Skip to content

Filters

Llyfrau i Oedolion

 • Merched y Chwyldro
  £15.99

  Merched y Chwyldro

  Hanes y merched oedd yn canu pop yng Nghymru yn y 60u a'r 70au (yn cynnwys 2 CD). Awdur: Gwenan Gibbard Cyfrwng: Clawr Meddal (Yn Cynnwys 2 CD) Iai...

  View full details
  £15.99
 • O'r Pridd i'r Plât - Ryseitiau Figan i'w Mwynhau Bob Dydd
  Sold out
  £14.99

  O'r Pridd i'r Plât - Ryseitiau Figan i'w Mwynhau Bob Dydd

  Y llyfr coginio fegan cyntaf yn Gymraeg, llawn lluniau lliw, gan yr actores Ceri Lloyd sydd eisoes yn adnabyddus am ei rôl ar y gyfres boblogaidd R...

  View full details
  £14.99
  Sold out
 • Iaith y Nefoedd
  £6.99

  Iaith y Nefoedd

  Gweledigaeth o Gymru 'ar ol y bleidlais'. Yng Nghymru y dyfodol mae awdur tlawd o'r enw T yn cael ei ddyrchafu'n 'Dad' y genedl gyda chanlyni...

  View full details
  £6.99
 • Y Bwrdd
  £8.99

  Y Bwrdd

  Os daeth un peth da o Brexit, y nofel yma ydi hwnnw!' Dyna eiriau Rhys Iorwerth am Y Bwrdd. Dilynir Carwyn o'r Tymbl sy'n gweithio i'r 'Bwrdd' yng ...

  View full details
  £8.99
 • Cymru a'r Môr - Deg Mil o Flynyddoedd o Hanes y Môr
  £24.99

  Cymru a'r Môr - Deg Mil o Flynyddoedd o Hanes y Môr

  Cyfrol uchelgeisiol, ddeniadol, llawn lliw sy'n cyflwyno holl hanes morwrol Cymru dros ddeng mil o flynyddoedd, gyda channoedd o luniau.Mae'r llyfr...

  View full details
  £24.99
 • Byw yn fy Nghroen - Profiadau Pobl Ifanc Sy'n Dioddef yn Dawel
  £7.99

  Byw yn fy Nghroen - Profiadau Pobl Ifanc Sy'n Dioddef yn Dawel

  Profiadau dirdynnol 12 o bobl ifanc sydd wedi gorfod brwydro gyda salwch a chyflyrau hir dymor. Mae'r cyfranwyr yn trafod yn fanwl afiechydon med...

  View full details
  £7.99
 • No Bones Jones Festival Cookbook - Veggie & Vegan Recipes Enjoyed over 25 Years
  £14.99

  No Bones Jones Festival Cookbook - Veggie & Vegan Recipes Enjoyed over 25 Years

  Cyfrol o ryseitiau llysieuol a fegan maethlon gan y masnachwr gwyliau poblogaidd No Bones Jones. Cynigir cynghorion i gogyddion llai profiadol, ac ...

  View full details
  £14.99
 • Trailing Clouds of Glory - Welsh Football's Forgotten Heroes of 1976
  £9.99

  Trailing Clouds of Glory - Welsh Football's Forgotten Heroes of 1976

  O fewn dwy flynedd yn y 1970au, newidiodd hynt tîm pêl-droed Cymru o fod yn enillwyr y llwy bren bedair blynedd yn olynol i gyrraedd chwarteri penc...

  View full details
  £9.99
 • A Grand Slam of Groggs
  £14.99

  A Grand Slam of Groggs

  Cerfluniau unigryw yw'r Groggs a grëwyd mewn hen gwt glo gan fusnes teuluol bach yn Ne Cymru. Mae A Grand Slam of Groggs yn adrodd y stori o wreidd...

  View full details
  £14.99
 • Glenn Webbe - The Gloves are Off
  £9.99

  Glenn Webbe - The Gloves are Off

  Hunangofiant Glenn Webbe, un o sêr rygbi'r undeb yn y 1980au. Roedd yr asgellwr o Benybont yn wir arloeswr: y chwaraewr tywyll ei groen cyntaf i ch...

  View full details
  £9.99
 • Rising Sun, Roaring Dragons
  £9.99

  Rising Sun, Roaring Dragons

  Yn dilyn llwyddiant ysgubol yng ngemau rhyngwladol yr Hydref 2018, Camp Lawn y Chwe Gwlad yn 2019 a chyfnod byr yn safle rhif 1 y byd - gan ddisodl...

  View full details
  £9.99
 • Enaid Eryri
  £14.50

  Enaid Eryri

  Mae ffotograffau Richard Outram yn cyflwyno ochr arall i'r Eryri y mae trigolion yr ardal yn arfer ei gweld, ac mae deg o feirdd a llenorion yr ard...

  View full details
  £14.50
 • Welsh Saints on the Mormon Trail - The Story of the Nineteenth-Century Welsh Emigrants to Salt Lake City
  £14.99

  Welsh Saints on the Mormon Trail - The Story of the Nineteenth-Century Welsh Emigrants to Salt Lake City

  Hanes y Cymry a ymfudodd i ogledd yr Amerig ar drywydd y Mormoniaid. Rhwng 1847 a 1869, croesodd tua 4,500 o Gymry y Gwastadedd Mawr a mynyddoedd ...

  View full details
  £14.99
 • Geoff Charles - Wales and the Borders - Photographs of a Lost Way of Life, 1940S-1970s
  £24.99

  Geoff Charles - Wales and the Borders - Photographs of a Lost Way of Life, 1940S-1970s

  Cyfrol o ffotograffau du a gwyn syfrdanol gan y ffoto-newyddiadurwr Geoff Charles (1909-2002), yn darlunio Cymru ac ardal y gororau rhwng y 1940au...

  View full details
  £24.99
 • A Capable Journalist - Derek Bellis
  £19.99

  A Capable Journalist - Derek Bellis

  Am gyfnod o dros hanner canrif, bu'r newyddiadurwr Derek Bellis yn gyfrifol am asiantaeth newyddion llawrydd yng ngogledd Cymru. Yn yr hunangofiant...

  View full details
  £19.99
 • John Jenkins - The Reluctant Revolutionary?
  from £12.99

  John Jenkins - The Reluctant Revolutionary?

  Authorised Biography of the Mastermind Behind the Sixties Welsh Bombing Campaign Cofiant y cenedlaetholwr a’r actifydd John Barnard Jenkins, un o’r...

  View full details
  from £12.99
 • Cofiwch Dryweryn - Cymru'n Deffro / Wales Awekening
  £7.99

  Cofiwch Dryweryn - Cymru'n Deffro / Wales Awekening

  Cyfrol ar ffenomenon murluniau diweddaraf Cofiwch Dryweryn sydd wedi ymddangos ar hyd a lled Cymru mewn ymateb i'r trosedd casineb yn erbyn y mur...

  View full details
  £7.99
 • Gwyrddach
  £9.95

  Gwyrddach

  Llyfr lliw deniadol sy'n cynnig cynghorion defnyddiol i'n harwain tuag at fyw bywyd llai gwastraffus. Awdur: Mari Elin Jones Cyfrwng: Clawr Meddal ...

  View full details
  £9.95
 • Llwybrau'r Cof
  £15.00

  Llwybrau'r Cof

  Llyfr anrheg i'w drysori. Y nod yw annog y rhai sy'n dechrau colli eu cof i rannu eu hatgofion. Llyfr defnyddiol ar gyfer aelodau o'r teulu, gofalw...

  View full details
  £15.00
 • Atgofion drwy Ganeuon: Diawl Bach Lwcus
  £8.50

  Atgofion drwy Ganeuon: Diawl Bach Lwcus

  Atgofion drwy ganeuon Geraint Davies. Yn wyth mlwydd oed, cwympodd Geraint Davies mewn cariad â chanu pop a roc. Ac mae yna stori bersonol neu ff...

  View full details
  £8.50
 • Byw Iaith - Taith i Fyd y Llydaweg
  £8.50

  Byw Iaith - Taith i Fyd y Llydaweg

  Dyma hanes blwyddyn y Prifardd Aneirin Karadog a'i deulu yn anturio i fyw bywyd fel Llydawyr go iawn, yn taflu eu hunain mewn i fywyd y gymuned, ...

  View full details
  £8.50
 • Cwsg - Am Dro ac yn ôl
  £9.99

  Cwsg - Am Dro ac yn ôl

  Bu cwsg yn destun oesol ei apêl. Hyd heddiw, bydd trafod ei effaith ar ein bywydau. Nid llyfr clinigol mo hwn ond un sydd yn taflu llygad effro a...

  View full details
  £9.99
 • Gwladgarwr Gwent - Son of Gwent
  £9.99

  Gwladgarwr Gwent - Son of Gwent

  Cofiant yn Gymraeg a Saesneg gydag adran luniau i gofio un o wleidyddion mwyaf addawol Cymru yn dilyn ei farwolaeth o ganser yn gynharach eleni. ...

  View full details
  £9.99
 • Ar Daith - Dafydd Roberts
  £9.99

  Ar Daith - Dafydd Roberts

  Hunangofiant y cerddor Dafydd Roberts. Ceir hanes ei blentyndod a'i fagwraeth yn Llwyngwril, Sir Feirionnydd a hanes bywyd coleg yn cynnwys cael ...

  View full details
  £9.99