Skip to content

Filters

Gwledd Y Nadolig i Oedolion

 • Curo'r Corona'n Coginio

  Curo'r Corona'n Coginio

  £10.00

  *** Ni fydd ar gael tan oleiaf 25/09/2020*** Rysetiau a chynghorion a gasglwyd yn ystod y cyfnod o ynysu gartref ar grŵp facebook poblogaidd Merc...

  View full details
  £10.00
 • O Ran – Enillydd y Fedal Ryddiaith 2008

  O Ran – Enillydd y Fedal Ryddiaith 2008

  £8.99

  Ar y trên rhwng Paddington a Chaerdydd, mae Angharad Gwyn yn darllen trwy broflenni cyfrol deyrnged i'w thad, Ifan, cerddor llwyddiannus. Wrth i ...

  View full details
  £8.99
 • Byw Ffwl Pelt - Hunangofiant Alun Lenny

  Byw Ffwl Pelt - Hunangofiant Alun Lenny

  £9.99

  Hunangofiant difyr gydag adran luniau sy'n dilyn un o newyddiadurwyr mwyaf profiadol Cymru yn ystod newidiadau enfawr yn ein hanes. Wedi ei ysgri...

  View full details
  £9.99
 • Rhedeg i Parys - Llwyd Owen

  Rhedeg i Parys - Llwyd Owen

  £8.99

  Gwales Description After finding out they are expecting a baby, a young couple escape from north Wales to start a new life in Cardiff. Budding d...

  View full details
  £8.99
 • O'r Gwlân i'r Gân - Aled Wyn Davies

  O'r Gwlân i'r Gân - Aled Wyn Davies

  £12.99

  Wyneb a llais adnabyddus yng Nghymru yw Aled Pentremawr, yn enwedig o fewn byd ffermio a byd cerdd. Dilynwn ei hanes ar y fferm, gyda'r Ffermwyr ...

  View full details
  £12.99
 • Ar Lwybr Dial

  Ar Lwybr Dial

  £8.99

  Llygad am lygad, a dant am ddant? Ydy pobol sydd wedi tramgwyddo yn haeddu cael eu cosbi? Mae un llofrudd yn credu hynny, a dyna pam mae cyrff yn...

  View full details
  £8.99
 • Merched y Chwyldro

  Merched y Chwyldro

  £15.99

  Hanes y merched oedd yn canu pop yng Nghymru yn y 60u a'r 70au (yn cynnwys 2 CD). Awdur: Gwenan Gibbard Cyfrwng: Clawr Meddal (Yn Cynnwys 2 CD) Iai...

  View full details
  £15.99
 • Dan Law'r Diafol

  Dan Law'r Diafol

  £8.50

  Pan gaiff corff un o fecanics y Cyngor Sir ei ddarganfod yn ei weithle, mae'n amlwg i bawb ei fod wedi lladd ei hun. Pawb, hynny yw, heblaw'r Dit...

  View full details
  £8.50
 • Iaith y Nefoedd

  Iaith y Nefoedd

  £6.99

  Gweledigaeth o Gymru 'ar ol y bleidlais'. Yng Nghymru y dyfodol mae awdur tlawd o'r enw T yn cael ei ddyrchafu'n 'Dad' y genedl gyda chanlyni...

  View full details
  £6.99
 • Pwy Ti'n Feddwl Wyt Ti? | Nofel

  Pwy Ti'n Feddwl Wyt Ti? | Nofel

  £6.50

  Nofel Pwy ydw i? Delyth Ty Capel; Delyth, chwaer Enfys; Delyth gwraig Lloyd Penbryniau; Delyth, mam Huw a Llinos. Mae Delyth wedi cyrraedd ei chano...

  View full details
  £6.50
 • Adar o'r Unlliw | Catrin Lliar Jones

  Adar o'r Unlliw | Catrin Lliar Jones

  £9.00

  Nofel ysgafn gan awdur newydd sy'n llawn hiwmor a chariad ond sy'n trafod bywyd teuluol heddiw gyda sensitifrwydd.A roller coaster of a novel by a ...

  View full details
  £9.00
 • Annibyniaeth / Independence - Cymru'n Deffro / Wales Awakening

  Annibyniaeth / Independence - Cymru'n Deffro / Wales Awakening

  £7.99

  A bilingual book chronicling and celebrating the campaign for Welsh independence. There are stories from people explaining their personal journey t...

  View full details
  £7.99
 • Mynd Fel Bom | Myfanwy Alexander

  Mynd Fel Bom | Myfanwy Alexander

  £9.00

  Mae'r Ditectif Daf Dafis yn cael ei alw i achos o ffrwydrad mewn gorsaf drenau leol... a'r dybiaeth amlycaf yw bod ISIS wedi cyrraedd Maldwyn fwy...

  View full details
  £9.00
 • O'r Pridd i'r Plât - Ryseitiau Figan i'w Mwynhau Bob Dydd

  O'r Pridd i'r Plât - Ryseitiau Figan i'w Mwynhau Bob Dydd

  £14.99

  Y llyfr coginio fegan cyntaf yn Gymraeg, llawn lluniau lliw, gan yr actores Ceri Lloyd sydd eisoes yn adnabyddus am ei rôl ar y gyfres boblogaidd R...

  View full details
  £14.99
 • Hanes Menywod Cymru 1920-60: Yn eu geiriau eu hunain

  Hanes Menywod Cymru 1920-60: Yn eu geiriau eu hunain

  £9.99

  Cyfrol gyfoethog yn adrodd hanes difyr am fenywod Cymru nad ydym yn gyfarwydd â'i glywed yn cael ei drafod yn agored. Yn seiliedig ar leisiau go ia...

  View full details
  £9.99
 • Da Capo

  Da Capo

  £8.50

  Hunangofiant y cerddor a'r darlledwr Gareth Glyn. Mae Gareth Glyn yn gyfansoddwr byd-enwog ac yn lais cyfarwydd yn dilyn 35 mlynedd yn cyflwyno'r...

  View full details
  £8.50
 • Y Pumed Drws

  Y Pumed Drws

  £7.99

  Hunanladdiad yw'r rheithfarn swyddogol yn dilyn darganfyddiad corff mewn ardal anghysbell ar arfordir Ynys Môn. Mae DI John yn amheus ac yn credu...

  View full details
  £7.99
 • Pwyth

  Pwyth

  £8.99

  Nofel newydd gan Haf Llewelyn. Mae'r stori'n troi o gwmpas cymeriadau tref fach lle mae rhai teuluoedd wedi ymgartrefu ers cenedlaethau ac eraill...

  View full details
  £8.99
 • Y Bwrdd

  Y Bwrdd

  £8.99

  Os daeth un peth da o Brexit, y nofel yma ydi hwnnw!' Dyna eiriau Rhys Iorwerth am Y Bwrdd. Dilynir Carwyn o'r Tymbl sy'n gweithio i'r 'Bwrdd' yng ...

  View full details
  £8.99
 • Cicio'r Bwced - Marlyn Samuel

  Cicio'r Bwced - Marlyn Samuel

  £8.99

  Nofel gyfoes, lawn hwyl ag iddi linyn storïol gref, gan yr awdur poblogaidd Marlyn Samuel. Nofel am hynt a helynt dwy wraig, Menna a'i ffrind Jan. ...

  View full details
  £8.99
 • Byw Iaith - Taith i Fyd y Llydaweg

  Byw Iaith - Taith i Fyd y Llydaweg

  £8.50

  Dyma hanes blwyddyn y Prifardd Aneirin Karadog a'i deulu yn anturio i fyw bywyd fel Llydawyr go iawn, yn taflu eu hunain mewn i fywyd y gymuned, y ...

  View full details
  £8.50
 • Treheli | Nofel

  Treheli | Nofel

  £8.99

  Nofel Nofel hir-ddisgwyliedig i oedolion gan Mared Lewis yn portreadu hynt a helynt cymeriadau cymuned glan y môr. Mae rhywun yn aflonyddu ar drigo...

  View full details
  £8.99
 • Mudferwi | Nofel

  Mudferwi | Nofel

  £7.99

  Nofel Merch dawel a swil yw Alys, sy'n ddigon hapus yn gweithio yng nghegin ysgol y pentref... hynny yw, nes i'r gegin honno gau. Penderfyna wneud ...

  View full details
  £7.99
 • Hard Men Of Rugby

  Hard Men Of Rugby

  £9.99

   Awdur: Luke Upton Iaith: Saesneg Nifer y Tudadlennau: 208 Clawr: Meddal Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2020 ISBN: 9781784617257 (1784617253) Publicati...

  View full details
  £9.99