Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Ffiilter | Filter

Llyfrau Cymraeg

Amryw o lyfrau Cymraeg yn addas i oedolion, plant a dysgwyr Cymraeg. 

Mae'r casgliad hwn yn cynnwys bob un llyfr yn ein siop. I edrych am lyfr penodol, neu i siopa yn ôl categori, defnyddiwch y bar lliwio neu teipiwch deitl y llyfr i fewn yn y maes chwilio.

 

 • Na, Nel! - Siop Y Pentan

  Na, Nel!

  £4.95

  Mae Nel yn ferch ddireidus ac yn y gyfrol hon mae tair stori ddigri. Mae ei rhieni'n gorfod gweiddi Na, Nel! arni'n aml! Addas ar gyfer darllenwyr...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £4.95
 • Siwtces Mam-gu - Siop Y Pentan

  Siwtces Mam-gu

  £6.99

  Bydd y llyfr hwn yn agor siwtces yn llawn o syniadau. Ymunwch â Joe wrth iddo fynd ar daith i ddod o hyd i'w ddychymyg a chwrdd â'i fam-gu fendige...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £6.99
 • Darganfod Paradwys - Siop Y Pentan

  Darganfod Paradwys

  £7.99

  Deffra Albi'r ci un bore a sylwi nad yw ei ffrind Neli wrth ei ochr. Ble mae hi? Mae'r ddau wastad gyda'i gilydd o flaen y stof gynnes yng nghegin...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £7.99
 • Mali a'r Goleudy - Siop Y Pentan

  Mali a'r Goleudy

  £7.99

  Mae Mali'n deffro yn y nos gan wybod bod rhywbeth o'i le – rhywbeth mawr. Mae'r goleudy y tu allan i'w ffenest yn dywyll fel y fagddu. Heb ei bel...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £7.99
 • Ar Gof: Y Lloer a'r Sêr - Siop Y Pentan

  Ar Gof: Y Lloer a'r Sêr

  £12.99

  Yn y blwch mae tri llyfryn a phob un yn ddyfais i annog ein gallu i gofio. Mae pob un yn agor drwy gyflwyno pennill cyfarwydd, yna, gyda phob tuda...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £12.99
 • Lliwiau Byd Natur - Siop Y Pentan

  Lliwiau Byd Natur

  £6.95

  Mae saith lliw yn yr enfys. Ond yng nghist ei thrysor mae lliwiau lu! Faint o'r lliwiau hyn wyt ti'n eu hadnabod? Tyrd i ddysgu am liwiau wrth fynd...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £6.95
 • Tymhorau Byd Natur - Siop Y Pentan

  Tymhorau Byd Natur

  £6.95

  Mae byd natur yn newid wrth i wanwyn droi'n haf, ac wrth i haf droi'n hydref. Pa greaduriaid a phlanhigion sydd i'w gweld ar adegau gwahanol o'r fl...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £6.95
 • Dan yr Wyneb - Siop Y Pentan

  Dan yr Wyneb

  £7.00

  Nofel gan John Always Griffiths. Nofel am dwyll a chamymddwyn mewn cyngor sir dychmygol yng ngogledd Cymru. Mae'r prif gymeriad, plismon a adawod...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £7.00
 • Dan Ddylanwad - Siop Y Pentan

  Dan Ddylanwad

  £7.50

  Nofel gan John Always Griffiths. Pan ddaw Elen Thomas i ddeall fod rhywun wedi bod yn torri i mewn i ffermdy unig ei modryb ym mherfeddion nos er...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £7.50
 • Dan Gwmwl Du - Siop Y Pentan

  Dan Gwmwl Du

  £8.50

  Nofel gan John Alwyn Griffiths. Yn dilyn llwyddiant Dan yr Wyneb a Dan Ddylanwad, dyma drydedd nofel John Alwyn Griffiths am dref Glan Morfa a'i ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.50
 • Darllen y Dychymyg - Siop Y Pentan

  Darllen y Dychymyg

  £19.99

  Mae’r gyfol hon yn cynnig yr astudiaeth gyflawn gyntaf o lenyddiaeth plant yn y Gymraeg gan gynnwys dadansoddiad o’i harwyddocâd cymdeithasol a di...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £19.99
 • Blasu | Manon Steffan Ros - Siop Y Pentan

  Blasu | Manon Steffan Ros

  £8.95

  'Ai gwallgofrwydd oedd o, cymylau henaint yn tynnu pethau ddoe yn ddigon agos i'w cyffwrdd, i'w harogli, i'w blasu?' Wrth edrych yn ôl ar ei bywyd,...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.95
 • #Helynt - Siop Y Pentan

  #Helynt

  £8.50

  Mae colli'r bws i'r ysgol yn gallu newid dy fywyd di ... Penderfyna Rachel fynd ar antur yn nhre'r Rhyl yn hytrach na mynd adref (wedi'r cyfan, mae...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.50
 • Tro Ar Fyd - Siop Y Pentan

  Tro Ar Fyd

  £9.00

  A selection of the articles of Duncan Brown, published in Y Cymro on matters relating to the natural world, the environment and climate change, tog...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £9.00
 • Tintin: Dirgelwch Yr Uncorn - Siop Y Pentan

  Tintin: Dirgelwch Yr Uncorn

  £6.99

  Mae Tintin yn dod o hyd i fodel o long ryfel yr Uncorn y bu un o gyndeidiau Capten Hadog yn llyngesydd arni, 400 mlynedd yn ôl. Ym mol y llong ma...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £6.99
 • Cyfres Miss Prydderch : 5. Dosbarth Miss Prydderch a'r Dreigiau - Siop Y Pentan

  Cyfres Miss Prydderch : 5. Dosbarth Miss Prydderch a'r Dreigiau

  £5.99

  Mae criw Dosbarth Miss Prydderch yn parhau gyda'u hanturiaethau yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd - ac mae'n RHAID datrys y problemau,...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £5.99
 • Supertaten - Siop Y Pentan

  Supertaten

  £5.99

  Dyma Supertaten! Arwr yr archfarchnad sydd â llygaid ym mhobman! Os bydd hi'n gawlach yn yr adran lysiau, mae hi yno i achub y dydd. Ond nawr mae p...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £5.99
 • Y Criw Canol Nos - Siop Y Pentan

  Y Criw Canol Nos

  £8.99

  Addasiad Cymraeg gan Mared Llwyd o The Midnight Gang gan David Walliams. Canol nos yw'r adeg pan mae'r rhan fwyaf o blant yn cysgu'n sownd. Pawb, w...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.99
 • Betws a'r Byd | Elfyn Llwyd - Siop Y Pentan

  Betws a'r Byd | Elfyn Llwyd

  £9.99

  Atgofion y cyn Aelod Seneddol, Elfyn Llwyd. Datgelir straeon o du mewn y Blaid a gweinyddiaeth San Steffan. Croniclir y digwyddiadau y bu yn rhan...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £9.99
 • Ymbapuroli - Angharad Price - Siop Y Pentan

  Ymbapuroli - Angharad Price

  £8.00

  Cyfrol o ysgrifau cywrain gan un o'r awduron mwyaf cynnil sy'n ysgrifennu yn y Gymraeg heddiw, sy'n cwmpasu pynciau amrywiol megis seineg, cacennau...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.00
 • Na Ad Fi'n Angof - Byw a Dementia - Siop Y Pentan

  Na Ad Fi'n Angof - Byw a Dementia

  £8.00

  ISBN: 9781912173457 (191217345X) Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2020  Cyhoeddwr: Prydwen Elfed-OwensFformat: Clawr Meddal, 214x150 mm, 144 tudalen Iaith: C...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.00
 • Cyrchu Annibyniaeth Cymru - Siop Y Pentan

  Cyrchu Annibyniaeth Cymru

  £9.99

  Dyddiad Cyhoeddi : 2020 Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont Fformat: Clawr Meddal, 215x141 mm, 224 tudalenI Language: Cymraeg 

  £9.99
 • Gemau | Mared Lewis - Siop Y Pentan

  Gemau | Mared Lewis

  £5.99

  Mae 'Gemau' gan Mared Lewis yn trafod pwnc sydd yn agos at galon yr awdur, sef dementia. Roedd aelod o'r teulu yn dioddef o'r cyflwr felly mae'n m...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £5.99
 • Merch Y Gwyllt - Bethan Gwanas - Siop Y Pentan

  Merch Y Gwyllt - Bethan Gwanas

  £8.99

  Dilyniant Gwrach y Gwyllt. Pwy yw'r tair Cymraes ecsotig yr olwg sydd wedi ymgartrefu mewn hen gastell yn Iwerddon? Pwy yw Meg, y plentyn bach byw...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.99
 • Dal i Fod - Cerddi Elin Ap Hywel - Siop Y Pentan

  Dal i Fod - Cerddi Elin Ap Hywel

  £8.95

  Dyma gyfrol bwysig gan fardd rhyngwladol - y casgliad cyflawn cyntaf o goll gerddi Elin ap Hywel yn yr iaith Gymraeg. Mae ganddi lais unigryw fel b...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.95
 • Heb Law Mam - Heiddwen Tomos - Siop Y Pentan

  Heb Law Mam - Heiddwen Tomos

  £5.99

  Nofel am Efa sy'n cael trafferthion gyda chriw o 'ffrindiau' yn yr ysgol, ac mae ei mam yn yr ysbyty. A does neb yn deall Efa'n iawn, heblaw Mam. ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £5.99
 • Awst Yn Anogia - Gareth F Williams - Siop Y Pentan

  Awst Yn Anogia - Gareth F Williams

  £14.99

  Nofel gref wedi'i lleoli ar ynys Creta adeg yr Ail Ryfel Byd, a'r digwyddiadau eithafol a newidiodd bentref Anogia am byth. Cyhoeddwyd yn gyntaf yn...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £14.99
 • Mynd Fel Bom | Myfanwy Alexander - Siop Y Pentan

  Mynd Fel Bom | Myfanwy Alexander

  £9.00

  Mae'r Ditectif Daf Dafis yn cael ei alw i achos o ffrwydrad mewn gorsaf drenau leol... a'r dybiaeth amlycaf yw bod ISIS wedi cyrraedd Maldwyn fwy...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £9.00
 • Filo - Welsh book by Sian Melangell

  Filo - Sian Melangell Dafydd

  £8.99

  Filo: Mae'r llyfr yma yn cynnwys straeon o'r Carcharorion o'r Eidal sy'n meiddio dweud eu straeon eu hunain. Mae Guido Fontana a'i gyfoedion yn dar...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.99
 • A-Z of Curious Wales, The - Strange Stories of Mysteries, Crimes and Eccentrics - Siop Y Pentan

  A-Z of Curious Wales, The - Strange Stories of Mysteries, Crimes and Eccentrics

  £14.99

  Mae hanes Cymru yn llawn o arferion anarferol a chymeriadau hynod. Yn y gyfrol hon cewch ddarganfod tirlun dieithr, derwyddon hynafol ac heliwr ysb...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £14.99
 • Y Gwreiddyn - Siop Y Pentan

  Y Gwreiddyn

  £7.99

  yfrol o straeon byrion yn ymwneud â natur, perthynas dyn â'i gyd-ddyn, cariad a cholled. Mae pob stori, fel y stori deitl, yn ceisio mynd i'r afael...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £7.99
 • Compact Wales: Rocks of Wales, The - Their Story - Siop Y Pentan

  Compact Wales: Rocks of Wales, The - Their Story

  £8.00

  Beth am ddysgu ychydig o eiriau allweddol er mwyn gwerthfawrogi'r drysorfa o hanes a geir yng Nghymru? Er ei maint, mae gan Gymru un o'r amrywiaet...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.00
 • Warren Gatland: Pride and Passion - Siop Y Pentan

  Warren Gatland: Pride and Passion

  £20.00

  Hunangofiant swyddogol yr hyfforddwr rygbi Warren Gatland a arweiniodd dîm Cymru i ennill tair Camp Lawn a phedair Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, y...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £20.00
 • Dyddiadur Dripsyn: Y Trip - Siop Y Pentan

  Dyddiadur Dripsyn: Y Trip

  £8.99

  Awdur: Jeff Kinney Mae siwrnai car gyda'r teulu i fod yn hwyl... heblaw, wrth gwrs, mai chi yw'r Heffleys. Mae'r daith yn dechrau'n llawn addewid,...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.99
 • Madi - Siop Y Pentan

  Madi

  £8.99

  Nofel am gymeriad sy'n byw gydag anorecsia a bwlimia ac sy'n cuddio'r salwch. Nofel heriol i'n cymdeithas gyfoes, a'i harddull a'i themâu anghonfen...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.99
 • Chwedlau'r Copa Coch: Yr Horwth - Siop Y Pentan

  Chwedlau'r Copa Coch: Yr Horwth

  £7.99

  Dyma'r nofel gyntaf mewn cyfres ffantasi newydd i bobl ifanc - ac i unrhyw un hyn sy'n hoff o antur. Mae bwystfil yn bygwth y wlad - creadur yn syt...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £7.99
 • Peff - Siop Y Pentan

  Peff

  £7.99

  Addasiad o Fing gan David Walliams. Mae gan Mabli Mwyn bopeth y byddai ei angen erioed, ond mae hi eisiau mwy, mwy, mwy! Pan mae Mabli'n datgan ei ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £7.99
 • Asiant A - Siop Y Pentan

  Asiant A

  £4.99

  Dyma ddilyniant i nofel gyntaf Anni am Asiant A, yr ysbïwraig 14 oed, Alys Phillips. Mae Alys yn cael ei gorfodi i gymryd rhan mewn cystadleuaeth s...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £4.99
 • Direidi Nicolas - Siop Y Pentan

  Direidi Nicolas

  £6.99

  Mae Nicolas a'i fêts yn griw direidus, yn rhoi un pen tost ar ôl y llall i'w rhieni a'u hathrawon. Am y tro cynta erioed mae'r straeon byrion hynod...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £6.99
 • Asterix a Tharian y Llyw Olaf - Siop Y Pentan

  Asterix a Tharian y Llyw Olaf

  £6.99

  Pan orchfygwyd Gorgynydyr, Llyw Olaf y Galiaid, gan Iŵl Cesar, ildiodd ei arfau wrth draed y Rhufeiniwr. Gyda'r Galiaid dal yn giwed drafferthus, m...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £6.99
 • Gwningen a'r Arth, Y: Arferion Od Cwningod - Siop Y Pentan

  Gwningen a'r Arth, Y: Arferion Od Cwningod

  £6.99

  Addasiad o Rabbit & Bear: Rabbit's Bad Habits gan Julian Gough a Jim Field. Dyma'r llyfr cyntaf mewn cyfres o 4 llyfr. Mae Arth yn deffro'n gyn...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £6.99
 • Cyfres Storïau Cyntaf: Aladin - Siop Y Pentan

  Cyfres Storïau Cyntaf: Aladin

  £4.99

  Dyma stori Aladin a'i lamp hud, a'r jîni sy'n gwireddu dymuniadau. Bydd stori enwog Aladin yn dod yn fyw wrth dynnu a gwthio'r darluniau. Addasiad ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £4.99
 • Neidr Yn Yr Ysgol - Siop Y Pentan
  Gwerthu allan | Sold out

  Neidr Yn Yr Ysgol

  £6.99

  Addasiad Cymraeg Eurig Salisbury o There's a Snake in my School, llyfr llun a stori doniol iawn gan David Walliams a Tony Ross. Llyfr dwyieithog i ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £6.99
  Gwerthu allan | Sold out
 • Tomos Llygoden y Theatr a'r Seren Fyd-Enwog - Siop Y Pentan

  Tomos Llygoden y Theatr a'r Seren Fyd-Enwog

  £4.99

  Dyma'r ail gyfrol yng nghyfres Tomos Llygoden y Theatr, sy'n dilyn hynt a helynt y llygoden fach hapus, chwilfrydig, ciwt ac anturus. Y tro hwn mae...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £4.99
 • Gwladgarwr Gwent - Son of Gwent - Siop Y Pentan

  Gwladgarwr Gwent - Son of Gwent

  £9.99

  Cofiant yn Gymraeg a Saesneg gydag adran luniau i gofio un o wleidyddion mwyaf addawol Cymru yn dilyn ei farwolaeth o ganser. Cafodd Steffan Lew...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £9.99
 • Da Capo - Siop Y Pentan

  Da Capo

  £8.50

  Hunangofiant y cerddor a'r darlledwr Gareth Glyn. Mae Gareth Glyn yn gyfansoddwr byd-enwog ac yn lais cyfarwydd yn dilyn 35 mlynedd yn cyflwyno'r...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.50
 • Y Pumed Drws - Siop Y Pentan

  Y Pumed Drws

  £7.99

  Hunanladdiad yw'r rheithfarn swyddogol yn dilyn darganfyddiad corff mewn ardal anghysbell ar arfordir Ynys Môn. Mae DI John yn amheus ac yn credu...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £7.99
 • Babel - Siop Y Pentan

  Babel

  £9.99

  Nofel ddirgelwch ddarllenadwy a chyffrous, wedi ei lleoli mewn tref ddiwydiannol yn ail hanner y 19eg ganrif. Mae'r prif gymeriad Sara yn dianc o...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £9.99