Skip to content

Filters

Learners

Learners

 • Cyfres Amdani: Am Ddiwrnod!
  £4.99

  Cyfres Amdani: Am Ddiwrnod!

  Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Mynediad. Mae'r nofel yn sôn am ddiwrnod ym mywyd Sophie, sydd ar ei ffordd i fod yn ecstra mewn ffilm, ond...

  View full details
  £4.99
 • Cyfres Amdani: Cyffesion Saesnes yng Nghymru
  £4.99

  Cyfres Amdani: Cyffesion Saesnes yng Nghymru

  Llyfr o gyfres Amdani, ar gyfer Dysgwyr Lefel Uwch. Mae Katie newydd symud i Gymru gyda'i gŵr newydd, Dylan. Yn ôl Dylan roedden nhw am fyw mewn tŷ...

  View full details
  £4.99
 • Cyfres Amdani: Llythyr, Y
  £6.99

  Cyfres Amdani: Llythyr, Y

  Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Canolradd. Ym mhentref bach Treddafydd yng Nghymoedd de Cymru, mae Megan a Huw yn dod yn gariadon. Ond a fy...

  View full details
  £6.99
 • Cyfres Amdani: Wynne Evans - O Gaerfyrddin i Go Compare
  £4.99

  Cyfres Amdani: Wynne Evans - O Gaerfyrddin i Go Compare

  Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Mynediad. Bywgraffiad Wynne Evans. Darlun personol a gonest iawn o hanes Wynne a'i deulu, ei brofiadau fel ...

  View full details
  £4.99
 • Cyfres Amdani: Gangsters Yn Y Glaw
  £4.99

  Cyfres Amdani: Gangsters Yn Y Glaw

  Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Mynediad. Mae Elsa Bowen yn gweithio fel ditectif preifat; fel arfer mae'n ymchwilio i dwyll yswiriant. Ond...

  View full details
  £4.99
 • Cyfres Amdani: Yn ei Gwsg
  £4.99

  Cyfres Amdani: Yn ei Gwsg

  Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Sylaen. Nofel wreiddiol gan Bethan Gwanas. Mae Dafydd yn cerdded yn ei gwsg, ac un bore, mae'n deffro yn wa...

  View full details
  £4.99
 • Cyfres Amdani: Croesi'r Bont
  £6.99

  Cyfres Amdani: Croesi'r Bont

  Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr lefel Canolradd. Cyfrol o straeon byrion amrywiol sy'n llawn hiwmor, gan awdures sydd wedi dysgu Cymraeg ei hun. ...

  View full details
  £6.99
 • Cyfres Amdani: Cawl a Straeon Eraill
  £5.99

  Cyfres Amdani: Cawl a Straeon Eraill

  Llyfr o gyfres Amdani, ar gyfer Dysgwyr Lefel Uwch. Casgliad o straeon byrion gan awduron adnabyddus. Mae'n 25,000 o eiriau o hyd gyda geirfa yn y ...

  View full details
  £5.99
 • Cyfres Amdani: Teithio drwy Hanes
  £6.99

  Cyfres Amdani: Teithio drwy Hanes

  Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Sylfaen. Yn y llyfr hwn mae Jon Gower yn mynd â'r darllenydd i 30 o leoliadau sy'n gysylltiedig â hanes Cym...

  View full details
  £6.99
 • Cyfres Amdani: Gwers Mewn Cariad
  £6.99

  Cyfres Amdani: Gwers Mewn Cariad

  Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Canolradd. Nofel ysgafn am ddyn sy'n syrthio mewn cariad â'i diwtor. Mae Liam yn newydd i ddosbarth Liz ym ...

  View full details
  £6.99
 • Cyfres Amdani: C'mon Reff!
  £6.99

  Cyfres Amdani: C'mon Reff!

  Llyfr o gyfres Amdani i ddysgwyr Lefel Canolradd. Addasiad o hunangofiant poblogaidd Nigel Owens, Hanner Amser. Mae'r testun wedi ei rannu'n benoda...

  View full details
  £6.99
 • Cyfres Amdani: Stryd y Bont
  £4.99

  Cyfres Amdani: Stryd y Bont

  Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Mynediad. Mae Stryd y Bont yn dilyn hanes pobl sy'n byw ar yr un stryd mewn tref yng Nghymru. Pa gyfrinach...

  View full details
  £4.99
 • Cyfres Amdani: Pass y Sugnydd Llwch Darling
  £4.99

  Cyfres Amdani: Pass y Sugnydd Llwch Darling

  Llyfr o gyfres Amdani i ddysgwyr Lefel Mynediad. Mae Rhodri yn gweithio fel cyflwynydd ar raglen 'Heno' i S4C ac mae Lucy yn darllen y Newyddion ar...

  View full details
  £4.99
 • DIY Welsh
  £9.99

  DIY Welsh

  Canllaw cam-wrth gam i greu brawddegau Cymraeg, gydag ymarferion a geirfa. Adargraffiad. Cyhoeddwyd yn gyntaf ym mis Mawrth 2018. This little book ...

  View full details
  £9.99
 • Usborne Internet-Linked Welsh for Beginners (Audio CD Set)
  £11.99

  Usborne Internet-Linked Welsh for Beginners (Audio CD Set)

  Pecyn gwerthfawr yn cynnwys arweinlyfr diwygiedig bywiog wedi ei ddarlunio'n ddifyr a CD i gyd-fynd â'r testun i gynorthwyo Dysgwyr Cymraeg, yn dde...

  View full details
  £11.99
 • Welsh for Parents - A Learner's Handbook
  £9.95

  Welsh for Parents - A Learner's Handbook

  Dyma lyfr canllaw unigryw gan awdur y cwrs poblogaidd Welsh for Parents, a anelwyd at rieni, teidiau a neiniau plant sydd mewn ysgolion cyfrwng Cy...

  View full details
  £9.95
 • Talk Welsh
  £6.95

  Talk Welsh

  Argraffiad newydd o gyfarwyddiadur dysgu iaith arloesol sy'n defnyddio geiriau ac ymadroddion Cymraeg cyfoes. Cynhwysir ffurfiau berfol, dim treigl...

  View full details
  £6.95
 • Compact Wales: Welsh for Visitors - A Little Goes a Long Way
  £6.95

  Compact Wales: Welsh for Visitors - A Little Goes a Long Way

  Beth am ddysgu ychydig o eiriau allweddol er mwyn gwerthfawrogi'r drysorfa o hanes, etifeddiaeth, chwedlau a dywediadau a geir yng Nghymru? Dyma ga...

  View full details
  £6.95
 • Welsh Phrases for Learners
  £6.95

  Welsh Phrases for Learners

  Casgliad yn nhrefn yr wyddor o dermau, ymadroddion ac idiomau Saesneg-Cymraeg a Chymraeg-Saesneg ar gyfer dysgwyr y Gymraeg. Adargraffiad; cyhoeddw...

  View full details
  £6.95
 • Speak Welsh - An Introduction to the Welsh Language
  £3.99

  Speak Welsh - An Introduction to the Welsh Language

  Speak Welsh - An Introduction to the Welsh Language Combining a Simple Grammar, Phrase Book and Dictionary. Argraffiad newydd o gyfarwyddiadur diby...

  View full details
  £3.99
 • Learn Welsh - Phrasebook and Basic Grammar
  £3.95

  Learn Welsh - Phrasebook and Basic Grammar

  Llyfryn hylaw i gynorthwyo dysgwyr y Gymraeg i ddysgu un o ieithoedd hynaf Ewrop, yn cynnwys gwybodaeth am frawddegau defnyddiol, gramadeg sylfaeno...

  View full details
  £3.95
 • Ffenestri
  £8.99

  Ffenestri

  Dyma storïau a cherddi lliwgar i ddysgwyr lefelau Mynediad, Sylfaen a Chanolradd. Adargraffiad. Cyhoeddwyd yn gyntaf yn 2015.   Fel tiwtor Cymraeg ...

  View full details
  £8.99
 • Dysgu Cymraeg: Mynediad/Entry (A1) - De Cymru/South Wales
  £10.00

  Dysgu Cymraeg: Mynediad/Entry (A1) - De Cymru/South Wales

  Hwn yw'r cwrs cenedlaethol ar gyfer oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg ar lefel Mynediad (A1). Fersiwn De Cymru. Mae'r llyfr i'w defnyddio mewn dosbarth...

  View full details
  £10.00
 • Dysgu Cymraeg: Uwch 1 (B2) - De Cymru/South Wales
  £10.00

  Dysgu Cymraeg: Uwch 1 (B2) - De Cymru/South Wales

  Hwn yw'r cwrs cenedlaethol ar gyfer oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg ar lefel Uwch 1 (B2). Fersiwn De Cymru. Mae'r llyfr i'w ddefnyddio mewn dosbarth....

  View full details
  £10.00