Skip to content

Filters

Llyfrau newydd i blant

Llyfrau newydd i blant

Casgliad o lyfrau newydd i blant
 • 100 Gair Cyntaf | Llyfr Bwrdd
  £4.99

  100 Gair Cyntaf | Llyfr Bwrdd

  Dyma lyfr cyntaf delfrydol ar gyfer babanod a phlant bach, sy'n llawn geiriau pwysig a lluniau lliwgar, gyda chlawr trwchus a meddal. Darluniwyd G...

  View full details
  £4.99
 • 100 Gair Nadolig | Llyfr Bwrdd
  £4.99

  100 Gair Nadolig | Llyfr Bwrdd

  Bydd y llyfr cadarn hwn yn dysgu 100 o eiriau Nadoligaidd i'ch plentyn. Gyda ffotograffau lliwgar i gyd-fynd gyda'r geiriau, byddech chi a'ch plent...

  View full details
  £4.99
 • 100 Geiriau Cyntaf/ First 100 Words in Welsh
  £7.99

  100 Geiriau Cyntaf/ First 100 Words in Welsh

  Llyfr bwrdd lliwgar a deniadol yn cynnwys y 100 gair cyntaf yn y Gymraeg. Ceir 14 tudalen, gyda 9 llun ar bob tudalen, yn ymdrin â geiriau'n gysyll...

  View full details
  £7.99
 • 1000 Gair Cyntaf Sali Mali
  £9.99

  1000 Gair Cyntaf Sali Mali

  Llyfr defnyddiol yn cyflwyno geirfa sylfaenol mewn sefyllfaoedd amrywiol gyda Sali Mali yn serennu drwy'r cyfan. Ceir prif lun dros ddwy dudalen a ...

  View full details
  £9.99
 • Academi'r Campau: Brwydr y Bêl
  £5.99

  Academi'r Campau: Brwydr y Bêl

  Mae Jo wrth ei fodd â phêl-droed, ond mae'n gwybod nad oes gobaith caneri ganddo i gael ei ddewis gan y sgowt pêl-droed. Nid Gareth Bale mohono, o ...

  View full details
  £5.99
 • Amser Chwarae | Ar Y Fferm
  £11.99

  Amser Chwarae | Ar Y Fferm

  Amser Chwarae |  Mae'r set yn cynnig cyfle i blant chwarae yn greadigol a mynd i fyd sy'n llawn dychymyg. Tu mewn mae llyfr bwrdd gyda golygfeydd p...

  View full details
  £11.99
 • Amser Chwarae | Ceir Rasio
  £11.99

  Amser Chwarae | Ceir Rasio

  Amser Chwarae |  Mae'r set yn cynnig cyfle i blant chwarae yn greadigol a mynd i fyd sy'n llawn dychymyg. Tu mewn mae llyfr bwrdd gyda golygfeydd p...

  View full details
  £11.99
 • Amser Chwarae: Mynd i Siopa
  £11.99

  Amser Chwarae: Mynd i Siopa

  Mae'r set yn cynnig cyfle i blant chwarae yn greadigol a mynd i fyd sy'n llawn dychymyg. Tu mewn mae llyfr bwrdd gyda golygfeydd prysur o fyd siopa...

  View full details
  £11.99
 • Anhygoel | Amazing
  £5.99

  Anhygoel | Amazing

  Does dim mwy o ffrindiau yn y byd i gyd na bachgen bach a'i ddraig anwes. Maen nhw'n chwerthin, yn dawnsio, yn cysgu. Mae'r ddau'n anhygoel - fel p...

  View full details
  £5.99
 • Anrheg Nadolig Taid
  £9.99

  Anrheg Nadolig Taid

  Bob Nadolig, mae Mia a'i theulu yn darllen llythyr oddi wrth Taid. Ynddo, mae Taid yn dymuno cael byd gwell i Mia. Mae'n cofio'r hwyl gawson nhw yn...

  View full details
  £9.99
 • Ar y Fferm: Llyfr a jig-so
  £14.99

  Ar y Fferm: Llyfr a jig-so

  Jig-so 100-darn gyda darlun bywiog yn dangos buarth fferm prysur, ynghyd â llyfr posau 24 tudalen a gyflwynir gyda'i gilydd mewn bocs lliwgar, cada...

  View full details
  £14.99
 • Arhosfan Ym Mhen Draw'r Byd
  £5.99

  Arhosfan Ym Mhen Draw'r Byd

  Wrth yr arhosfan bws, hanner ffordd rhwng ei gartref newydd a'i ysgol, mae Rhys yn digwydd dod ar draws yr union fan lle mae byd chwedlau a helynti...

  View full details
  £5.99
 • Asiant A
  £4.99

  Asiant A

  Dyma ddilyniant i nofel gyntaf Anni am Asiant A, yr ysbïwraig 14 oed, Alys Phillips. Mae Alys yn cael ei gorfodi i gymryd rhan mewn cystadleuaeth s...

  View full details
  £4.99
 • Asterix a Tharian y Llyw Olaf
  £6.99

  Asterix a Tharian y Llyw Olaf

  Pan orchfygwyd Gorgynydyr, Llyw Olaf y Galiaid, gan Iŵl Cesar, ildiodd ei arfau wrth draed y Rhufeiniwr. Gyda'r Galiaid dal yn giwed drafferthus, m...

  View full details
  £6.99
 • Ben a Betsan Hwyl a Sbri
  £6.99

  Ben a Betsan Hwyl a Sbri

  Dewch i gael hwyl a sbri gyda Ben a Betsan! Gyda'r tudalennau'n llawn dop o bethau diddorol i'w gweld a'u trafod, dyma'r llyfr perffaith i'w rannu ...

  View full details
  £6.99
 • Beth Nesaf?
  £5.99

  Beth Nesaf?

  I'r lleuad ac yn ôl cyn amser bath? Beth nesaf! Addasiad Cymraeg gan Roger Boore o Whatever Next!. Argraffiad newydd. Cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 19...

  View full details
  £5.99
 • Bocs Geiriau Cyntaf: Jig-So + Llyfr
  £12.99

  Bocs Geiriau Cyntaf: Jig-So + Llyfr

  Bocs set 'Geiriau Cyntaf' yn cynnwys llyfr bwrdd lliwgar yn cyflwyno nifer o eiriau cyntaf defnyddiol a jigso llawr anferth sy'n dod â'r geiriau yn...

  View full details
  £12.99
 • Bocs Sw: Jig-so a Llyfr
  £12.99

  Bocs Sw: Jig-so a Llyfr

  Bocs yn cynnwys llyfr bwrdd lliwgar yn cyflwyno nifer o anifeiliaid y sw a jigso llawr anferth, 20 darn, sy'n dod â'r anifeiliaid yn fyw! Oriau o h...

  View full details
  £12.99
 • Cardiau Cam Wrth Gam
  £10.00

  Cardiau Cam Wrth Gam

  20 cerdyn sy'n cofnodi'r camau pwysig ym mlwyddyn gyntaf eich babi bach, gyda Sali Mali a chymeriadau eraill Pentre Bach. Delfrydol ar gyfer plant ...

  View full details
  £10.00
 • Cerddi'r Plant - Detholiad
  £9.99

  Cerddi'r Plant - Detholiad

  Cyhoeddwyd cyfrol Cerddi'r Plant gan Waldo Williams ac E. Llwyd Williams am y tro cyntaf ym 1936 gan Wasg Aberystwyth. Mae'r argraffiad newydd hwn...

  View full details
  £9.99
 • £5.99

  Charlie a'r Ffatri Siocled

  Roald Dahl |  Bob tro y mae Mr Cadno'n dwyn cyw iâr o'r fferm, mae Boggis, Bunce a Bean y ffermwyr yn mynd yn gynddeiriog! Nhw yw'r lladron mwyaf c...

  View full details
  £5.99
 • Charlie a'r Ffatri Siocled
  £6.99

  Charlie a'r Ffatri Siocled

  Roald Dahl |  Mae Charlie Bucket yn dwlu ar siocled. Ac mae Mr Willy Wonka, y dyfeisiwr mwyaf rhyfeddol yn y byd, yn mynd i agor giatiau ei ffatri ...

  View full details
  £6.99
 • Chwedlau'r Copa Coch: Yr Horwth
  £7.99

  Chwedlau'r Copa Coch: Yr Horwth

  Dyma'r nofel gyntaf mewn cyfres ffantasi newydd i bobl ifanc - ac i unrhyw un hyn sy'n hoff o antur. Mae bwystfil yn bygwth y wlad - creadur yn syt...

  View full details
  £7.99
 • Codi Fflap Pi Po! Fferm!
  £6.99

  Codi Fflap Pi Po! Fferm!

  Pa anifeiliaid sy'n cuddio o dan y fflapiau? Gwyliwch rhag ofn iddyn nhw neidio allan! Mae'r llyfr hwn yn ysgogi'r dychymyg a'r cof ac yn annog cyd...

  View full details
  £6.99