Skip to content

Filters

Llyfrau Cymraeg | Welsh Books

Llyfrau Cymraeg | Welsh Books

Welsh books suitable for adults, children and Welsh language learners at all levels. Amrhyw o lyfrau Cymraeg yn addas i oedolion, plant a dysgwyr Cymraeg. We have a large selection of literature and fiction. 

 • Ar Daith - Dafydd Roberts

  Ar Daith - Dafydd Roberts

  £9.99

  Hunangofiant y cerddor Dafydd Roberts. Ceir hanes ei blentyndod a'i fagwraeth yn Llwyngwril, Sir Feirionnydd a hanes bywyd coleg yn cynnwys cael ...

  View full details
  £9.99
 • Huw Chiswell - Shwd Ma'i yr Hen Ffrind?

  Huw Chiswell - Shwd Ma'i yr Hen Ffrind?

  £9.99

  Cyfrol newydd gan Huw Chiswell yn cynnwys geiriau 10-12 o'i ganeuon enwocaf, ymateb creadigol i'r caneuon ac ysgrifau dadlennol yn egluro sbardun...

  View full details
  £9.99
 • Cymraeg Yn Y Gweithle

  Cymraeg Yn Y Gweithle

  £17.99

  Llawlyfr ymarferol sy'n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau iaith yn y gweithle, gan gynnwys canllawiau ar sut i ymgeisio am swydd a sut i gyflawni t...

  View full details
  £17.99
 • Y Gyfraith yn Ein Llen

  Y Gyfraith yn Ein Llen

  £19.99

  Mae'r llyfr hwn yn astudiaeth o'r modd y mae'r gyfraith wedi cael ei phortreadu gan feirdd a llenorion Cymraeg, o'r Oesoedd Canol hyd at heddiw. Ad...

  View full details
  £19.99
 • Yr Anymwybod Cymreig: Freud, Dirfodaeth a’r Seine Cenedlaethol

  Yr Anymwybod Cymreig: Freud, Dirfodaeth a’r Seine Cenedlaethol

  £16.99

  Mae'r llyfr hwn yn trafod hanes syniadau yng Nghymru dros hanner canrif rhwng diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf a marwolaeth yr athronydd dylanwadol J. R....

  View full details
  £16.99
 • Cam i'r Deheubarth

  Cam i'r Deheubarth

  £9.50

  Yn dilyn ei gyfrolau ar archaeoleg gogledd Cymru a'r gororau, mae Cam i'r Deheubarth yn archwilio a dadansoddi henebion a chofadeiliau'r de-orlle...

  View full details
  £9.50
 • Byd Gwynn - Cofiant T. Gwynn Jones 1871-1849

  Byd Gwynn - Cofiant T. Gwynn Jones 1871-1849

  £19.99

  Cofiant cynhwysfawr ac arloesol am fywyd a gwaith y bardd, y llenor a’r ysgolhaig T. Gwynn Jones.  Awdur: Alan Llwyd Iaith: Cymraeg Nifer y Tudadl...

  View full details
  £19.99
 • Nithio Neges Niclas - Casgliad o Ysgrifeniadau Niclas y Glais

  Nithio Neges Niclas - Casgliad o Ysgrifeniadau Niclas y Glais

  £9.99

  Mae llythyrau Niclas y Glais at Evan Roberts ac Awena Rhun, yn ogystal â'i ysgrifau newyddiadurol, yn rhoi inni ddarlun o feddwl miniog ac o fywy...

  View full details
  £9.99
 • Da Capo

  Da Capo

  £8.50

  Hunangofiant y cerddor a'r darlledwr Gareth Glyn. Mae Gareth Glyn yn gyfansoddwr byd-enwog ac yn lais cyfarwydd yn dilyn 35 mlynedd yn cyflwyno'r...

  View full details
  £8.50
 • Atgofion drwy Ganeuon: Llawenydd heb Ddiwedd - Y Cyrff

  Atgofion drwy Ganeuon: Llawenydd heb Ddiwedd - Y Cyrff

  £9.50

  Atgofion drwy ganeuon 'Y Cyrff'. Cyfeirir yn aml y dyddiau hyn fod caneuon Y Cyrff o Lanrwst yn yr 1980au a dechrau'r 1990au yn drac sain i genhe...

  View full details
  £9.50
 • Chwyn - Blodeugerdd Barddas o Gerddi Doniol, Deifiol a Di-Chwaeth

  Chwyn - Blodeugerdd Barddas o Gerddi Doniol, Deifiol a Di-Chwaeth

  £9.95

  Casgliad o'r cerddi mwyaf digri gan amrywiaeth eang o feirdd cyfoes wedi eu casglu gan y stompfeistr ei hun, Gruffudd Owen. Awdur: Gruffudd Owen...

  View full details
  £9.95
 • Pentre Du, Pentre Gwyn

  Pentre Du, Pentre Gwyn

  £9.50

  Casgliad o gerddi diweddaraf Myrddin ap Dafydd wedi'i ddylunio'n gain gan Olwen Folwer.   Awdur: Myrddin ap Dafydd Iaith: Cymraeg Nifer y Tudadl...

  View full details
  £9.50
 • Y Pumed Drws

  Y Pumed Drws

  £7.99

  Hunanladdiad yw'r rheithfarn swyddogol yn dilyn darganfyddiad corff mewn ardal anghysbell ar arfordir Ynys Môn. Mae DI John yn amheus ac yn credu...

  View full details
  £7.99
 • Dan Law'r Diafol

  Dan Law'r Diafol

  £8.50

  Pan gaiff corff un o fecanics y Cyngor Sir ei ddarganfod yn ei weithle, mae'n amlwg i bawb ei fod wedi lladd ei hun. Pawb, hynny yw, heblaw'r Dit...

  View full details
  £8.50
 • Dal y Mellt

  Dal y Mellt

  £9.99

  'Sugno yr ola o'i smôc tu allan i ddrws y Canton oedd Carbo pan dynnodd Fford Capri o'i flaen. Fel y gwyrodd at ffenast y car, daeth braich allan...

  View full details
  £9.99
 • Babel

  Babel

  £9.99

  Nofel ddirgelwch ddarllenadwy a chyffrous, wedi ei lleoli mewn tref ddiwydiannol yn ail hanner y 19eg ganrif. Mae'r prif gymeriad Sara yn dianc o...

  View full details
  £9.99
 • Golau Trwy Gwmwl

  Golau Trwy Gwmwl

  £9.00

  Dwsin o storïau sy'n dangos gafael gadarn yr awdur ar ei grefft. Mewn Cymraeg naturiol a chyhyrog, rhoddir cip ar brofiadau'r cymeriadau yng nghy...

  View full details
  £9.00
 • Chwant

  Chwant

  £8.99

  Cyfrol o ddeg stori fer ar gyfer oedolion yn unig. Chwant ydi'r thema ac mae'r straeon yn cynnig amrywiaeth hynod o ddifyr sydd hefyd yn agoriad ...

  View full details
  £8.99
 • Nadolig Pwy a Ŵyr? 2

  Nadolig Pwy a Ŵyr? 2

  £8.00

  Ail gyfrol o straeon byrion i gyd yn ymwneud â'r Nadolig. Anrheg berffaith ar gyfer teulu a ffrindiau! Awduron: Lleucu Roberts, Marlyn Samuel, Jo...

  View full details
  £8.00
 • Pwyth

  Pwyth

  £8.99

  Nofel newydd gan Haf Llewelyn. Mae'r stori'n troi o gwmpas cymeriadau tref fach lle mae rhai teuluoedd wedi ymgartrefu ers cenedlaethau ac eraill...

  View full details
  £8.99
 • Fflur

  Fflur

  £8.99

  Dyma raghanes i Y Dŵr. Nofel wedi ei lleoli yn y Gymru wledig am gariad a rhamant gydag elfennau goruwchnaturiol wedi plethu i'r cwbl. Dilynir Ei...

  View full details
  £8.99
 • Eilun

  Eilun

  £8.00

  Casgliad hudolus o gerddi sydd wedi eu gwreiddio'n ddwfn yn nhir a hanes Cymru.   Addasiad: Amrywiol Iaith: Dwyieithog Clawr: Meddal Tudalennau: 31...

  View full details
  £8.00
 • Byw Iaith - Taith i Fyd y Llydaweg

  Byw Iaith - Taith i Fyd y Llydaweg

  £8.50

  Diddordeb Dyma hanes blwyddyn y Prifardd Aneirin Karadog a'i deulu yn anturio i fyw bywyd fel Llydawyr go iawn, yn taflu eu hunain mewn i fywyd y g...

  View full details
  £8.50
 • Cerddi'r Plant - Detholiad - Waldo Williams ac E. Llwyd Williams

  Cerddi'r Plant - Detholiad - Waldo Williams ac E. Llwyd Williams

  £9.99

  Cyhoeddwyd cyfrol Cerddi'r Plant gan Waldo Williams ac E. Llwyd Williams am y tro cyntaf ym 1936 gan Wasg Aberystwyth. Mae'r argraffiad newydd hwn...

  View full details
  £9.99