Skip to content

Filters

Hunangofiannau

 • Byw Ffwl Pelt - Hunangofiant Alun Lenny

  Byw Ffwl Pelt - Hunangofiant Alun Lenny

  £9.99

  Hunangofiant difyr gydag adran luniau sy'n dilyn un o newyddiadurwyr mwyaf profiadol Cymru yn ystod newidiadau enfawr yn ein hanes. Wedi ei ysgri...

  View full details
  £9.99
 • Dianc i Ryddid

  Dianc i Ryddid

  £8.99

  Hunangofiant dirdynnol cyn-garcharor rhyfel yn yr Ail Ryfel Byd, sef D T Davies, Dryslwyn, sir Gaerfyrddin, yn dilyn ei bererindod i Awstria am y ...

  View full details
  £8.99
 • Da Capo

  Da Capo

  £8.50

  Hunangofiant y cerddor a'r darlledwr Gareth Glyn. Mae Gareth Glyn yn gyfansoddwr byd-enwog ac yn lais cyfarwydd yn dilyn 35 mlynedd yn cyflwyno'r...

  View full details
  £8.50
 • Cynan - Drama Bywyd Albert Evans Jones (1895-1970)

  Cynan - Drama Bywyd Albert Evans Jones (1895-1970)

  £19.99

  Dyma'r cofiant cyflawn cyntaf i Albert Evans Jones - Cynan ar lafar gwlad - cymeriad a fwriodd ei ddylanwad ar Gymru am gyfnod o hanner can mlynedd...

  View full details
  £19.99
 • Carwyn Jones - Not Just Politics

  Carwyn Jones - Not Just Politics

  £20.00

  Hunangofiant swyddogol Carwyn Jones, cyn Brif Weinidog Cymru. Dyma gyfrol bywyd o fewn a thu allan i'r byd cyhoeddus, bywyd sy'n fwy na gwleidyddia...

  View full details
  £20.00
 • Warren Gatland: Pride and Passion

  Warren Gatland: Pride and Passion

  £20.00

  Hunangofiant swyddogol yr hyfforddwr rygbi Warren Gatland a arweiniodd dîm Cymru i ennill tair Camp Lawn a phedair Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, y...

  View full details
  £20.00
 • Byw yn fy Nghroen - Profiadau Pobl Ifanc Sy'n Dioddef yn Dawel

  Byw yn fy Nghroen - Profiadau Pobl Ifanc Sy'n Dioddef yn Dawel

  £7.99

  Llyfr Y Mis: Awst 2019 Profiadau dirdynnol 12 o bobl ifanc sydd wedi gorfod brwydro gyda salwch a chyflyrau hir dymor. Mae'r cyfranwyr yn trafod ...

  View full details
  £7.99
 • A Capable Journalist - Derek Bellis

  A Capable Journalist - Derek Bellis

  £19.99

  Am gyfnod o dros hanner canrif, bu'r newyddiadurwr Derek Bellis yn gyfrifol am asiantaeth newyddion llawrydd yng ngogledd Cymru. Yn yr hunangofiant...

  View full details
  £19.99
 • Atgofion drwy Ganeuon: Diawl Bach Lwcus

  Atgofion drwy Ganeuon: Diawl Bach Lwcus

  £8.50

  Atgofion drwy ganeuon Geraint Davies. Yn wyth mlwydd oed, cwympodd Geraint Davies mewn cariad â chanu pop a roc. Ac mae yna stori bersonol neu ff...

  View full details
  £8.50
 • Gwladgarwr Gwent - Son of Gwent

  Gwladgarwr Gwent - Son of Gwent

  £9.99

  Cofiant yn Gymraeg a Saesneg gydag adran luniau i gofio un o wleidyddion mwyaf addawol Cymru yn dilyn ei farwolaeth o ganser yn gynharach eleni. ...

  View full details
  £9.99
 • Ar Daith - Dafydd Roberts

  Ar Daith - Dafydd Roberts

  £9.99

  Hunangofiant y cerddor Dafydd Roberts. Ceir hanes ei blentyndod a'i fagwraeth yn Llwyngwril, Sir Feirionnydd a hanes bywyd coleg yn cynnwys cael ...

  View full details
  £9.99
 • Huw Chiswell - Shwd Ma'i yr Hen Ffrind?

  Huw Chiswell - Shwd Ma'i yr Hen Ffrind?

  £9.99

  Cyfrol newydd gan Huw Chiswell yn cynnwys geiriau 10-12 o'i ganeuon enwocaf, ymateb creadigol i'r caneuon ac ysgrifau dadlennol yn egluro sbardun...

  View full details
  £9.99
 • Cam i'r Deheubarth

  Cam i'r Deheubarth

  £9.50

  Yn dilyn ei gyfrolau ar archaeoleg gogledd Cymru a'r gororau, mae Cam i'r Deheubarth yn archwilio a dadansoddi henebion a chofadeiliau'r de-orlle...

  View full details
  £9.50
 • Byd Gwynn - Cofiant T. Gwynn Jones 1871-1849

  Byd Gwynn - Cofiant T. Gwynn Jones 1871-1849

  £19.99

  Cofiant cynhwysfawr ac arloesol am fywyd a gwaith y bardd, y llenor a’r ysgolhaig T. Gwynn Jones.  A pioneering and comprehensive biography of the ...

  View full details
  £19.99
 • Nithio Neges Niclas - Casgliad o Ysgrifeniadau Niclas y Glais

  Nithio Neges Niclas - Casgliad o Ysgrifeniadau Niclas y Glais

  £9.99

  Mae llythyrau Niclas y Glais at Evan Roberts ac Awena Rhun, yn ogystal â'i ysgrifau newyddiadurol, yn rhoi inni ddarlun o feddwl miniog ac o fywy...

  View full details
  £9.99
 • Atgofion drwy Ganeuon: Llawenydd heb Ddiwedd - Y Cyrff

  Atgofion drwy Ganeuon: Llawenydd heb Ddiwedd - Y Cyrff

  £9.50

  Atgofion drwy ganeuon 'Y Cyrff'. Cyfeirir yn aml y dyddiau hyn fod caneuon Y Cyrff o Lanrwst yn yr 1980au a dechrau'r 1990au yn drac sain i genhe...

  View full details
  £9.50