Skip to content

Filters

Llyfrau i Oedolion

 • Ar Lwybr Dial

  Ar Lwybr Dial

  £8.99

  Llygad am lygad, a dant am ddant? Ydy pobol sydd wedi tramgwyddo yn haeddu cael eu cosbi? Mae un llofrudd yn credu hynny, a dyna pam mae cyrff yn...

  View full details
  £8.99
 • Gemau

  Gemau

  £5.99

  Mae 'Gemau' yn trafod pwnc sydd yn agos at galon yr awdur, sef dementia. Roedd aelod o'r teulu yn dioddef o'r cyflwr felly mae'n medru sgwennu o br...

  View full details
  £5.99
 • Merch Y Gwyllt - Bethan Gwanas

  Merch Y Gwyllt - Bethan Gwanas

  £8.99

  Dilyniant Gwrach y Gwyllt. Pwy yw'r tair Cymraes ecsotig yr olwg sydd wedi ymgartrefu mewn hen gastell yn Iwerddon? Pwy yw Meg, y plentyn bach byw...

  View full details
  £8.99
 • Beyond Limits - Lowri Morgan

  Beyond Limits - Lowri Morgan

  £11.99

  Mae Lowri Morgan yn adnabyddus fel cyflwynydd teledu, anturiaethwraig a rhedwraig marathonau eithafol. Ond beth sydd wedi'i harwain at fyw i'r eith...

  View full details
  £11.99
 • Dal i Fod - Cerddi Elin Ap Hywel

  Dal i Fod - Cerddi Elin Ap Hywel

  £8.95

  Dyma gyfrol bwysig gan fardd rhyngwladol - y casgliad cyflawn cyntaf o goll gerddi Elin ap Hywel yn yr iaith Gymraeg. Mae ganddi lais unigryw fel b...

  View full details
  £8.95
 • Llyfr Gwyrdd Ystwyth

  Llyfr Gwyrdd Ystwyth

  £8.95

  Cyfrol o farddoniaeth hirddisgwyliedig o gynnyrch mwyaf diweddar y bardd poblogaidd a'r ysgolhaig, Eurig Salisbury. Hon yw ei ail gyfrol o gerddi w...

  View full details
  £8.95
 • O.M. - Cofiant Syr Owen Morgan Edwards

  O.M. - Cofiant Syr Owen Morgan Edwards

  £29.99

  Gwleidydd, ysgolhaig, llenor, a chylchgronnwr o Lanuwchllyn, Gwynedd oedd Owen Morgan Edwards sydd yn adnabyddus am gyhoeddi cylchgronau i oedolion...

  View full details
  £29.99
 • Heb Law Mam - Heiddwen Tomos

  Heb Law Mam - Heiddwen Tomos

  £5.99

   Nofel am Efa sy'n cael trafferthion gyda chriw o 'ffrindiau' yn yr ysgol, ac mae ei mam yn yr ysbyty. A does neb yn deall Efa'n iawn, heblaw Mam. ...

  View full details
  £5.99
 • Desg Lydan | Geraint Roberts

  Desg Lydan | Geraint Roberts

  £7.95

  Casgliad cyntaf o gerddi Geraint Roberts, y bardd o Gwmffrwd, Caerfyrddin, sy'n gynganeddwr medrus ac yn enw cyfarwydd fel enillydd llu o wobrau ...

  View full details
  £7.95
 • O'r Cysgodion - Heiddwen Tomos

  O'r Cysgodion - Heiddwen Tomos

  £8.99

    Casgliad o straeon byrion cignoeth, llawn emosiwn, tensiwn a hiwmor yn steil unigryw Heiddwen. Mae gan awdur y nofelau Esgyrn a Dwr yn yr Afon, y...

  View full details
  £8.99
 • Awst Yn Anogia - Gareth F Williams

  Awst Yn Anogia - Gareth F Williams

  £14.99

  Nofel gref wedi'i lleoli ar ynys Creta adeg yr Ail Ryfel Byd, a'r digwyddiadau eithafol a newidiodd bentref Anogia am byth. Cyhoeddwyd yn gyntaf yn...

  View full details
  £14.99
 • Cymru Mewn 100 Gwrthrych | Andrew Green

  Cymru Mewn 100 Gwrthrych | Andrew Green

  £19.99

  Cyfrol ddarluniadol ysblennydd yn cynnwys detholiad Andrew Green o'r can gwrthrych mwyaf arwyddocaol yn hanes Cymru, gyda ffotograffau hardd o'r gw...

  View full details
  £19.99
 • Mynd Fel Bom | Myfanwy Alexander

  Mynd Fel Bom | Myfanwy Alexander

  £9.00

  Mae'r Ditectif Daf Dafis yn cael ei alw i achos o ffrwydrad mewn gorsaf drenau leol... a'r dybiaeth amlycaf yw bod ISIS wedi cyrraedd Maldwyn fwy...

  View full details
  £9.00
 • Yn y Gwaed
  £8.99
 • Filo - Welsh book by Sian Melangell

  Filo - Sian Melangell Dafydd

  £8.99

  Mae'r llyfr yma yn cynnwys straeon o'r Carcharorion o'r Eidal sy'n meiddio dweud eu straeon eu hunain Mae Guido Fontana a'i gyfoedion yn darganfod ...

  View full details
  £8.99
 • A-Z of Curious Wales, The - Strange Stories of Mysteries, Crimes and Eccentrics

  A-Z of Curious Wales, The - Strange Stories of Mysteries, Crimes and Eccentrics

  £14.99

  A-Z of Curious Wales, The - Strange Stories of Mysteries, Crimes and EccentricsAwdur: Louise Miskell Wales' history is packed with peculiar custo...

  View full details
  £14.99
 • New Perspectives on Welsh Industrial History

  New Perspectives on Welsh Industrial History

  £25.00

  Cyfrol sy'n cynnwys casgliad o wyth traethawd yn archwilio agweddau amrywiol ar ddatblygu diwydiannol yng Nghymru. Cynhwysir traethodau am ddiwydi...

  View full details
  £25.00
 • Y Gwreiddyn

  Y Gwreiddyn

  £7.99

  yfrol o straeon byrion yn ymwneud â natur, perthynas dyn â'i gyd-ddyn, cariad a cholled. Mae pob stori, fel y stori deitl, yn ceisio mynd i'r afael...

  View full details
  £7.99
 • Pentre Du, Pentre Gwyn

  Pentre Du, Pentre Gwyn

  £9.50

  Casgliad o gerddi diweddaraf Myrddin ap Dafydd wedi'i ddylunio'n gain gan Olwen Folwer. Awdur: Myrddin Ap Dfydd Iaith: Cymraeg Nifer y Tudadlenn...

  View full details
  £9.50
 • Llafargan

  Llafargan

  £8.95

  Mae Llafargan yn gasgliad cynhwysfawr o gerddi caeth a rhydd gan y Prifardd Aneirin Karadog; cerddi sy'n deillio o astudiaeth a wnaeth yr awdur a...

  View full details
  £8.95
 • Owain Glyn Dŵr - Prince of Wales

  Owain Glyn Dŵr - Prince of Wales

  £5.95

  Hanes gwrthryfel Owain Glyndŵr (Glyn Dŵr), gan yr hanesydd Rees Davies, y prif awdurdod yn y maes. Addasiad Saesneg gan Gerald Morgan. Adargraffiad...

  View full details
  £5.95
 • Creepy Carmarthen

  Creepy Carmarthen

  £4.99

  O straeon rhyfedd a syfrdanol i chwedlau tywyll sy'n codi ofn, mae hanesion Nick Brunger o orffennol Caerfyrddin yn datgelu gwirionedd dychrynllyd ...

  View full details
  £4.99
 • Compact Wales: Wales After 1536 - Towards Modern Wales, Revivals, The Industrial Revolution and Social Unrest

  Compact Wales: Wales After 1536 - Towards Modern Wales, Revivals, The Industrial Revolution and Social Unrest

  £6.95

  Beth am ddysgu ychydig o eiriau allweddol er mwyn gwerthfawrogi'r drysorfa o hanes a geir yng Nghymru? Canllaw hanesyddol i hanes Cymru o 1536 hyd...

  View full details
  £6.95
 • Compact Wales: Wales Before 1066 - Prehistoric and Celtic Wales Facing the Romans, Saxons and Vikings

  Compact Wales: Wales Before 1066 - Prehistoric and Celtic Wales Facing the Romans, Saxons and Vikings

  £6.95

  Beth am ddysgu ychydig o eiriau allweddol er mwyn gwerthfawrogi'r drysorfa o hanes a geir yng Nghymru? Hanes Cymru o'r cyfnod cynhanesiol hyd at 1...

  View full details
  £6.95