Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Dysgu Cymraeg: Canolradd / Intermediate De Cymru / South Wales

£10.00

Cwrs Canolradd Dysgu Cymraeg - De Cymru. 

Hwn yw'r cwrs dysgu Cymraeg cenedlaethol ar gyfer oedolion sy'n dysgu'r iaith ar lefel Canolradd. Fersiwn De Cymru yw hwn.

Mae'r llyfr canolradd i'w ddefnyddio mewn dosbarth ac yn cyflwyno'r iaith mewn cyd-destunau gwahanol. Mae'n cyflwyno geirfa a phatrymau iaith newydd ym mhob uned. Mae'r cwrs canolradd yn datblygu'r pedair sgil iaith - siarad, darllen ysgrifennu a gwrando ac mae adran Gwaith Cartref ym mhob uned.

  • Iaith : Cymraeg
  • Lefel: Cwrs Canolradd
  • Clawr: Meddal
  • Tudalennau: 200
  • Dyddiad Cyhoeddi:  2021