddo, mae Taid yn dymuno cael byd gwell i Mia. Mae'n cofio'r hwyl gawson nhw yn...

  View full details
  £9.99
  Sold out
 • Ar y Fferm: Llyfr a jig-so

  Ar y Fferm: Llyfr a jig-so

  £14.99

  Jig-so 100-darn gyda darlun bywiog yn dangos buarth fferm prysur, ynghyd â llyfr posau 24 tudalen a gyflwynir gyda'i gilydd mewn bocs lliwgar, cada...

  View full details
  £14.99
 • Arhosfan Ym Mhen Draw'r Byd

  Arhosfan Ym Mhen Draw'r Byd

  £5.99

  Wrth yr arhosfan bws, hanner ffordd rhwng ei gartref newydd a'i ysgol, mae Rhys yn digwydd dod ar draws yr union fan lle mae byd chwedlau a helynti...

  View full details
  £5.99
 • Asiant A

  Asiant A

  £4.99

  Dyma ddilyniant i nofel gyntaf Anni am Asiant A, yr ysbïwraig 14 oed, Alys Phillips. Mae Alys yn cael ei gorfodi i gymryd rhan mewn cystadleuaeth s...

  View full details
  £4.99
 • Asterix a Tharian y Llyw Olaf

  Asterix a Tharian y Llyw Olaf

  £6.99

  Pan orchfygwyd Gorgynydyr, Llyw Olaf y Galiaid, gan Iŵl Cesar, ildiodd ei arfau wrth draed y Rhufeiniwr. Gyda'r Galiaid dal yn giwed drafferthus, m...

  View full details
  £6.99
 • Beibl.net i Bobl Ifanc

  Beibl.net i Bobl Ifanc

  £19.99

  Y Beibl Cymraeg newydd i bobl ifanc, wedi'i greu mewn partneriaeth rhwng Cymdeithas y Beibl a Youth for Christ. Cyfieithiad Arfon Jones. A new bibl...

  View full details
  £19.99
 • Ben a Betsan Hwyl a Sbri

  Ben a Betsan Hwyl a Sbri

  £6.99

  Dewch i gael hwyl a sbri gyda Ben a Betsan! Gyda'r tudalennau'n llawn dop o bethau diddorol i'w gweld a'u trafod, dyma'r llyfr perffaith i'w rannu ...

  View full details
  £6.99
 • Beth Nesaf?

  Beth Nesaf?

  £5.99

  I'r lleuad ac yn ôl cyn amser bath? Beth nesaf! Addasiad Cymraeg gan Roger Boore o Whatever Next!. Argraffiad newydd. Cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 19...

  View full details
  £5.99
 • Bocs Geiriau Cyntaf: Jig-So + Llyfr

  Bocs Geiriau Cyntaf: Jig-So + Llyfr

  £12.99

  Bocs set 'Geiriau Cyntaf' yn cynnwys llyfr bwrdd lliwgar yn cyflwyno nifer o eiriau cyntaf defnyddiol a jigso llawr anferth sy'n dod â'r geiriau yn...

  View full details
  £12.99
 • Bocs Sw: Jig-so a Llyfr

  Bocs Sw: Jig-so a Llyfr

  £12.99

  Bocs yn cynnwys llyfr bwrdd lliwgar yn cyflwyno nifer o anifeiliaid y sw a jigso llawr anferth, 20 darn, sy'n dod â'r anifeiliaid yn fyw! Oriau o h...

  View full details
  £12.99
 • Cardiau Cam Wrth Gam

  Cardiau Cam Wrth Gam

  £10.00

  20 cerdyn sy'n cofnodi'r camau pwysig ym mlwyddyn gyntaf eich babi bach, gyda Sali Mali a chymeriadau eraill Pentre Bach. 20 cards which note impor...

  View full details
  £10.00
 • Cerddi'r Plant - Detholiad - Waldo Williams ac E. Llwyd Williams

  Cerddi'r Plant - Detholiad - Waldo Williams ac E. Llwyd Williams

  £9.99

  Cyhoeddwyd cyfrol Cerddi'r Plant gan Waldo Williams ac E. Llwyd Williams am y tro cyntaf ym 1936 gan Wasg Aberystwyth. Mae'r argraffiad newydd hwn...

  View full details
  £9.99
 • Charlie a'r Ffatri Siocled
  Sold out

  Charlie a'r Ffatri Siocled

  £6.99

  Roald Dahl Mae Charlie Bucket yn dwlu ar siocled. Ac mae Mr Willy Wonka, y dyfeisiwr mwyaf rhyfeddol yn y byd, yn mynd i agor giatiau ei ffatri sio...

  View full details
  £6.99
  Sold out
 • Chwedlau'r Copa Coch: Yr Horwth

  Chwedlau'r Copa Coch: Yr Horwth

  £7.99

  Dyma'r nofel gyntaf mewn cyfres ffantasi newydd i bobl ifanc - ac i unrhyw un hyn sy'n hoff o antur. Mae bwystfil yn bygwth y wlad - creadur yn syt...

  View full details
  £7.99
 • Codi Fflap Pi Po! Fferm!
  Sold out

  Codi Fflap Pi Po! Fferm!

  £6.99

  Pa anifeiliaid sy'n cuddio o dan y fflapiau? Gwyliwch rhag ofn iddyn nhw neidio allan! Mae'r llyfr hwn yn ysgogi'r dychymyg a'r cof ac yn annog cyd...

  View full details
  £6.99
  Sold out