Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Cannwyll Hiraeth 3 Wic | Little Bit Different

£24.00

Cannwyll 'Hiraeth' gyda 3 Wic gan cwmni Little Bit Different.

Persawr y Traeth sef Tywod, Awel Y Mor a Halen wedi'u cymysgu'n berffaith â chwyr soi organig ecogyfeillgar ac yn cael eu tywallt â llaw yn Aber Llwchwr yn Ne Cymru. Y cyfuniad perffaith i drin eich hun neu rywun annwyl.

Gwybodaeth: 

Cannwyll 'Cartref' persawr arogl Tywod, Awel y Mor a Halen. Jar gwydr oren. Mae hwn yn gannwyll soi fegan. 

Amser Llosgi: 50 Awr

Wrth i gwyr soi doddi ar dymheredd isel nid yw'n niweidio'r gwydr felly gellir ei ddefnyddio eto ar ôl ei olchi â dŵr sebonllyd. Buddion eraill cwyr soi yw ei fod yn eco-gyfeillgar ac yn fegan. Mae hefyd yn cynhyrchu fflam llawer glanach na chwyr paraffin felly gellir mwynhau gwir arogl y persawr.