Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Ffiilter | Filter

Llyfrau Cymraeg i Blant 5-9 oed

Llyfrau Cymraeg i Blant o bob oedran. Dewis eang o lyfrau Cymraeg i blant rhwng 5 a 9 oed, yn cynnwys yr hen glasuron a llyfrau newydd sbon!

Rydym yn stocio cannoedd o lyfrau Cymraeg i blant ac yn barod i helpu bob amser. 

 

 • 20 Rhif Cyntaf / First 20 Numbers - Siop Y Pentan
  Pris gwreiddiol | Original price £6.99
  Pris | Current price £3.50

  20 Rhif Cyntaf / First 20 Numbers

  Gwybodaeth: Mae'r llyfr hwn yn cyflwyno rhifau a chyfri i 20 i'ch plentyn. Fflapiau i'w codi a thudalennau hawdd i'w troi. Iaith: Cymraeg Clawr: M...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £6.99
  Pris | Current price £3.50
 • Teletubbies: Llyfrgell Fach - Siop Y Pentan
  Pris gwreiddiol | Original price £5.99
  Pris | Current price £3.00

  Teletubbies: Llyfrgell Fach

  Gwybodaeth: Pecyn hwyulus o chwe llyfr bwrdd bychan mewn casyn diogel ar gyfer plant dan 5 oed, pob llyfr yn cyflwyno straeon difyr a lliwgar am y...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £5.99
  Pris | Current price £3.00
 • Hanes y Twrch Bach oedd am Wybod Pwy oedd Wedi Gwneud ar ei Ben - Siop Y Pentan
  Pris gwreiddiol | Original price £6.99
  Pris | Current price £3.50

  Hanes y Twrch Bach oedd am Wybod Pwy oedd Wedi Gwneud ar ei Ben

  Gwybodaeth: Llyfr lluniau am thema nad ydy oedolion yn hoff iawn o siarad amdani, ond sydd yn boblogaidd iawn efo plant... Pŵ! Mae'n glasur i blan...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £6.99
  Pris | Current price £3.50
 • Helfa Fawr y Deinosoriaid - Siop Y Pentan
  Pris gwreiddiol | Original price £5.99
  Pris | Current price £3.00

  Helfa Fawr y Deinosoriaid

  Gwybodaeth: Mae dau blentyn yn ymweld ag arddangosfa deinosoriaid gyda mamgu a tadcu, gan esgor ar helfa go iawn am ddeinosoriaid yn eu gardd, wed...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £5.99
  Pris | Current price £3.00
 • Yr Anrheg Berffaith - Siop Y Pentan
  Pris gwreiddiol | Original price £5.99
  Pris | Current price £3.00

  Yr Anrheg Berffaith

  Gwybodaeth: Stori Nadoligaidd annwyl iawn am gyfeillgarwch. Addasiad Rhian Mair Jones o The Perfect Present Iaith: Cymraeg Clawr: Meddal Tudadlenn...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £5.99
  Pris | Current price £3.00
 • Llyfr Sticeri Ffrindiau Gorau - Siop Y Pentan
  Pris gwreiddiol | Original price £5.99
  Pris | Current price £3.00

  Llyfr Sticeri Ffrindiau Gorau

  Gwybodaeth: Y trydydd mewn cyfres o lyfrau sticeri poblogaidd wedi eu hanelu at ferched ifanc. Mae tair ffrind, Sara, Beca a Leia, i'w gweld mewn ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £5.99
  Pris | Current price £3.00
 • Pobl Pentre Bach: Coblyn o Broblem! - Siop Y Pentan
  Pris gwreiddiol | Original price £5.99
  Pris | Current price £3.00

  Pobl Pentre Bach: Coblyn o Broblem!

  Gwybodaeth: Bob bore, mae Coblyn yn codi'n gynnar ac yn edrych ymlaen at gael wy wedi'i ferwi. Ond un bore, doedd dim wy! Rhaid holi Mrs Migl Magl...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £5.99
  Pris | Current price £3.00
 • Fflur a Fflach a'r Hwla Hud - Siop Y Pentan
  Pris gwreiddiol | Original price £4.99
  Pris | Current price £2.50

  Fflur a Fflach a'r Hwla Hud

  Gwybodaeth: Stori hyfryd am Fflur a'i chi bach direidus, Fflach. Maen nhw wrthi'n chwarae gyda chylch hwla ond heb yn wybod iddyn nhw, mae'r cylch...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £4.99
  Pris | Current price £2.50
 • Fy Llyfr Cyntaf: Stori'r Pasg - Siop Y Pentan
  Pris gwreiddiol | Original price £3.99
  Pris | Current price £1.99

  Fy Llyfr Cyntaf: Stori'r Pasg

  Gwybodaeth: Llyfr bwrdd gyda handlen yn adrodd stori'r Pasg, ar gyfer plant 3-6 oed. Addasiad Cymraeg o The Story of Easter gan Mair Jones Parry. ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £3.99
  Pris | Current price £1.99
 • Chwilio a Chanfod: Stori'r Pasg - Siop Y Pentan
  Pris gwreiddiol | Original price £3.99
  Pris | Current price £1.99

  Chwilio a Chanfod: Stori'r Pasg

  Gwybodaeth: Llyfr bwrdd lliwgar yn adrodd hanes y Pasg ar gyfer plant 3-6 oed. Iaith: Cymraeg Clawr: Caled Tudadlennau: 36 Dyddiad Cyhoeddi: Tach...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £3.99
  Pris | Current price £1.99
 • Anwen yr Asyn - Siop Y Pentan
  Pris gwreiddiol | Original price £6.99
  Pris | Current price £3.49

  Anwen yr Asyn

  Gwybodaeth: Does dim gwahaniaeth pa mor hen ac araf wyt ti, fedri di ddal i fod yn arwr. Anwen sy'n tynnu'r gert i fynd â'r plant i'r ysgol bob dy...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £6.99
  Pris | Current price £3.49
 • Llyfr Troi a Throi Sali Mali - Yr Wyddor / Rhifau - Siop Y Pentan
  Pris gwreiddiol | Original price £6.99
  Pris | Current price £3.50

  Llyfr Troi a Throi Sali Mali - Yr Wyddor / Rhifau

  Gwybodaeth: Mae Mali'n dihuno un bore i ganfod bod y tŷ yn wag. Aeth ei thad ar daith bysgota ond nid yw wedi dychwelyd. Mae Mali'n casglu ei thry...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £6.99
  Pris | Current price £3.50
 • Mali a'r Mor Stormus - Siop Y Pentan
  Pris gwreiddiol | Original price £7.99
  Pris | Current price £2.50

  Mali a'r Mor Stormus

  Gwybodaeth: Mae Mali'n dihuno un bore i ganfod bod y tŷ yn wag. Aeth ei thad ar daith bysgota ond nid yw wedi dychwelyd. Mae Mali'n casglu ei thry...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £7.99
  Pris | Current price £2.50
 • Mali a'r Morfil - Siop Y Pentan
  Pris gwreiddiol | Original price £7.99
  Pris | Current price £2.50

  Mali a'r Morfil

  Gwybodaeth: Dilyniant i'r stori ganmoladwy Mali a'r Môr Stormus, sef stori emosiynol gan y meistri storïol a darluniadol Malachy Doyle ac Andrew W...

  Gweld manylion llawn | View full details
  Pris gwreiddiol | Original price £7.99
  Pris | Current price £2.50
 • Rhedeg yn Gynt na'r Cleddyfau - Siop Y Pentan
  £8.00

  Rhedeg yn Gynt na'r Cleddyfau

  Mae'n gyfnod terfysgoedd Beca. Mae Dyffryn Tywi – lleoliad y nofel hon – yn ferw gwyllt yn ystod haf 1843. Mae pobl ifanc Tafarn y Wawr, Llangadog...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.00
 • Dirgelwch y Dieithryn - Siop Y Pentan
  £5.99

  Dirgelwch y Dieithryn

  Pan mae Iwan, Mair a’i ffrindiau’n gweld dyn dieithr, blin yn y tŷ gwag wrth y parc maen nhw’n gwybod yn syth beth yw e – lleidr! Eu tasg nhw dros...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £5.99
 • Bananas! - Siop Y Pentan
  £9.99

  Bananas!

  Addasiad Cymraeg gan Dewi Wyn Williams o'r nofel ysgafn i blant, Code Name Bananas, gan y comedïwr a'r actor, David Walliams (arlunwaith gan Tony...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £9.99
 • Sara Mai a Lleidr y Neidr - Siop Y Pentan
  £5.99

  Sara Mai a Lleidr y Neidr

  Mae Sara Mai yn ei hôl! Mae pob math o anifeiliaid diddorol yn sw Sara Mai, gan gynnwys neidr brin iawn. Ond pwy fyddai eisiau dwyn neidr? Stori a...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £5.99
 • Cyfres Goleuo'r Dudalen: Cefnforoedd - Siop Y Pentan
  £6.99

  Cyfres Goleuo'r Dudalen: Cefnforoedd

  Pwy sy’n byw o dan y tonnau? Goleua’r dudalen a chei weld ... Edrycha’n fanwl ar gefnforoedd y Ddaear a chei weld byd y dŵr sy’n llawn rhyfeddodau ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £6.99
 • Cyfres Goleuo'r Dudalen: Gwyliau a Dathliadau - Siop Y Pentan
  £6.99

  Cyfres Goleuo'r Dudalen: Gwyliau a Dathliadau

  Beth mae pobl yn ei ddathlu ym mhedwar ban y byd? Goleua’r dudalen a chei weld ... O dân gwyllt a blodau coed ceirios, i Kwanzaa a dydd Santes Dwyn...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £6.99
 • Llyfrau Goleuo'r Dudalen: Y Corff Dynol - Siop Y Pentan
  £6.99

  Llyfrau Goleuo'r Dudalen: Y Corff Dynol

  Beth sy'n digwydd o dan y croen? Rho olau y tu ôl i'r dudalen i gael gweld... Os edrychi di'n fanwl ar y corff dynol, cei weld pa mor anhygoel yw e...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £6.99
 • Gwen: Bywyd Lliwgar Gwen John - Siop Y Pentan
  £5.99

  Gwen: Bywyd Lliwgar Gwen John

  Dyma hanes merch ifanc oedd wrth ei bodd yn peintio'r byd o'i chwmpas. Er llawer o rwystrau, llwyddodd i wireddu ei breuddwyd i fod yn artist, ac e...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £5.99
 • Cranogwen - Bywyd Arloesol Sarah Jane Rees - Siop Y Pentan
  £5.99

  Cranogwen - Bywyd Arloesol Sarah Jane Rees

  Dyma stori am ferch benderfynol wnaeth ddarganfod bod unrhyw beth yn bosib, a hynny mewn cyfnod lle nad oedd cyfleoedd cyfartal i ferched. O hwylio...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £5.99
 • Shirley - Bywyd Byrlymus Shirley Bassey - Siop Y Pentan
  £5.99

  Shirley - Bywyd Byrlymus Shirley Bassey

  Dyma stori merch fach swil o Gaerdydd ddaeth yn seren fyd-enwog. Roedd llais Shirley Bassey yn rhy gryf i gôr yr ysgol, ond erbyn hyn mae ei llais ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £5.99