Skip to content

Filters

Llyfrau Cymraeg | Welsh Books

Llyfrau Cymraeg | Welsh Books

Welsh books suitable for adults, children and Welsh language learners at all levels. Amrhyw o lyfrau Cymraeg yn addas i oedolion, plant a dysgwyr Cymraeg. We have a large selection of literature and fiction. 

 • Desg Lydan | Geraint Roberts

  Desg Lydan | Geraint Roberts

  £7.95

  Casgliad cyntaf o gerddi Geraint Roberts, y bardd o Gwmffrwd, Caerfyrddin, sy'n gynganeddwr medrus ac yn enw cyfarwydd fel enillydd llu o wobrau ...

  View full details
  £7.95
 • Douglas yn Chwarae Cuddio

  Douglas yn Chwarae Cuddio

  £5.99

  Mae'r parti cysgu yn nhŷ Cwningen yn un wasgfa FAWR. A fydd Douglas, druan yn medru cysgu o gwbl? Awdur: Dafydd Saunder Jones Clawr: Meddal Nifer y...

  View full details
  £5.99
 • Llyfr Adar Mawr y Plant

  Llyfr Adar Mawr y Plant

  £7.99

  Llyfr ffeithiol am 50 o adar sydd i'w gweld yng Nghymru, wedi ei ddylunio'n ddeniadol, gyda tudalen ddwbl i bob aderyn, yn cynnwys ffeithiau, ffoto...

  View full details
  £7.99
 • Byw Ffwl Pelt - Hunangofiant Alun Lenny

  Byw Ffwl Pelt - Hunangofiant Alun Lenny

  £9.99

  Hunangofiant difyr gydag adran luniau sy'n dilyn un o newyddiadurwyr mwyaf profiadol Cymru yn ystod newidiadau enfawr yn ein hanes. Wedi ei ysgri...

  View full details
  £9.99
 • Owain Glyn Dŵr - Prince of Wales

  Owain Glyn Dŵr - Prince of Wales

  £5.95

  Hanes gwrthryfel Owain Glyndŵr (Glyn Dŵr), gan yr hanesydd Rees Davies, y prif awdurdod yn y maes. Addasiad Saesneg gan Gerald Morgan. Adargraffiad...

  View full details
  £5.95
 • O Ran – Enillydd y Fedal Ryddiaith 2008

  O Ran – Enillydd y Fedal Ryddiaith 2008

  £8.99

  Ar y trên rhwng Paddington a Chaerdydd, mae Angharad Gwyn yn darllen trwy broflenni cyfrol deyrnged i'w thad, Ifan, cerddor llwyddiannus. Wrth i ...

  View full details
  £8.99
 • Dianc i Ryddid

  Dianc i Ryddid

  £8.99

  Hunangofiant dirdynnol cyn-garcharor rhyfel yn yr Ail Ryfel Byd, sef D T Davies, Dryslwyn, sir Gaerfyrddin, yn dilyn ei bererindod i Awstria am y ...

  View full details
  £8.99
 • Llyfr Adar Mawr y Plant

  Llyfr Adar Mawr y Plant

  £6.99

  Llyfr ffeithiol am 50 o adar sydd i'w gweld yng Nghymru, wedi ei ddylunio'n ddeniadol, gyda tudalen ddwbl i bob aderyn, yn cynnwys ffeithiau, ffoto...

  View full details
  £6.99
 • Cyfres Storïau Hud: Uncorn y Môr

  Cyfres Storïau Hud: Uncorn y Môr

  £5.99

  Ewch ar antur hudolus o dan y tonnau, a dilyn llwybrau disglair Uncorn y Môr bach hyfryd. Trwy wthio, tynnu a llithro'r tabiau, daw bywyd dan y môr...

  View full details
  £5.99
 • Douglas a'r Gacen Fel!

  Douglas a'r Gacen Fel!

  £5.99

  Mêl yw hoff fwyd Douglas, ac wrth i'r defaid baratoi cacennau mêl mae Douglas wedi cyffroi'n lan, nid bwyd yw bwyd heb fêl yn ôl Douglas, ond tybed...

  View full details
  £5.99
 • Iaith y Nefoedd

  Iaith y Nefoedd

  £6.99

  Gweledigaeth o Gymru 'ar ol y bleidlais'. Yng Nghymru y dyfodol mae awdur tlawd o'r enw T yn cael ei ddyrchafu'n 'Dad' y genedl gyda chanlyni...

  View full details
  £6.99
 • Llyfr Glas Nebo - Enillydd y Fedal Ryddiaith 2018

  Llyfr Glas Nebo - Enillydd y Fedal Ryddiaith 2018

  £8.99

  A welwyd y fath ymateb erioed i nofel Gymraeg? Ychydig dros wythnos ar ôl i Llyfr Glas Nebo ennill Medal Ryddiaith Eisteddfod Caerdydd 2018, roedd ...

  View full details
  £8.99
 • Ar y Fferm: Llyfr a jig-so

  Ar y Fferm: Llyfr a jig-so

  £14.99

  Jig-so 100-darn gyda darlun bywiog yn dangos buarth fferm prysur, ynghyd â llyfr posau 24 tudalen a gyflwynir gyda'i gilydd mewn bocs lliwgar, cada...

  View full details
  £14.99
 • O.M. - Cofiant Syr Owen Morgan Edwards

  O.M. - Cofiant Syr Owen Morgan Edwards

  £29.99

  Gwleidydd, ysgolhaig, llenor, a chylchgronnwr o Lanuwchllyn, Gwynedd oedd Owen Morgan Edwards sydd yn adnabyddus am gyhoeddi cylchgronau i oedolion...

  View full details
  £29.99
 • Heb Law Mam - Heiddwen Tomos

  Heb Law Mam - Heiddwen Tomos

  £5.99

   Nofel am Efa sy'n cael trafferthion gyda chriw o 'ffrindiau' yn yr ysgol, ac mae ei mam yn yr ysbyty. A does neb yn deall Efa'n iawn, heblaw Mam. ...

  View full details
  £5.99
 • Awst Yn Anogia - Gareth F Williams

  Awst Yn Anogia - Gareth F Williams

  £14.99

  Nofel gref wedi'i lleoli ar ynys Creta adeg yr Ail Ryfel Byd, a'r digwyddiadau eithafol a newidiodd bentref Anogia am byth. Cyhoeddwyd yn gyntaf yn...

  View full details
  £14.99
 • Mynd Fel Bom | Myfanwy Alexander

  Mynd Fel Bom | Myfanwy Alexander

  £9.00

  Mae'r Ditectif Daf Dafis yn cael ei alw i achos o ffrwydrad mewn gorsaf drenau leol... a'r dybiaeth amlycaf yw bod ISIS wedi cyrraedd Maldwyn fwy...

  View full details
  £9.00
 • Filo - Welsh book by Sian Melangell

  Filo - Sian Melangell Dafydd

  £8.99

  Mae'r llyfr yma yn cynnwys straeon o'r Carcharorion o'r Eidal sy'n meiddio dweud eu straeon eu hunain Mae Guido Fontana a'i gyfoedion yn darganfod ...

  View full details
  £8.99
 • Twm Clwyd: 6. Mymryn Bach yn Lwcus

  Twm Clwyd: 6. Mymryn Bach yn Lwcus

  £6.99

  A fydd Twm a'i fand Y CŴNSOMBI yn ddigon LWCUS i ennill cystadleuaeth Brwydr y Bandiau'r cylchgrawn Roc? Efallai y basan nhw, tasa ganddyn nhw amse...

  View full details
  £6.99
 • Dyddiadur Dripsyn: Y Trip

  Dyddiadur Dripsyn: Y Trip

  £8.99

  Mae siwrnai car gyda'r teulu i fod yn hwyl... heblaw, wrth gwrs, mai chi yw'r Heffleys. Mae'r daith yn dechrau'n llawn addewid, yna'n troi'n sydyn ...

  View full details
  £8.99
 • Chwedlau'r Copa Coch: Yr Horwth

  Chwedlau'r Copa Coch: Yr Horwth

  £7.99

  Dyma'r nofel gyntaf mewn cyfres ffantasi newydd i bobl ifanc - ac i unrhyw un hyn sy'n hoff o antur. Mae bwystfil yn bygwth y wlad - creadur yn syt...

  View full details
  £7.99
 • Dad Drwg

  Dad Drwg

  £9.99

  Mae tadau i'w cael o bob siap a maint - tew a thenau, tal a byr, ifanc a hen, clyfar a thwp, doniol a dwys ac wrth gwrs mae rhai yn dda a rhai yn d...

  View full details
  £9.99
 • Fi a Joe Allen

  Fi a Joe Allen

  £5.99

  Does gan Marc ddim perthynas dda iawn â'i dad, ond mae'r ddau'n mynd efo'i gilydd bob dydd Sadwrn i weld tîm Dinas Bangor. Mae'r bachgen (Marc, ar ...

  View full details
  £5.99
 • Y Hipo Cyntaf Ar Y Lleuad

  Y Hipo Cyntaf Ar Y Lleuad

  £6.99

  Addasiad Gruffudd Antur o un o lyfrau stori David Walliams. Mae Heulwen eisiau bod yr Hipo cyntaf ar y Lleuad. Ond tybed pwy fydd yn cyrraedd gynta...

  View full details
  £6.99