Skip to content

Filters

Gwledd Y Nadolig i Oedolion

 • Byw Ffwl Pelt - Hunangofiant Alun Lenny

  Byw Ffwl Pelt - Hunangofiant Alun Lenny

  £9.99

  Hunangofiant difyr gydag adran luniau sy'n dilyn un o newyddiadurwyr mwyaf profiadol Cymru yn ystod newidiadau enfawr yn ein hanes. Wedi ei ysgri...

  View full details
  £9.99
 • O Ran – Enillydd y Fedal Ryddiaith 2008

  O Ran – Enillydd y Fedal Ryddiaith 2008

  £8.99

  Ar y trên rhwng Paddington a Chaerdydd, mae Angharad Gwyn yn darllen trwy broflenni cyfrol deyrnged i'w thad, Ifan, cerddor llwyddiannus. Wrth i ...

  View full details
  £8.99
 • Merched y Chwyldro

  Merched y Chwyldro

  £15.99

  Hanes y merched oedd yn canu pop yng Nghymru yn y 60u a'r 70au (yn cynnwys 2 CD). Awdur: Gwenan Gibbard Cyfrwng: Clawr Meddal (Yn Cynnwys 2 CD) Iai...

  View full details
  £15.99
 • Iaith y Nefoedd

  Iaith y Nefoedd

  £6.99

  Gweledigaeth o Gymru 'ar ol y bleidlais'. Yng Nghymru y dyfodol mae awdur tlawd o'r enw T yn cael ei ddyrchafu'n 'Dad' y genedl gyda chanlyni...

  View full details
  £6.99
 • Mynd Fel Bom | Myfanwy Alexander

  Mynd Fel Bom | Myfanwy Alexander

  £9.00

  Mae'r Ditectif Daf Dafis yn cael ei alw i achos o ffrwydrad mewn gorsaf drenau leol... a'r dybiaeth amlycaf yw bod ISIS wedi cyrraedd Maldwyn fwy...

  View full details
  £9.00
 • O'r Pridd i'r Plât - Ryseitiau Figan i'w Mwynhau Bob Dydd

  O'r Pridd i'r Plât - Ryseitiau Figan i'w Mwynhau Bob Dydd

  £14.99

  Y llyfr coginio fegan cyntaf yn Gymraeg, llawn lluniau lliw, gan yr actores Ceri Lloyd sydd eisoes yn adnabyddus am ei rôl ar y gyfres boblogaidd R...

  View full details
  £14.99
 • Da Capo

  Da Capo

  £8.50

  Hunangofiant y cerddor a'r darlledwr Gareth Glyn. Mae Gareth Glyn yn gyfansoddwr byd-enwog ac yn lais cyfarwydd yn dilyn 35 mlynedd yn cyflwyno'r...

  View full details
  £8.50
 • Dan Law'r Diafol

  Dan Law'r Diafol

  £8.50

  Pan gaiff corff un o fecanics y Cyngor Sir ei ddarganfod yn ei weithle, mae'n amlwg i bawb ei fod wedi lladd ei hun. Pawb, hynny yw, heblaw'r Dit...

  View full details
  £8.50
 • Y Bwrdd

  Y Bwrdd

  £8.99

  Os daeth un peth da o Brexit, y nofel yma ydi hwnnw!' Dyna eiriau Rhys Iorwerth am Y Bwrdd. Dilynir Carwyn o'r Tymbl sy'n gweithio i'r 'Bwrdd' yng ...

  View full details
  £8.99
 • Cicio'r Bwced - Marlyn Samuel

  Cicio'r Bwced - Marlyn Samuel

  £8.99

  Nofel gyfoes, lawn hwyl ag iddi linyn storïol gref, gan yr awdur poblogaidd Marlyn Samuel. Nofel am hynt a helynt dwy wraig, Menna a'i ffrind Jan. ...

  View full details
  £8.99
 • Byw Iaith - Taith i Fyd y Llydaweg

  Byw Iaith - Taith i Fyd y Llydaweg

  £8.50

  Dyma hanes blwyddyn y Prifardd Aneirin Karadog a'i deulu yn anturio i fyw bywyd fel Llydawyr go iawn, yn taflu eu hunain mewn i fywyd y gymuned, y ...

  View full details
  £8.50
 • Pwy Ti'n Feddwl Wyt Ti? | Nofel

  Pwy Ti'n Feddwl Wyt Ti? | Nofel

  £6.50

  Nofel Pwy ydw i? Delyth Ty Capel; Delyth, chwaer Enfys; Delyth gwraig Lloyd Penbryniau; Delyth, mam Huw a Llinos. Mae Delyth wedi cyrraedd ei chano...

  View full details
  £6.50
 • Merch Y Gwyllt - Bethan Gwanas

  Merch Y Gwyllt - Bethan Gwanas

  £8.99

  Dilyniant Gwrach y Gwyllt. Pwy yw'r tair Cymraes ecsotig yr olwg sydd wedi ymgartrefu mewn hen gastell yn Iwerddon? Pwy yw Meg, y plentyn bach byw...

  View full details
  £8.99
 • Byw yn fy Nghroen - Profiadau Pobl Ifanc Sy'n Dioddef yn Dawel

  Byw yn fy Nghroen - Profiadau Pobl Ifanc Sy'n Dioddef yn Dawel

  £7.99

  Llyfr Y Mis: Awst 2019 Profiadau dirdynnol 12 o bobl ifanc sydd wedi gorfod brwydro gyda salwch a chyflyrau hir dymor. Mae'r cyfranwyr yn trafod ...

  View full details
  £7.99
 • No Bones Jones Festival Cookbook - Veggie & Vegan Recipes Enjoyed over 25 Years

  No Bones Jones Festival Cookbook - Veggie & Vegan Recipes Enjoyed over 25 Years

  £14.99

  Cyfrol o ryseitiau llysieuol a fegan maethlon gan y masnachwr gwyliau poblogaidd No Bones Jones. Cynigir cynghorion i gogyddion llai profiadol, ac ...

  View full details
  £14.99
 • Trailing Clouds of Glory - Welsh Football's Forgotten Heroes of 1976

  Trailing Clouds of Glory - Welsh Football's Forgotten Heroes of 1976

  £9.99

  O fewn dwy flynedd yn y 1970au, newidiodd hynt tîm pêl-droed Cymru o fod yn enillwyr y llwy bren bedair blynedd yn olynol i gyrraedd chwarteri penc...

  View full details
  £9.99
 • A Grand Slam of Groggs
  Sold out

  A Grand Slam of Groggs

  £14.99

  Cerfluniau unigryw yw'r Groggs a grëwyd mewn hen gwt glo gan fusnes teuluol bach yn Ne Cymru. Mae A Grand Slam of Groggs yn adrodd y stori o wreidd...

  View full details
  £14.99
  Sold out
 • Glenn Webbe - The Gloves are Off

  Glenn Webbe - The Gloves are Off

  £9.99

  Hunangofiant Glenn Webbe, un o sêr rygbi'r undeb yn y 1980au. Roedd yr asgellwr o Benybont yn wir arloeswr: y chwaraewr tywyll ei groen cyntaf i ch...

  View full details
  £9.99
 • Rising Sun, Roaring Dragons

  Rising Sun, Roaring Dragons

  £9.99

  Yn dilyn llwyddiant ysgubol yng ngemau rhyngwladol yr Hydref 2018, Camp Lawn y Chwe Gwlad yn 2019 a chyfnod byr yn safle rhif 1 y byd - gan ddisodl...

  View full details
  £9.99
 • Enaid Eryri

  Enaid Eryri

  £14.50

  Mae ffotograffau Richard Outram yn cyflwyno ochr arall i'r Eryri y mae trigolion yr ardal yn arfer ei gweld, ac mae deg o feirdd a llenorion yr ard...

  View full details
  £14.50
 • Welsh Saints on the Mormon Trail - The Story of the Nineteenth-Century Welsh Emigrants to Salt Lake City

  Welsh Saints on the Mormon Trail - The Story of the Nineteenth-Century Welsh Emigrants to Salt Lake City

  £14.99

  Hanes y Cymry a ymfudodd i ogledd yr Amerig ar drywydd y Mormoniaid. Rhwng 1847 a 1869, croesodd tua 4,500 o Gymry y Gwastadedd Mawr a mynyddoedd ...

  View full details
  £14.99
 • Geoff Charles - Wales and the Borders - Photographs of a Lost Way of Life, 1940S-1970s

  Geoff Charles - Wales and the Borders - Photographs of a Lost Way of Life, 1940S-1970s

  £24.99

  Cyfrol o ffotograffau du a gwyn syfrdanol gan y ffoto-newyddiadurwr Geoff Charles (1909-2002), yn darlunio Cymru ac ardal y gororau rhwng y 1940au...

  View full details
  £24.99
 • A Capable Journalist - Derek Bellis

  A Capable Journalist - Derek Bellis

  £19.99

  Am gyfnod o dros hanner canrif, bu'r newyddiadurwr Derek Bellis yn gyfrifol am asiantaeth newyddion llawrydd yng ngogledd Cymru. Yn yr hunangofiant...

  View full details
  £19.99
 • John Jenkins - The Reluctant Revolutionary?

  John Jenkins - The Reluctant Revolutionary?

  from £12.99

  Authorised Biography of the Mastermind Behind the Sixties Welsh Bombing Campaign Cofiant y cenedlaetholwr a’r actifydd John Barnard Jenkins, un o’r...

  View full details
  from £12.99