Skip to content

Filters

Learners

Learners

 • Dysgu Cymraeg: Mynediad/Entry (A1) - De Cymru/South Wales

  Dysgu Cymraeg: Mynediad/Entry (A1) - De Cymru/South Wales

  £10.00

  Hwn yw'r cwrs cenedlaethol ar gyfer oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg ar lefel Mynediad (A1). Fersiwn De Cymru. Mae'r llyfr i'w defnyddio mewn dosbarth...

  View full details
  £10.00
 • Dysgu Cymraeg: Sylfaen/Foundation (A2)- De Cymru/South Wales

  Dysgu Cymraeg: Sylfaen/Foundation (A2)- De Cymru/South Wales

  £10.00

  Hwn yw'r cwrs cenedlaethol ar gyfer oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg ar lefel Sylfaen. Fersiwn De Cymru. Mae'r llyfr i'w ddefnyddio mewn dosbarth. Mae...

  View full details
  £10.00
 • Cyfres Amdani: Stryd y Bont

  Cyfres Amdani: Stryd y Bont

  £4.99

  Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Mynediad. Mae Stryd y Bont yn dilyn hanes pobl sy'n byw ar yr un stryd mewn tref yng Nghymru. Pa gyfrinach...

  View full details
  £4.99
 • Cyfres Amdani: Y Stryd

  Cyfres Amdani: Y Stryd

  £6.99

  Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Sylfaen. Un noson. Un stryd. Ac mae gan bob person ym mhob tŷ broblem. Sut mae Nina yn mynd i ddweud ei new...

  View full details
  £6.99
 • Cwrs Canolradd: Llyfr Cwrs (De / South)

  Cwrs Canolradd: Llyfr Cwrs (De / South)

  £14.95

  Dyma'r trydydd mewn cyfres o dri llyfr cwrs i oedolion sy'n dysgu Cymraeg mewn dosbarthiadau yn ne Cymru. Dilyniant i'r cwrs i fyfyrwyr Cwrs Mynedi...

  View full details
  £14.95
 • Welsh learners book

  Cyfres Amdani: Am Ddiwrnod! Llyfr Dysgwyr

  £4.99

  A book for Welsh leaners, Entry Level. This is a humorous romance about one memorable day in the life of Sophie Reynolds, film extra. A Welsh adapt...

  View full details
  £4.99
 • Speak Welsh - An Introduction to the Welsh Language

  Speak Welsh - An Introduction to the Welsh Language

  £3.99

  Speak Welsh - An Introduction to the Welsh Language Combining a Simple Grammar, Phrase Book and Dictionary. Argraffiad newydd o gyfarwyddiadur diby...

  View full details
  £3.99
 • Learn Welsh - Phrasebook and Basic Grammar

  Learn Welsh - Phrasebook and Basic Grammar

  £3.95

  Llyfryn hylaw i gynorthwyo dysgwyr y Gymraeg i ddysgu un o ieithoedd hynaf Ewrop, yn cynnwys gwybodaeth am frawddegau defnyddiol, gramadeg sylfaeno...

  View full details
  £3.95
 • Ffenestri by Lois Arnold Book

  Ffenestri - Lois Arnold | Llyfr i Ddysgwyr

  £8.99

  Dyma storïau a cherddi lliwgar i ddysgwyr lefelau Mynediad, Sylfaen a Chanolradd. Adargraffiad. Cyhoeddwyd yn gyntaf yn 2015 This is a Welsh Learne...

  View full details
  £8.99
 • Cyfres Amdani: Cofio Anghofio

  Cyfres Amdani: Cofio Anghofio

  £8.99

  Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Uwch. Stori deimladwy am ymdrech dwy chwaer i ddod i delerau â dementia eu mam, a'i effaith ar eu bywydau....

  View full details
  £8.99
 • Cyfres Amdani: Blodwen Jones a'r Aderyn Prin

  Cyfres Amdani: Blodwen Jones a'r Aderyn Prin

  £6.99

  Addasiad lefel Sylfaen o ddilyniant i ddyddiadur doniol Blodwen Jones, llyfrgellydd a pherchennog gafr sy'n parhau i chwilio am gariad. Mae'r fersi...

  View full details
  £6.99
 • Cyfres Amdani: Bywyd Blodwen Jones

  Cyfres Amdani: Bywyd Blodwen Jones

  £6.99

  Addasiad newydd o ddyddiadur doniol Blodwen Jones, llyfrgellydd sy'n cadw gafr ac yn breuddwydio am briodi ei thiwtor Cymraeg. Cyhoeddir i ddathlu ...

  View full details
  £6.99
 • Cyfres Amdani: Y Fawr a'r Fach : Straeon o'r Rhondda

  Cyfres Amdani: Y Fawr a'r Fach : Straeon o'r Rhondda

  £4.99

  Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Sylfaen yn cynnwys straeon byrion yn ymwneud â rhyw hanesyn o bentre penodol yng nghymoedd Rhondda Fach a R...

  View full details
  £4.99
 • Cyfres Amdani: Wynne Evans - O Gaerfyrddin i Go Compare

  Cyfres Amdani: Wynne Evans - O Gaerfyrddin i Go Compare

  £4.99

  Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Mynediad. Bywgraffiad Wynne Evans. Darlun personol a gonest iawn o hanes Wynne a'i deulu, ei brofiadau fel ...

  View full details
  £4.99
 • Cyfres Amdani: Yn ei Gwsg

  Cyfres Amdani: Yn ei Gwsg

  £4.99

  Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Sylaen. Nofel wreiddiol gan Bethan Gwanas. Mae Dafydd yn cerdded yn ei gwsg, ac un bore, mae'n deffro yn wa...

  View full details
  £4.99
 • Cyfres Amdani: Teithio drwy Hanes

  Cyfres Amdani: Teithio drwy Hanes

  £6.99

  Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Sylfaen. Yn y llyfr hwn mae Jon Gower yn mynd â'r darllenydd i 30 o leoliadau sy'n gysylltiedig â hanes Cym...

  View full details
  £6.99
 • Cyfres Amdani: Pass y Sugnydd Llwch Darling

  Cyfres Amdani: Pass y Sugnydd Llwch Darling

  £4.99

  Llyfr o gyfres Amdani i ddysgwyr Lefel Mynediad. Mae Rhodri yn gweithio fel cyflwynydd ar raglen 'Heno' i S4C ac mae Lucy yn darllen y Newyddion ar...

  View full details
  £4.99
 • DIY Welsh

  DIY Welsh

  £9.99

  Canllaw cam-wrth gam i greu brawddegau Cymraeg, gydag ymarferion a geirfa. Adargraffiad. Cyhoeddwyd yn gyntaf ym mis Mawrth 2018. This little book ...

  View full details
  £9.99
 • Talk Welsh

  Talk Welsh

  £6.95

  Argraffiad newydd o gyfarwyddiadur dysgu iaith arloesol sy'n defnyddio geiriau ac ymadroddion Cymraeg cyfoes. Cynhwysir ffurfiau berfol, dim treigl...

  View full details
  £6.95
 • Dysgu Cymraeg: Uwch 1 (B2) - De Cymru/South Wales

  Dysgu Cymraeg: Uwch 1 (B2) - De Cymru/South Wales

  £10.00

  Hwn yw'r cwrs cenedlaethol ar gyfer oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg ar lefel Uwch 1 (B2). Fersiwn De Cymru. Mae'r llyfr i'w ddefnyddio mewn dosbarth....

  View full details
  £10.00
 • Yn y Gwaed
  £8.99
 • Cyfres Amdani: Cyffesion Saesnes yng Nghymru

  Cyfres Amdani: Cyffesion Saesnes yng Nghymru

  £4.99

  Llyfr o gyfres Amdani, ar gyfer Dysgwyr Lefel Uwch. Mae Katie newydd symud i Gymru gyda'i gŵr newydd, Dylan. Yn ôl Dylan roedden nhw am fyw mewn tŷ...

  View full details
  £4.99
 • Cyfres Amdani: Llythyr, Y

  Cyfres Amdani: Llythyr, Y

  £6.99

  Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Canolradd. Ym mhentref bach Treddafydd yng Nghymoedd de Cymru, mae Megan a Huw yn dod yn gariadon. Ond a fy...

  View full details
  £6.99
 • Cyfres Amdani: Croesi'r Bont

  Cyfres Amdani: Croesi'r Bont

  £6.99

  Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr lefel Canolradd. Cyfrol o straeon byrion amrywiol sy'n llawn hiwmor, gan awdures sydd wedi dysgu Cymraeg ei hun. ...

  View full details
  £6.99