Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Ffiilter | Filter

Cylchgronau

Cylchgronau o Gymru. Magazines from Wales.
 • Barn | Ebrill 2022 - Siop Y Pentan
  £4.40

  Barn | Ebrill 2022

  Cylchgrawn materion cyfoes misol. Ceir ynddo erthyglau gafaelgar am feysydd yn ymwneud â gwleidyddiaeth, iaith, diwylliant, celf a chwaraeon. Dyddi...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £4.40
 • Cylchgrawn Cara - Gwanwyn 2022 - Siop Y Pentan
  £4.40

  Cylchgrawn Cara - Gwanwyn 2022

  Cylchgrawn Cara 2022 Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2022

  £4.40
 • Cylchgrawn Cyw Gwanwyn 2022 - Siop Y Pentan
  £3.99

  Cylchgrawn Cyw Gwanwyn 2022

  Cylchgrawn lliwgar newydd Cyw (cymeriad S4C) gyda 48 tudalen o weithgareddau a phosau bywiog a lliwgar addas i blant rhwng 2 a 5 mlwydd oed. Darlu...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £3.99
 • Faner Newydd, Y 95 (Gwanwyn 2021) - Siop Y Pentan
  £4.50

  Faner Newydd, Y 95 (Gwanwyn 2022)

  Cylchgrawn annibynnol Cymraeg sy'n cynnig golwg wahanol ar faterion Cymreig a byd-eang. Sefydlwyd i fod yn gyfrwng i leisio barn annibynnol ar bync...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £4.50
 • Lingo Newydd Ebrill/Mai 2022 - Siop Y Pentan
  £2.00

  Lingo Newydd Ebrill/Mai 2022

  Cylchgrawn deufisol Cymraeg syml ar gyfer dysgwyr. Yn cynnwys erthyglau byr, cyfweliadau a straeon, gyda chôd lliw i ddynodi anhawster yr eirfa. Gy...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £2.00
 • O'r Pedwar Gwynt | Gwanwyn 2021 - Siop Y Pentan
  £4.95

  O'r Pedwar Gwynt | Gwanwyn 2022

  Cylchgrawn newydd am lyfrau o Gymru a thu hwnt yn cynnwys gwaith beirniadol a chreadigol, yn erthyglau, adolygiadau, straeon a cherddi. Mae'n holi ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £4.95
 • Rhaglen Swyddogol Eisteddfod yr Urdd 2022 - Siop Y Pentan
  £9.00

  Rhaglen Swyddogol Eisteddfod yr Urdd 2022

  Rhaglen Swyddogol Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru Sir Ddinbych 2022. 

  £9.00
 • Y Cymro (Ebrill 2022) - Siop Y Pentan
  £1.50

  Y Cymro (Mai 2022)

  Papur misol Cenedlaethol Cymru. Does dim llun i'r gyfrol hwn. Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2022

  £1.50
 • Y Wawr | Gwanwyn 2022 - Siop Y Pentan
  £2.00

  Y Wawr | Gwanwyn 2022

  Cylchgrawn Merched y Wawr a gaiff ei gyhoeddi unwaith bob tymor. Y mae'n cynnwys erthyglau, straeon, newyddion, adolygiadau a phosau difyr. Gwanwyn...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £2.00