Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Ffiilter | Filter

Llyfrau Cymraeg

Amryw o lyfrau Cymraeg yn addas i oedolion, plant a dysgwyr Cymraeg. 

Mae'r casgliad hwn yn cynnwys bob un llyfr yn ein siop. I edrych am lyfr penodol, neu i siopa yn ôl categori, defnyddiwch y bar lliwio neu teipiwch deitl y llyfr i fewn yn y maes chwilio.

 

 • Y Hipo Cyntaf Ar Y Lleuad - Siop Y Pentan

  Y Hipo Cyntaf Ar Y Lleuad

  £6.99

  Addasiad Gruffudd Antur o un o lyfrau stori David Walliams. Mae Heulwen eisiau bod yr Hipo cyntaf ar y Lleuad. Ond tybed pwy fydd yn cyrraedd gynta...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £6.99
 • Douglas a'r Gacen Fel! - Siop Y Pentan

  Douglas a'r Gacen Fel!

  £5.99

  Mêl yw hoff fwyd Douglas, ac wrth i'r defaid baratoi cacennau mêl mae Douglas wedi cyffroi'n lan, nid bwyd yw bwyd heb fêl yn ôl Douglas, ond tybed...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £5.99
 • Amser Chwarae: Mynd i Siopa - Siop Y Pentan

  Amser Chwarae: Mynd i Siopa

  £11.99

  Mae'r set yn cynnig cyfle i blant chwarae yn greadigol a mynd i fyd sy'n llawn dychymyg. Tu mewn mae llyfr bwrdd gyda golygfeydd prysur o fyd siopa...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £11.99
 • Cyfres Miss Prydderch: 6. Dosbarth Miss Prydderch a Dewin y Dŵr - Siop Y Pentan

  Cyfres Miss Prydderch: 6. Dosbarth Miss Prydderch a Dewin y Dŵr

  £5.99

  Mae argyfwng ym mhentref Gwaelod y Garn. Mae'r dŵr wedi diflannu o'r afon ac felly o bob tap ym mhob tŷ, a'r ysgol! Ar yr un pryd, mae Cawr Mawr y ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £5.99
 • Chwilio am fy Ngeiriau Cyntaf - Siop Y Pentan

  Chwilio am fy Ngeiriau Cyntaf

  Pris gwreiddiol | Original price £8.00
  Pris | Current price £4.00

  Geiriau Cyntaf Edrych drwy'r tudalennau i ddod o hyd i anifeiliaid, cerbydau, pethau sydd gartref a mwy! Mae posau i'w datrys a digon o bethau hwy...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £8.00
  Pris | Current price £4.00
 • Chwarae a Dysgu: Dewch i Fodelu gyda Clai - Siop Y Pentan

  Chwarae a Dysgu: Dewch i Fodelu gyda Clai

  Pris gwreiddiol | Original price £6.95
  Pris | Current price £3.50

  Llyfr sy'n cynnig oriau o waith creadigol ac addysgol. Ceir yn y llyfr lu o syniadau ar gyfer gwneud modelau clai gyda chyfarwyddiadau cam-wrth-gam...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £6.95
  Pris | Current price £3.50
 • Petai’r Byd i Gyd yn... - Siop Y Pentan

  Petai’r Byd i Gyd yn...

  £6.99

  Llyfr y Mis Chefror 2021 Petai'r Byd i Gyd yn... Mae Taid yn rhoi pensil lliwiau’r enfys i mi ac yn dweud: Ysgrifenna a thynna luniau, ysgrifenna a...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £6.99
 • Cadi a'r Deinosoriaid | Bethan Gwanas - Siop Y Pentan

  Cadi a'r Deinosoriaid | Bethan Gwanas

  £5.99

  Mae Cadi'n syrthio i dwll mewn hen dderwen fawr yn y parc. Yn sydyn, mae hi'n mynd ar wib drwy hen dwnnel ac yn glanio yng ngwlad y deinosoriaid. ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £5.99
 • Trio: Antur y Mileniwm - Siop Y Pentan

  Trio: Antur y Mileniwm

  £6.99

  Stori am TRIO, grwp o ffrindiau sy'n caru antur ac sy'n benderfynol o achub y byd - wel, Cymru o leia'! Y nofel gyntaf yng nghyfres newydd Manon S...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £6.99
 • Trio - Manon Steffan Ros - Siop Y Pentan

  Trio - Manon Steffan Ros

  £6.99

  Dyma'r trydydd llyfr yn y gyfres o dri sy'n dilyn anturiaethau 'Trio' - grŵp o ffrindiau sy'n caru antur ac yn anobeithiol o benderfynol o achub ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £6.99
 • Straeon Pum Munud - Siop Y Pentan

  Straeon Pum Munud

  Pris gwreiddiol | Original price £6.95
  Pris | Current price £3.50

  Casgliad hyfryd o straeon byrion fydd yn ffefrynnau gan deuluoedd ifanc. Cyfrol ddarluniadol mewn lliw llawn. Addasiad Cymraeg o destun Gill Davi...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £6.95
  Pris | Current price £3.50
 • My First 1000 Words in Welsh - Siop Y Pentan

  My First 1000 Words in Welsh

  £6.99

  Cyfrol lliwgar yn cyflwyno 1000 o eiriau Cymraeg at ddefnydd bob dydd, wedi eu darlunio'n ddeniadol. Rhennir y golygfeydd manwl fesul thema, a bydd...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £6.99
 • Criw'r Coed a'r Gwenyn Coll - Siop Y Pentan

  Criw'r Coed a'r Gwenyn Coll

  £6.99

  Mae'r wenynen yn drist. Mae hi wedi colli ei ffrindiau i gyd, felly mae'n gofyn i Griw'r Coed - Gwdi-Hw, Carwww, Mwyalchen, Eryr a Chwim yr Eog - ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £6.99
 • Blodeugerdd Waldo - Siop Y Pentan

  Blodeugerdd Waldo

  £7.99

  Dros drigain o gerddi amrywiol gan ddeugain o feirdd wedi'u cyflwyno i'r addysgwr, yr heddychwr, y cenedlaetholwr a'r bardd o sir Benfro, Waldo Wil...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £7.99
 • Rhwng Y Silffoedd - Siop Y Pentan

  Rhwng Y Silffoedd

  £8.99

  Nofel 'gampws' ysgafn gan gyn-lyfrgellydd y Llyfrgell Genedlaethol Andrew Green. Mae'n dilyn hynt darlithwyr ym Mhrifysgol Aberchaeron sy'n ymdebyg...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.99
 • Ochr Treforys O'r Dre - Siop Y Pentan

  Ochr Treforys O'r Dre

  £8.00

   Awdur : Neil Rosser ISBN: 9781845277727 (1845277724) Dyddiad Cyhoeddi Medi 2020 Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, LlanrwstF format: Clawr Meddal, 19...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.00
 • O.M. - Cofiant Syr Owen Morgan Edwards - Siop Y Pentan

  O.M. - Cofiant Syr Owen Morgan Edwards

  £29.99

  Gwleidydd, ysgolhaig, llenor, a chylchgronnwr o Lanuwchllyn, Gwynedd oedd Owen Morgan Edwards sydd yn adnabyddus am gyhoeddi cylchgronau i oedolion...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £29.99
 • O'r Cysgodion - Heiddwen Tomos - Siop Y Pentan

  O'r Cysgodion - Heiddwen Tomos

  £8.99

    Casgliad o straeon byrion cignoeth, llawn emosiwn, tensiwn a hiwmor yn steil unigryw Heiddwen. Mae gan awdur y nofelau Esgyrn a Dwr yn yr Afon, y...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.99
 • Creepy Carmarthen - Siop Y Pentan

  Creepy Carmarthen

  £4.99

  O straeon rhyfedd a syfrdanol i chwedlau tywyll sy'n codi ofn, mae hanesion Nick Brunger o orffennol Caerfyrddin yn datgelu gwirionedd dychrynllyd ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £4.99
 • Dianc i Ryddid - Siop Y Pentan

  Dianc i Ryddid

  £8.99

  Hunangofiant dirdynnol cyn-garcharor rhyfel yn yr Ail Ryfel Byd, sef D T Davies, Dryslwyn, sir Gaerfyrddin, yn dilyn ei bererindod i Awstria am y ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.99
 • Dad Drwg - Siop Y Pentan

  Dad Drwg

  £9.99

  Mae tadau i'w cael o bob siap a maint - tew a thenau, tal a byr, ifanc a hen, clyfar a thwp, doniol a dwys ac wrth gwrs mae rhai yn dda a rhai yn d...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £9.99
 • Fi a Joe Allen - Siop Y Pentan
  Gwerthu allan | Sold out

  Fi a Joe Allen

  £5.99

  Does gan Marc ddim perthynas dda iawn â'i dad, ond mae'r ddau'n mynd efo'i gilydd bob dydd Sadwrn i weld tîm Dinas Bangor. Mae'r bachgen (Marc, ar...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £5.99
  Gwerthu allan | Sold out
 • Arhosfan Ym Mhen Draw'r Byd - Siop Y Pentan

  Arhosfan Ym Mhen Draw'r Byd

  £5.99

  Wrth yr arhosfan bws, hanner ffordd rhwng ei gartref newydd a'i ysgol, mae Rhys yn digwydd dod ar draws yr union fan lle mae byd chwedlau a helynti...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £5.99
 • Cyfres Storïau Cyntaf: Mulan - Siop Y Pentan

  Cyfres Storïau Cyntaf: Mulan

  £4.99

  Dewch i gwrdd â Mulan, y milwr dewr, ac ewch gyda hi ar antur fawr. Newidiwch y lluniau drwy wthio, tynnu a llithro'r tabiau i ddod â stori Mulan y...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £4.99